# ŞİİR TAHLİLLERİ

ŞİİR TAHLİLLERİ-İNCELEMELERİ
 1. AKINCI ŞİİRİNİN KAFİYE VE REDİFLERİ,ÖLÇÜSÜ,ALİTERASYON,ASONANSLARI,TÜM AHENK UNSURLARI
 2. ANNECİĞİM ŞİİRİNDEKİ EDEBİ SANATLAR , İMGELER,
 3. ANNECİĞİM ŞİİRİNİN TEMASI,KONUSU,ÖLÇÜSÜ,DURAKLARI,NAZIM BİÇİMİ VE TÜRÜ...
 4. CAHİT SITKI TARANCI'NIN SERENAD ŞİİRİYLE AHMET MUHİP DIRANAS'IN SERENAD ŞİİRİNİN BİÇİM VE İÇERİK KARŞILAŞTIRMASI
 5. DENİZ HASRETİ-ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI
 6. ELHAN-I ŞİTA ŞİİRİNİN KAFİYE VE REDİFLERİ,TEMASI,ÖLÇÜSÜ,NAZIM TÜRÜ,NAZIM BİÇİMİ
 7. Galata Köprüsü şiirinin konusu,teması,kafiye ve redifleri,edebi sanatları
 8. HOCA DEHHANİ GAZEL İNCELEMESİ,TEMASI,SÖZ SANATLARI,KAFİYE VE REDİFLERİ,TAHLİLİ
 9. KARACAOĞLAN KOŞMA İNCELEMESİ
 10. NABİ'NİN GAZELİ ,AÇIKLAMASI,NAZIM ŞEKLİ,BİRİMİ,BİRİMELRİN AÇIKLAMASI,YORUMU,
 11. NECATİ BEY GAZEL AÇIKLAMASI,İNCELEMESİ,TAHLİLİ
 12. NECİP FAZIL KISAKÜREK "ANNECİĞİM" ŞİİRİNİN AHENK UNSURLARI, KAFİYE VE REDİFLERİ,UYAK ŞEMASI,
 13. Tevfik Fikret Mai Deniz şiirinin yapı ve ahenk unsurları,ölçüsü,uyak ve redifleri,sese dayalı sanatları,nazım birimi,nazım şekli,uyak şeması teması,
 14. Ziya Paşa Terkib-i Bend Açıklaması
 15. “Ferdâ” ve “Elhân-ı Şitâ” adlı şiirleri tema, yapı, dil ve anlatım açısından karşılaştırması
 16. Nedim Şarkı İncelemesi
 17. Rasih Beyin "Üstüne" Redifli Gazelinin Beyitlerinde Anlatılmak İstenenler
 18. Orhan Veli Kanık, Giderayak Şiirinin İncelemesi
 19. Karacaoğlan Ela Gözlüm Ben Bu İlden Gidersem Şiirinin Teması, Ölçüsü, Kafiye,Redifleri, Edebi Sanatları, İncelemesi
 20. Arif Nihat Asya "ONLAR" Şiirinin Teması, Ahenk Unsurları ve Yapı Özellikleri, İncelemesi
 21. Sessiz Gemi ile Memleketimi Seviyorum Şiirlerinin Karşılaştırılması
 22. Kaygusuz Abdal Nefes Ölçüsü, Kafiye-Redifleri, Nazım Birimi, Edebi Sanatları, Açıklaması
 23. Yunus Emre ve Karacaoğlan'daki aşk teması arasındaki fark nedir?
 24. Nazım Hikmet "Davet" Şiirinin Konusu, Teması, Yapı Özellikleri, Ahenk Unsurları, İmgeleri, Söz Sanatları (İncelemesi)
 25. Tanpınar, Karışan Saatler Şiirinin İncelemesi
 26. Halide Nusret Zorlutuna Urfa Geceleri Şiiri
 27. Şiirde Söyleyici Nedir? Söyleyici Örnekleri
 28. Nazım Hikmet Yaşamaya Dair Şiirinin Teması, Ahenk Unsurları, İmgeleri ve Söz Sanatları, Açıklaması
 29. Gemiciler Şiirinin Ahenk(Kafiye,Redif) ve Şekil Özellikleri
 30. Akıncı Şiirindeki Milli ve Manevi Değerler, Olağanüstü Ögeler
 31. Nazım Hikmet Memleketimi Seviyorum Şiirinin İncelemesi
 32. Koşuk İncelemesi ahenk unsurları(ölçü, durak, kafiye, redif, ses ya da kelime tekrarları)
 33. Namık Kemal Muraba Şiirinin Teması, Ahenk Unsurları, Yapısı, Açıklaması,Yorumu
 34. KALDIRIMLAR ŞİİRİNİN TEMASI, KAFİYE VE REDİFLERİ, İLETİLERİ, AÇIKLAMASI,İNCELEMESİ
 35. Faruk Nafiz- Bizim Memleket Şiirinin İncelemesi-Nette İlk Kez
 36. Orhan Seyfi Orhon Gönlüm Şiirinin İncelemesi
 37. Mehmet Akif Hasır Manzumesinin Yazılış Amacı , Konusu, Özeti,Teması,Hakim Zihniyeti
 38. Sessiz Gemi Şiirindeki Ahenk Unsurları,Kafiye ve Redifleri,Ölçüsü
 39. Duyguların kuşlar aracılığıyla yansıtılmasının sebepleri , Türk halk edebiyatından örnekleriyle
 40. Uçun Kuşlar şiirindeki söz sanatları ve imgeler ve imgelerin kaynakları nelerdir ?
 41. Uçun Kuşlar Şiirinin Teması,Açıklaması,Yapı ve Ahenk Özellikleri,Zihniyet Unsurları,Tahlili,İncelemesi
 42. Saf (öz) Şiir,Sade Dil ve Heceyle Yazılan Şiir ve Halkın Yaşayışını Manzume Farklılıkları,
 43. ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE ŞİİRİNİN TAHLİLİ
 44. Karacaoğlan semai incelemesi,zihniyeti,ahenk unsurları,teması,yapı unsurları,gerçeklik,gelenek...
 45. YAHYA KEMAL'İN "BEYAZ LİSAN" ANLAYIŞI
 46. Ziya Gökalp "Millet" şiirinin ahenk unsurları,teması,mesajları,incelemesi
 47. Irkımın Türküsü şiiri yapı ve ahenk özellikleri ,zihniyeti,teması,incelemesi
 48. Uzlette şiirinin söz sanatları
 49. Uzlette şiirinin kafiye ve redifleri,sese dayalı sanatları,yapı özellikleri,teması,dil özellikleri,nazım biçimi,açıklaması
 50. HİÇ BİLMEDİĞİNİZ YÖNLERİYLE AHMET HAŞİM...
 51. Galata Köprüsü şiirinin konusu,teması,kafiye ve redifleri,edebi sanatları
 52. AKINCI ŞİİRİNİN KAFİYE VE REDİFLERİ,ÖLÇÜSÜ,ALİTERASYON,ASONANSLARI,TÜM AHENK UNSURLARI
 53. NECATİ BEY GAZEL AÇIKLAMASI,İNCELEMESİ,TAHLİLİ
 54. KARACAOĞLAN KOŞMASI,ZİHNİYET UNSURLARI,AÇIKLAMASI,TEMASI,KONUSU,TÜRÜ,İNCELEMESİ
 55. ELHAN-I ŞİTA ŞİİRİNİN KAFİYE VE REDİFLERİ,TEMASI,ÖLÇÜSÜ,NAZIM TÜRÜ,NAZIM BİÇİMİ
 56. DENİZ HASRETİ ,ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI,KAFİYE REDİFLERİ,TEMASI,ÖLÇÜSÜ,YORUMU,İNCELEMESİ
 57. MAİ DENİZ SÖZ SANATLARI,EDEBİ SANATLAR
 58. ANNECİĞİM ŞİİRİNDEKİ EDEBİ SANATLAR , İMGELER,
 59. ANNECİĞİM ŞİİRİNİN TEMASI,KONUSU,ÖLÇÜSÜ,DURAKLARI,NAZIM BİÇİMİ VE TÜRÜ...
 60. NECİP FAZIL KISAKÜREK "ANNECİĞİM" ŞİİRİNİN AHENK UNSURLARI, KAFİYE VE REDİFLERİ,UYAK ŞEMASI,
 61. CAHİT SITKI TARANCI'NIN SERENAD ŞİİRİYLE AHMET MUHİP DIRANAS'IN SERENAD ŞİİRİNİN BİÇİM VE İÇERİK KARŞILAŞTIRMASI
 62. NABİ'NİN GAZELİ ,AÇIKLAMASI,NAZIM ŞEKLİ,BİRİMİ,BİRİMELRİN AÇIKLAMASI,YORUMU,
 63. HOCA DEHHANİ GAZEL İNCELEMESİ,TEMASI,SÖZ SANATLARI,KAFİYE VE REDİFLERİ,TAHLİLİ
 64. Tevfik Fikret Mai Deniz şiirinin yapı ve ahenk unsurları,ölçüsü,uyak ve redifleri,sese dayalı sanatları,nazım birimi,nazım şekli,uyak şeması teması,
 65. MAİ DENİZ AÇIKLAMASI,TEMASI,YAPI VE AHENK UNSURLARI
 66. SERENAD ŞİİRİNDEKİ İMGELER
 67. Serenad şiirinin kafiye,redifleri,ölçüsü,teması,konusu,yapı özellikleri,şiir dili,imgeleri...incelemesi
 68. SERENAD ŞİİRİNİN KAFİYE VE REDİFLERİ
 69. “NE İÇİNDEYİM ZAMANIN” ŞİİRİNİN KAFİYE VE REDİFLERİ,İÇERİĞİ, ÖLÇÜSÜ,TEMASI,KONUSU,DİL VE ANLATIMI,AÇIKLAMASI
 70. MAKBER ŞİİRİNİN TÜM REDİF VE UYAKLARI,AHENK UNSURLARI,ÖLÇÜSÜ,SESE DAYALI SANATLARI,NAZIM BİRİMİ,UYAK ŞEMASI,TEMASI,VE NAZIM TÜRÜ
 71. Ziya Paşa diyar-ı küfrü gezdim gazelinin ahenk unsurları, ölçüsü,uyakları,redifleri,nazım birimi,uyak şeması,teması,nazım türü,açıklaması
 72. MAKBER ŞİİRİ TEMASI,NAZIM BİRİMİ SAYISI,NAZIM TÜRÜ,GERÇEKLİK,GELENEK,TAHLİLİ
 73. NECİP FAZIL "EVİM" ŞİİRİ TAHLİLİ
 74. SİS ŞİİRİ İLE SİSTE SÖYLENİŞ ŞİİRİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 75. MERDİVEN ŞİİRİ AHENK UNSURLARI (KAFİYE ,REDİFLERİ,ÖLÇÜSÜ,ALİTERASYON,ASONANS)
 76. MERDİVEN ŞİİRİNDEKİ İMGELER VE İMGELERİN ŞİİRİN ANLAMIYLA İLİŞKİSİ
 77. AHMET HAŞİM MERDİVEN ŞİİRİ SÖZ SANATLARI,EDEBİ SANATLARI NELERDİR?
 78. AÇIK DENİZ ŞİİRİNDEKİ SÖZ SANATLARI,EDEBİ SANATLARI
 79. AÇIK DENİZ ŞİİRİNİN KAFİYE, REDİFLERİ, AHENK UNSURLARI
 80. BIRAK BENİ HAYKIRAYIM ADLI ŞİİRİN RİTİM,AHENK,KAFİYE ,REDİF ,YAPI ÖZELLİKLERİ
 81. AHMET HAMDİ TANPINAR MAVİ ,MAVİYDİ GÖKYÜZÜ ŞİİR İNCELEMESİ
 82. MAVİ MAVİYDİ GÖKYÜZÜ ŞİİRİ SÖZ SANATLARI (EDEBİ SANATLARI)
 83. MAVİ MAVİYDİ GÖKYÜZÜ ŞİİRİ KAFİYE VE REDİFLERİ ,ÖLÇÜ ...(AHENK UNSURLARI)
 84. MİHRİBAN ŞİİRİNİN KAFİYE VE REDİFLERİ,SÖZ SANATLARI,TEMASI,AÇIKLAMASI,BİÇİM ÖZELLİKLERİ,İNCELEMESİ
 85. CEVDET KUDRET SOLOK ON ÖLÜM ŞARKISI ŞİİRİNİN TEMASI ,KONUSU ,AHENK UNSURLARI,EDEBİ SANATLARI
 86. AHMET HAŞİM KARANFİL ŞİİRİ TEMASI, ÖLÇÜSÜ, ANLATILANLAR,TAHLİLİ
 87. ORHAN VELİ KANIK ŞİİR TAHLİLİ, BİR İŞ VAR İÇİNDE ŞİİR İNCELEMESİ
 88. SEZAİ KARAKOÇ ŞİİR TAHLİLİ, BALKON ŞİİRİNİN TAHLİLİ
 89. YAHYA KEMAL, ÜNLÜ "SESSİZ GEMİ"SİNİ KİME YAZDI? KIRIK DÖKÜK BİR AŞK HİKAYESİ...
 90. CEMAL SAFİ TEK HECE AŞK ŞİİR İNCELEMESİ
 91. CAHİT KÜLEBİ "HİKAYE" BAŞLIKLI ŞİİRİNİN ses, ritim-ahenk, yapı, dil, anlam ve gerçeklik bakımlarından incelemesi
 92. Tevfik Fikret , Hasta Çocuk metninin ses, ritim-ahenk, yapı, dil, anlam ve gerçeklik bakımlarından incelemesi
 93. BURSA'DA ZAMAN ŞİİRİNİN KONUSU , TEMASI , AÇIKLAMASI , AHENK ÖGELERİ ,TAHLİLİ
 94. ÖLÜMDEN SONRA ŞİİRİ ZİHNİYET ,RİTİM-AHENK,ŞİİR DİLİ , YAPI, TEMA VE ANLAM BAKIMINDAN İNCELENMESİ
 95. BİR GÜNÜN SONUNDA ARZU ŞİİRİNİN AÇIKLAMASI ,BİRİMLERDE ANLATILANLAR, TEMASI , KONUSU
 96. Zeki Ömer Defne Hatıralar şiirinin yapı ,tema ,dil ve anlatım incelemesi
 97. Çırpınıp içinde döndüğüm deniz şiirinin kafiye, redifleri ,teması ,ahenk ,yapı özellikleri
 98. BU VATAN KİMİN ŞİİRİNİN KAFİYE VE REDİFLERİ, RİTMİ ,TEMASI ,ÖLÇÜSÜ ,SES AKIŞI , AÇIKMALAMASI...
 99. GURBET ŞİİRİNİN RİTİM VE AHENK ÖZELLİKLERİ ,TEMASI , İNCELEMESİ
 100. Baki'nin bir gazeli ,açıklaması ve söz sanatları-2
 101. Bakinin gazeli, açıklaması, söz sanatları
 102. KANUNİ MERSİYE TEMASI , AÇIKLAMASI ,ÖLÇÜSÜ ,ZİHNİYETİ ,GERÇEKLİK ,TAHLİLİ
 103. NECİP FAZIL ZAMAN ŞİİRİNİN KAFİYE,REDİF ,BİÇİM ,TEMA İNCELEMESİ,TAHLİLİ
 104. Çoban Çeşmesi şiirindeki bütün söz sanatları , edebi sanatlar açıklamalı
 105. Ali İzzet Özkan Mühür Gözlüm şiirinin incelemesi,
 106. Ahmet Haşim O Belde şiiri teması ,kafiye ve redifleri ,açıklaması
 107. Nedim'im gazel açıklaması ve incelenmesi
 108. ŞİİR VE İNŞA MAKALESİ TAMAMI
 109. NEDİM'İN GAZEL AÇIKLAMASI Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana
 110. 35 YAŞ ŞİİRİNDEKİ TÜM SES OLAYLARI
 111. Cenap Şehabettin Temaşa-yı Hazan şiirinin incelemesi, tahlili
 112. Ahmet Haşim Nehir Üzerinde şiirinin incelemesi , tahlili
 113. Fuzuli gazel incelemesi Aşk derdiyle hôşem el çek ilâcumdan tabîb/ Kılma dermân kim helâküm zehri dermânundadur

👉SİTEMİZDEKİ DİĞER TÜM ŞİİR İNCELEMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yazıya Tepkini Göster!

40 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. ferda şiirinin incelemesini nerden bulabilirim?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Buradaki cevaplardan yararlanabilirsiniz...http://edebiyatfatihi.blogspot.com/2012/12/biryay-11sinif-edebiyat-servet-i-funun.html

   Sil
 2. Ziya Gökalp'in yazdığı Kızıl Elma şiiri ve onun tahlili bu sitede mevcut mu?
  bir çok sitede aradım fakat hiç bir sitede ulaşamadım.bana yardımcı olur musunuz?

  YanıtlayınSil
 3. Daha coktahlil istiyorum. ..

  YanıtlayınSil
 4. ziya paşanın terkibi bendinin incelemesini detaylı olarak nerden bulabirim..

  YanıtlayınSil
 5. orhan seyfi Orhon un dua şiirinin tahlilini nerden bulabilirin

  YanıtlayınSil
 6. orhan seyfi orhon dua şiiri zihniyeti acilll

  YanıtlayınSil
 7. Divanı hikmetten 2 şiirin kafiyelinişini ve rediflerini bulabilirmisini.lütfen çok acil pazartesi günü hocaya vermem lazım

  YanıtlayınSil
 8. nazım hikmet, rıfat ılgaz, ceyhun atuf kansu'nun birer şiirinin incelemesi lazım lütfen yardımcı olun çok önemli.

  YanıtlayınSil
 9. Tevfik fikret in çiçekler içinde şiirinin tahlilini nerden bulabilirim

  YanıtlayınSil
 10. Namık kemal vatan şiiri açıklama tema konu ??

  YanıtlayınSil
 11. vatan şarkısı namık kemal

  YanıtlayınSil
 12. ahmet hamdi tanpınarın da ağlama adlı şiirininde tahlilini yapmanız mümkün mü acaba acill

  YanıtlayınSil
 13. şiir tahlili yapaydınız iyidi

  YanıtlayınSil
 14. Necip Fazıl ''Canım İstanbul'' şiirini yapı ve anlam bakımından inceleyebilir misiniz?

  YanıtlayınSil
 15. mevlananın etme şiirini açıklayabilirmisiniz

  YanıtlayınSil
 16. İyi günler. Bana acilen Necip Fazıl'ın kaldırımlar şiirinin sözcük grupları gerekli. lütfen yardımcı olun. şimdiden teşekkürler.

  YanıtlayınSil
 17. sezai karakoç şiirinin incelenmesi ödevim nereden bulurum acaba

  YanıtlayınSil
 18. ahmet haşim in gece şiirinin tahliline nereden ulaşabilirim

  YanıtlayınSil
 19. Ziya Paşa nın 5beyit olan gazelinin tahlilini rica ediyorum

  YanıtlayınSil
 20. Nazım hikmet memleketimi seviyorum yapı bakimindan incelenmesi konusunda yardim eder misiniz

  YanıtlayınSil
 21. Merhaba hocam. Öncelikle emeğinize sağlık. Çok güzel hizmet sunuyorsunuz. Edebiyat 11. Sınıfın diğer Üniteleri de cevaplandırmanizi heyecanla bekliyoruz. Kolay gelsin.

  YanıtlayınSil
 22. cahit sıtkı tarancının memleket isterim şiirinin tüm açıklamalarıyla nereden bulabirim

  YanıtlayınSil
 23. cahit sıtkı tarancı memmleket isterim şiirinin her bakımdan incelenmiş halini nereden bulabilirim

  YanıtlayınSil
 24. Maltepe şiirinin incelemesi ni alabilir miyim

  YanıtlayınSil
 25. Abdurrahim Karakoç 'acaba' şiirinin tahlilini nerden bulabilirim :-?

  YanıtlayınSil
 26. Bedri Rahmi Eyüboğlu nun sitem şiirinin incelemesini nerden bulabilirim

  YanıtlayınSil
 27. Hurriyet kasidesinin siir tahlili ?

  YanıtlayınSil
 28. Siz nasil bir sayfa acmissiniz google'a yazinca cikiyo ama iceriginde siir tahlilleri yok!

  YanıtlayınSil
 29. Lisan adlı şiir neyi anlatıyor

  YanıtlayınSil
 30. İBRAHİM KILIÇ'A CEVAP: Ataol Behramoğlu'nun Aşk İki Kişiliktir şiiri serbest tarzda yazılmış bir şiirdir.
  Ahenk unsurları kafiye redif ve dize tekrarları ...
  İlk bölümün kafiyeleri ve redifleri şöyle :
  "-ar" tam uyak
  "-i" yarım uyak
  "-ir" tam uyak

  YanıtlayınSil
 31. hocam açıklayın iyice Allah aşkına

  YanıtlayınSil
 32. Kucak siiri ARİF NİHAT ASYA

  YanıtlayınSil
 33. mehmet rauf siyah inciler acil

  YanıtlayınSil
 34. Mehmet emin yurdakul ordunun destanı şiirini inceler misiniz? lütfen

  YanıtlayınSil
 35. ölüm şiirinin incelemesini nerden bulabilirim 12. sınıf sayfa 113 teki şiir burda yokta

  YanıtlayınSil
 36. acill bi şekilde ölüm şiirinin tahlilini nerden bulaili türk dili ve edebiyat kitabının 113. sayfasında intertte bulamıyorum acil lütfen

  YanıtlayınSil
 37. Mehmet Emin Yurdakul
  Bize Diyorlar ki șiirinin çözümlemesini yaparmısınız.

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.