Kaygusuz Abdal Nefes Ölçüsü, Kafiye-Redifleri, Nazım Birimi, Edebi Sanatları, Açıklaması

Önemli mutasavvıflardan Kaygusuz Abdal'in "nefes"ini incelemeden önce "nefes" nedir ona bakalım:

Nefes, Alevi-Bektaşi şairlerinin yazdığı tasavvufi şiirlerdir.
Genellikle, nefeslerde tasavvuftaki Vahdet-i Vücud felsefesi nlatılır.
Bunun yanında Hz. Muhammed (S.A.V) ve Hz. Ali (R.A) için övgüler de söylenir.
Nazım birimi dörtlüktür. Dörtlük sayısı 3 ila 8 arasında değişir.
Hece ölçüsüyle yazılırlar. Ama aruz ölçüsüyle yazılan nefesler de vardır.
 Nefeslerde, kalenderâne ve alaycı bir üslup dikkati çeker.
Özellikle Pir Sultan Abdal, bu tarzdaki şiirleriyle tanınır.NEFES'İN DÖRTLÜK DÖRTLÜK AÇIKLAMASI
1.DÖRTLÜK: Bu birimde Kaygusuz Abdal, beylerinin ve Anadolu dervişlerinin Abdal Musa’ya geldiklerini belirtmektedir.

2.DÖRTLÜK:  Şair,Abdal Musa’ya Anadolu dervişlerinin,hastalıklarına derman istyenlerin,sağlıklı olanların yani herkesin ona bağlandığını ifade etmektedir.

3.DÖRTLÜK: Şair,Hind’den tüccarların gelip Abdal Musa’nın dergahında konakladığını, açlıklarının giderildiğini, Abdal Musa’ya mürit (aşık) olmak isteyenlerin benlik elbisesinden soyunduğunu anlatmaktadır.

www.edebiyatfatihi.net

4.DÖRTLÜK: Şair,Abdal Musa’nın karşısında gerçeklerin dara durduğundan, kurbanların kesildiğinden, kudümlerin çalınıp sancakların açıldığından, tuğların kalktığından bahsetmektedir.

5.DÖRTLÜK : Şair, Allah’tan bir isteğinin olduğunu, inkarcıların evliyanın halinden anlamadığını, piri Abdal Musa’dan ayrı düştüğünü ifade etmektedir."NEFES" İNCELEMESİ 

Tüm İnceleme: edebiyatfatihi.net 

Nazım Birimi: Dörtlük, 5 BİRİM
Ölçüsü: 11'li hece ölçüsü
TEMA : ABDAL MUSA'YA ÖVGÜ


KAFİYE ve REDİFLERİ

a-Beglerimüz elvan gülün üstine,
b-Aglar gelür şahum Abdal Mûsâ’ya.
a-Urum abdalları postun egnine,
b- Baglar gelür şahum Abdal Mûsâ’ya.

"-ne": redif ,-"-i" : yarım kafiye
"-lar gelür şahum Abdal Musa’ya" :redif ;  "ag": tam kafiye
c-Urum abdalları gelür dost deyü,
c-Egnimüzde aba hırka post deyü,
c-Hastaları gelür derman isteyü,
b-Saglar gelür şahum Abdal Mûsâ’ya.


- deyü redif : ost: zengin uyak
-lar gelür şahum Abdal Musa’ya:redif 


d-Hind’den bazergânlar gelür yayunur,
d-Pişer lokmaları açlar doyunur,
d-Âşkları gelür bunda soyunur,
b-Erler gelür þahum Abdal Mûsâ’ya

-unur : redif , "y" yarım uyak
-lar gelür şahum Abdal Musa’ya:redif Meydanında dara durmuş gerçekler,
Çalınur koç kurbanlara bıçaklar,
Dögilür kudüm açılur sancaklar,
Tuglar gelür şahum Abdal Mûsâ’ya.

-ler-lar : redif , "-k" yarım uyak
-lar gelür şahum Abdal Musa’ya:redif Benüm bir istegüm vardur Kerim’den,
Münkir bilmez evliyânun hâlinden,
Kaygusuz’am ayrı düşdüm pîrimden,
Aglar gelür şahum Abdal Mûsâ’ya


-den : redif , uyak yok
-lar gelür şahum Abdal Musa’ya:redif , "g" yarım uyak

Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar