Faruk Nafiz- Bizim Memleket Şiirinin İncelemesi 

Nette İlk Kez

www.edebiyatfatihi.net 

BİZİM MEMLEKET 
İçimden tanırım ben o illeri
Onlar ki zahirde viran olurlar
Ardıçlı dağları çamlı belleri
Aşanlar Şirin´e hayran olurlar

Dökülür köpüklü sular yarından,
Baharlar yaratır kışın karından;
İçenler sihirli pınarlarından
Şöyle bir silkinir, ceylan olurlar!..

Başı boş kırlara salar tayını
Elinden düşürmez okla yayını
Aklına getirmez zafer payını
Memleket yolunda kurban olurlar

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

YAPI ÖZELLİKLERİ:

Şiir üç birimden oluşmuştur. Nazım birimi dörtlüktür. Koşma nazım biçimin şekil özelliklerini taşımaktadır.

AHENK UNSURLARI

Ölçüsü : Şiir 6+5=11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Bu ölçü sayesinde şiir belli bir ritme ve ahenge kavuşmuştur. Şiir temasına uygun olarak vurgulara, bir ritme ve duraklara sahiptir. Bu akış şiirin anlatımına güç katmaktadır.

Kafiye ve Redifleri: 

İLK DÖRTLÜKTE 

illeri-belleri : -leri : redif , "l" yarım uyak

İKİNCİ DÖRTLÜTE :

yarından-karından-pınarlarından : "-ından" redif ; "ar" tam uyak


ÜÇÜNCÜ DÖRTLÜKTE

tayını-yayını-payını : "-ını" redif ; "ay" tam uyak

SÖZ SANATLARI :

  • İlk dörtlükte “İçinden tanırım ben o elleri” mısrasında eller sözcüğü ile insanlar kastedilmiştir. Burada mecaz-ı mürsel vardır.
  •  İkinci dörtlüğün tamamında memleket tabiatı abartılarak anlatılmış, mübalağa sanatı kullanılmıştır. Ayrıca “Baharlar yaratır kışın karından;” mısrasında a ve ı sesleri tekrarlarıyla aliterasyon sanatına başvurulmuştur, bahar ve kış arasında tezat sanatı kullanılmıştır.
  • Son dörtlükte şair yerini yurdunu, toprağını aslan payına benzetmiştir. Böylece açık istiare kullanılmıştır.
TEMA VE ÖZELLİKLERİ :

Teması : Memlekete Hayranlık 

Tarihî ifadeler: Zahir, viran 

Temanın halkla ilişkisi: Tema doğrudan memlekete yönelmiştir. Bu şiirde memlekete romantik bir bakış açısı vardır.

GELENEK: 

Bu şiir halk edebiyatı şiir geleneğinden yararlanılarak yazılmıştır. Bu gelenek etrafında edebi akımlardan romantizm ve az da olsa realizmden yararlanılmıştır. Şiirin doğa tasvirleri ve memleket gerçeklerini anlatması onu realizme, fakat gerçekliğe duygusal olarak yönelinmesiyle romantizme yaklaştırmıştır.

ŞİİR ANLAYIŞI :

Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir dilde sadelik ve yalınlıktan yanadır. Biçim ve söyleyiş olarak halk edebiyatı şiir geleneğinden yararlanılmaktadır. Seslerin akışı, kafiye ve redifler, aliterasyonlar ile ahenk sağlanmaya çalışılmıştır. Hece ölçüsüyle yazılan şiirler ritmini bu özelliğinden ve duraklarından yararlanarak elde etmiştir. Anlamda kapalılık istenmemiş, dışa dönük ve açık şiirler kaleme alınmıştır.Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar