Bu yazımızda Aşık tarzı edebiyatın en önemli isimlerinden olan Karacaoğlan'ın "Ela Gözlüm Ben Bu İlden Gidersem" şiirinin ölçüsünü, kafiye ve rediflerini, edebi sanatlarını, uyak şemasını, temasını ve açıklamasını bulabilirsiniz... Önce şiiri hatırlayıp incelemeye geçelim:

ELA GÖZLÜM BEN BU İLDEN GİDERSEM
Ela gözlüm ben bu ilden gidersem;
Zülfü perişanım kal melil melil.
Kerem et aklından çıkarma beni;
Ağla gözyaşın sil melil melil


Yeğin ey sevdiğim, sen seni düzelt;
Karayı bağla da beyazı çöz, at.
Doldur ver badeyi, bir daha uzat;
Ayrılık şerbetini ver melil melil.

Elvan çiçeklerden sokma başına,
Kudret kalemini çekme kaşına,
Beni unutursan doyma yaşına,
Gez benim aşkımla yâr melil melil.

İkinci ve üçüncü dörtlükte ozan,
Karac’oğlan der ki ölüp ölünce,
Ben de güzel sevdim kendi halımca,
Varıp gurbet ile vasıl olunca,
Dostlardan haberim al melil melil.

Karacaoğlan
haz.: Saim Sakaoğlu

İNCELEMESİ

Hazırlayan: edebiyatfatihi.net editörleri

Ölçüsü: 11'li hece ölçüsü

Kafiye-Redifleri:
İlk dörtlükte: "kal melil melil" redif; "-l" yarım kafiye
2.dörtlükte: "t" yarım kafiye
3.dörtükte: "-ına" redif "aş" tam kafiye
4. dörtlükte: "unca" redif; "l" yarım kafiye

Edebi Sanatlar: 
melil melil: tekrir 
gitmek-kalmak: tezat 
ey sevdiğim: nida(seslenme) sanatı
Ayrılık şerbeti: teşbih (benzetme)
Kara-beyaz: tezat

Nazım Birimi: Dörtlük
Uyak Şeması: abab/cccb/dddb/eeeb
Tema: Gurbet

Şiirdeki Deyimler:
aklından çıkarmamak
karalar bağlamak
haber almak

Nazım Biçimi: Koşma
Türü: Güzelleme


KARACAOĞLAN KİMDİR?
Aşık edebiyatının en büyük şairi sayılmaktadır.
Koşma türündeki şiirleriyle özellikle de güzellemeleriyle tanınmıştır.
16.yüzyılın sonları ile 17.yüzyılın başlarındaki yaşadığı sanılmaktadır.
Şiirlerini sade bir dille yazmıştır.
Hece ölçüsünü ustalıkla kullanmıştır.
Saz şairliğinin piri sayılır. 
Din dışı konularda yazmıştır.
Koşmaları oldukça sevilmiştir. (Güzellemeleriyle ünlüdür)
Kuvvetli lirik egemenliği hâkimdir şiirlerine.
Anadolu”yu at sırtında gezip şiir söylemiştir.
Divan şiirinden etkilenmemiş, bütün şiirlerinde Halk şiirinin şekil ve söyleyiş özelliklerine bağlı kalmıştır.
Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar