ZEKA SORULARI

Aşağıdaki ilk 10 soruyu bir defa ve hızlı okuyarak cevaplayınız.

S1. Bazı aylar 30, bazıları 31 çeker; kaç ayda 28 gün vardır?
C1. Hepsinde, tüm aylarda 28 gün vardır.

S2. Doktorunuz size 3 hap verir ve bunları yarımşar saat arayla almanızı tavsiye ederse, ilaçların tamamını bitirmeniz ne kadar sürer?
C2. 1 Saat

S3. Gece saat sekizde yatıyorum ve yatarken guguklu saatimi sabah
dokuza kuruyorum kaç saat uyurum?

C3. Guguklu saatler gece gündüz ayrımı yapmadığı için 1 saat.

S4. 30' u yarıma bölüp 10 eklediniz, kaç etti?
C4. 70 eder, yarıma bölmek 2 ile çarpmak demektir.

S5. Bir çiftçinin 17 koyunu vardı. Sürüde salgın hastalık oldu,dokuzu ağır hastalandı, diğerleri öldü. Çiftçinin kaç koyunu kalır?
C5. 9 canlı koyun

S6. Sadece bir tek kibritiniz var, içinde bir gaz lambası, bir gaz sobası, ve birde mum bulunan karanlık ve soğuk bir odaya girdiniz... Önce hangisini yakarsınız?
C6. Kibriti

S7. Adamın biri dikdörtgen biçiminde ve her cephesi güney manzaralı bir ev inşa ediyor. Evi kocaman bir ayı ziyaret ederse bu ayı ne renk olur?
C7. Ayı beyaz olur. Evin her cephesi güneye baktığına göre bina kuzey kutbundadır.S8. 3 elma vardı ikisini aldım. Kaç elmam var?
C8. 2 elma

S9. Musa gemisine her hayvandan kaçar adet aldı?
C9.Sıfır, gemisine hayvan alan Nuh idi.


S10. Chicago' dan hareket eden 43 yolculu bir otobüs kullanıyorsunuz. Pittsburgh' da 7 yolcu binip, 5 yolcu indi. Cleveland'da 8 yolcu indi,6 yolcu tuvalete gidip geldi ve 4 yeni yolcu bindi. 20 saat sonra Philadelphia' ya vardığınızda şoförün adı neydi?

C10. Şoför sizdiniz.

S11.Bir yarışta ikinciyi geçersen kaçıncı olursun?
C11.İkinci

S12.6 adet kibrit çöpü ile 4 adet ‘eşkenar üçgeni’ nasıl elde edebiliriz?
C12. Üçgen Piramit

S13.Bir duvarın üzerinde 5 adet kuş duruyor. O sırada oradan geçmekte olan bir avcı, tüfeğini ateşleyip ikisini vuruyor. geriye kaç kuş kalır? 
C13.Vurulan ‘iki’ kuş kalır. Diğerleri kaçar.

S14.Bir tabakta 7 tane portakal var. Bu portakalları, 7 çocuğa birer tane bütün portakal vererek paylaştırın ve hâlâ tabakta bir portakal kalsın? 
C14.Son kalan çocuğa portakal, tabakla birlikte verilir.

S15.İki kişi yolda karşılaşıyorlar. Küçük olan, Büyüğün öz oğludur. Ancak büyük olan küçüğün babası değildir. Bu nasıl olur? 
C15.Demekki ‘annesi’dir.

S16.Bir çocuk, 7 elmanın ikisi hariç hepsini yerse, kaç elma kalır? 
C16.İkisi hariç ise tabi ki ‘iki’ tane kalır.

S17.Bir satranç tahtasında kaç tane ‘kare’ vardır? 
C17.64 değil. (204 kare vardır. Bütün 1×1(64 adet), 2×2(49 adet), 3×3(36 adet), 4×4(25 adet), 5×5(16 adet), 6×6(9 adet), 7×7(4 adet), 8×8(1 adet) ölçülerindeki kareler 204 tanedir.)        

S18.3 tane sıfır kullanarak 6 sayısını bulunuz.
C18.(0!+0!+0!)!=6

 S19.                                                                                           C19.
                                   


S20.2,4,5,9 litrelik kaplarınız var. Bunlardan 9 litrelik olanı su ile dolu. Bu 9 litrelik suyu en az hamlede 3 litrelik üç parçaya bölün.
C20.6 hamlede şu şekilde bölünebilir:
 
  9 5 4 2
----------
0)9 0 0 0
1)5 0 4 0
2)3 0 4 2
3)3 2 4 0
4)3 5 1 0
5)3 3 1 2
6)3 3 3 0

S21.
Aşağıdaki şekildeki sekiz boş kutuya ilk sekiz tek asal sayıyı öyle yerleştirin ki her kenardaki sayıların toplamları bibirine eşit olsun.
Sayılar:3,5,7,11,13,17,19,23
          


C21.

S22.0'dan 14'e kadar olan sayılar, şu üç gruba ayrılmış:
Grup A: 0, 3, 6, 8 ve 9.
Grup B: 1, 4, 7, 11 ve 14.
Grup C: 2, 5, 10, 12 ve 13.
Buna göre 15, 16 ve 17 hangi gruplara dahil edilmelidir?

C22.Sayılar şu şekilde gruplanmış:
Grup A: Yalnızca eğri çizgilerle yazılan sayılar.
Grup B: Yalnızca düz çizgilerle yazılan sayılar.
Grup C: Hem eğri hem düz çizgilerle yazılan sayılar
Buna göre 15,16 ve 17, sırasıyla C,C ve B gruplarına aittir.

S23.Manavın iki kefeli bir terazisi ve 4 adet farklı ağırlığı vardır.Manav, bunlarla 1 kilodan 40 kiloya kadar olan herşeyi tartabiliyor.Manavın elindeki 4 farklı ağırlık nelerdir?
C23.Bu dört ağırlık:
1,3,9 ve 27 kiloluk ağırlıklardır.

REKLAMLAR


S24.  BİR, ÜÇ, BEŞ, SEKİZ, ONÜÇ, ?          ? yerine ne yazılmalıdır.
C24.Birinci terim hariç her terim, kendinden önceki terimlerin hepsinde toplam kaç harf olduğunu veriyor.
Buna göre cevap, ONYEDİ.

S25. Soru işaretinin yerine ne gelmesi gerekir?

         Pİ,SI,ÇA.PE,CA,?,PR
C25.Harfler, Haftanın günlerinin ilk ve son harfleridir. Cevap:Cİ

S26.
Aşağıdaki şekilde 19 daire var.Bu daireleri 1,2,3,...,19 sayıları ile öyle doldurun ki yatay veya çapraz her sıranın içerdiği sayıların toplamı eşit olsun.
Not:Her yatay veya çapraz sıranın içerdiği daire sayısı farklı (3,4,5) olabilir, fakat yine de dairelerdeki sayıların toplamı eşit olmalı.

C26.
S27. YÜZ KARPUZ
Yüz karpuz, dokuz günde –her gün tek sayıda kesmek koşuluyla- nasıl kesilir?C27."YÜZKARPUZ" 9 harfli olduğu için her gün bir harf kesilir ve sonuca ulaşılır.

S28. 
         72 : şi
         45 : 
         34 : zt
         23 : iç
         77 : buraya hangi harfler gelmelidir?
C28. 
         72 (yetmiŞ ikİ : şi
         45 (kırK beŞ : 
         34 (OtuZ dörT : zt
         23 (Yirmİ üÇ : iç
         77 (YetmiŞ yedİ : şi

Doğru cevap : şi

S29.Soru işareti yerine ne gelmelidir

3 5 6 8 14 18 21 ?

C29.
Sayıların rakam değeri 1 artarak devam etmektedir.
3=Üç-2
5=Beş-3
6=Altı-4
8=Sekiz-5
14= On Dört-6
18=On Sekiz-7
21=Yirmi Bir-8
?=………..-9
?=Yirmi Dört-9
Cevap:24
S30. Üç kedi, üç fareyi üç dakikada yakalarsa dokuz kedi, dokuz fareyi kaç dakikada yakalar?
C30. Üç

S31.2 + 2 + 2 = 244 Bir işareti değiştirerek eşitliği sağlayın.
C31.  +’lardan birini 4 yaparız.

S32.B – İ – Ü – D – ?
Soru işareti yerine hangi harf gelmelidir?
C32.Bir, İki, Üç, Dört, Beş… Yani B

S33.A, B, C, D VE E birbirlerinden ve sıfırdan farklı tamsayılardır.
ABCDE x 4 = EDCBA ise A=? B=? C=? D=? E=?

C33.14- A=2 – B=1 – C=9 – D=7 – E=8

S34. Elinizde 5lt ve 3lt hacimli iki adet bidon mevcut. Sadece bu iki bidonu kullanarak 4 lt suyu nasıl elde edersiniz?
C34. 3 litrelik bidonu doldur 5 litrelik bidona boşalt, bir kez daha 3 litrelik bidonu doldur 5 litrelik bidona boşalt. 3 litrelik bidonda 1 LİTRE su kalır. 5 litrelik bidonun içindeki suyu boşalt. 3 litrelik bidonun içinde kalan 1 litre suyu 5 litrelik bidonun içine dök. 3 litrelik bidonu bir kez daha suyla doldur ve 5 litrelik bidona boşalt. Böylece 5 litrelik bidonda 4 litre su olur.  

S35.A ve B kutularının birinin içinde 10 milyar liralık çek bulunmaktadır. A kutusunun üzerinde "B'nin üzerindeki yazı kısmen yanlıştır ve çek B'nin içindedir" yazmaktadır. B kutusunun üzerinde ise "A'nın üzerindeki yazı kısmen doğrudur ve çek B'nin içindedir" yazmaktadır. Buna göre çek hangi kutudadır? 
C35.Her iki kutuda da olabilir. Çünkü; iki kutunun üzerinde de aynı şey yazmaktadır aslında...

S36.Elimdeki çiçeklerin ikisi hariç hepsi papatya, ikisi hariç hepsi gül ve ikisi hariç hepsi karanfil olduğuna göre elimde hangi çiçekten kaç tane bulunmaktadır ?
C36.Bir tane gül, bir tane karanfil bir tane de papatya bulunmaktadır.  

S37.                                      

Yandaki şekle göre soru işaretinin olduğu yerde dengenin bozulmaması için ne olmalıdır?
C37.3 kare ve 1 yuvarlak olmalıdır.

S38. A ve B istasyonlarının arası 52,5 km. ilk elektrikli tren A’dan sabah 6’da ve sonra 10 dakikada bir kalkıyor. Tren B’ye varınca yolcularını boşaltıp manevra yapıyor ve B’ye varışından 7.5 dakika sonra A’ya geri hareket ediyor. Trenlerin hızı 60 km/saat. Siz A istasyonunda 7’yi 10geçe trene biniyor, B’ye gidiyor ve aynı trenle A’ya geri dönüyorsunuz. Yolda kaç trene rastlarsınız?
C38.A ve B’de 7.5 dakika ve yolda 105 dakika, yani toplam 120 dakika harcıyorsunuz, 120 dakika süren bir yolda her 10 dakikada bir tren kaldırmak için 12 tren gerekir. Bu trenlerden biri sizinki olduğundan yolda 11 trene rastlarsınız.

S39.Bir kızın erkek kardeşleri ve kız kardeşlerinin sayısı birbirlerine eşittir. Fakat her erkeğin kız kardeşlerinin sayısı, diğer erkek kardeşlerinin sayısının iki katıdır. Bu ailede kaç kız, kaç erkek kardeş var?
C39.4 kız 3 erkek kardeş vardır.

S40.          0,7,26,63,?
Soru işareti yerine hangi sayi gelmelidir? 
C40.        n^3 -1 seklinde olmalidir.
n=1 için 0
n=2 için 7
n=3 için 26
n=4 için 63
n=5 için 124 olamadir. 

S41.O , V , A , R , ?
Soru isaretinin yerine hangi harf gelmelidir?
C41. B.

Bravo sözcüğündeki harflerin tersten yazılışı. 

S42.Bir çemberin üstünde sıralanan çocuklardan beşincisi ile ondokuzuncusu tam karşı karşıya denk gelmiştir. Bu çemberde toplam kaç çocuk sıralanmıştır.
C42. 5. çocuk ile 19. çocuk arasında 13 çocuk sıralanmıştır. Bu çemberin yarısıdır. Diğer yarıda da 13 çocuk sıralanır. 5. ve 19. çocuğu da eklersek çemberde toplam 28 çocuk sıralanmış olur. 

S43.Joe karısına "Bugün 3 kutu pul aldım" dedi. Birinci kutudakilere ortalama 66 sent, ikinci kutudakilere ortalama 168 sent, üçüncü kutudakilere ortalama 308 sent ödedim. Her bir kutudaki pulların toplam maliyetinin aynı olması çok ilginç."
Üç kutudaki pullar yaklaşık 100 tane ise, Joe'nun pul masrafını hesaplayın.
 C43.         66=2*3*11
               168=2*2*2*3*7
               308=2*2*7*11
En küçük ortak kat = 1848
68x=168y=308z
x=28k
y=11k
z=6k => Yaklaşık 100 pul olabilmesi için k=2 olmalı.

O halde toplam maliyeti 11.088 senttir. 

S44."Ben sadece sakallıyı tanıyorum", dedi. Martha. "Adı neydi?"
Clem, "Kendin bul" diyerek şunları söyledi : "İkisi evlidir, ikisi mavi gözlüdür, ikisi sakalsızdır. Sakallının kahverengi gözleri vardır. Doug'un karısı Ken'in kızkardeşidir. Bekar olan ile Joe'nun gözleri aynı renktir. Üçü de delikanlı çocuklardır."
Sakallının adını bulun....
C44.Doug evli, Joe bekar değil, demek ki Ken bekar.
Ken ve Joe''nun gözleri aynı renkte, yani mavi.
O halde Doug kahverengi gözlü ve sakallıdır. 

S45.Plazo De Mayo'da güzel ve şık bir kadına telefon numarasını sordum. O da bana dedi ki: "4. ve 5. rakamlar mükemmel bir kare oluşturur. 6. ve 7. rakamlar da öyle. İlk üç rakama gelince, mükemmel bir küp oluşturur, ve üstelik öbür dört rakamın çarpımına eşittir. Beni arasana." Telefon numarası kaç? 
C45.         2164916 veya 2161649 

S46.Telefon çalınca dedektif Kafacan yerde iki kol saati gördü. Saatler durmuştu. Kafacan hemen her iki saati de kurup doğru zamana getirdi ve birini sol, birine de sağ koluna taktı. 1 saat sonra sol saat 1 dakika ileri gitmiş, sağ saat 2 dakika geri kalmıştı. Ertesi sabah sol saat, saat 7’yi gösterirken sağ saat, saat 6’yı gösteriyordu. Telefon saat kaçta çalmıştı?
C46.İki saat arasında 1 saatte 3 dakika fark meydana geliyor. O halde 60 dakikalık bir fark (saat 7 ile saat 6 arası 60 dakika) meydana gelişi 20 saat alır. Bu 20 saatte sol saat 20 dakika ileri giderken sağ saat 40 dakika geri kalacaktır. O halde sol saat 7’yi sağ saat 6’yı gösterirken doğru saatler sabah 6’yı 40 geçeyi göstermektedir. 20 saat geri gidelim: 10.40 Telefon bir gün önce 10.40’da çalışmıştır.

S47.
Veli okula yürüyerek giderken, yolun dörtte birine geldiğinde bir câmi yanından, üçte birine geldiğinde tren istasyonundan geçiyor. Câmi yanına geldiğinde saat 7.30, istasyona geldiğinde ise, 7.35 oluyor. Ali evden saat kaçta çıkıyor ve okula kaçta varıyor?   
 
C47.     x: okuldan eve gitmek için geçen süre
x/4= evden camiye ulaşmak için geçen süre
x/3= evden tren istasyonuna ulaşmak için geçen süre

x/3-x/4 = x/12 (camiden tren istasyonuna ulaşmak için geçen süre)
= 7:35-7:30= 5 dk
=> x=60 dk

x/4= 15 dk.
7:30-15 dk = 7:15 evden çıkış saati
7:15+60 dk = 8:15 okula varış saati

S48.         7, 9, 13, 22, 50, ?

Soru işaretinin yerine gelmesi gereken sayıyı bulunuz.
C48.     7 + (1!+1) = 9
           9 + (2!+2) = 13
          13 +(3!+3) = 22
          22 +(4!+4) = 50
          50 +(5!+5) = 175
S49.Hiç bir rakamı sıfır olmayan öyle iki sayı bulun ki, çarpımları bir milyon olsun....
C49.
500.000*2 ile başlarsak,
250.000*4
125.000*8
62.500*16
31.250*32
15.625*64

Cevap : 15625*64

S50. Bir adada 13 gri, 15 kahverengi, 17 kırmızı bukalemun yaşıyor. Farklı renkten iki bukalemun yolda karşılaşınca ikiside kendi rengini bırakıp üçüncü (orada olmayan) bukalemunun rengini alıyor. (Örneğin gri ile kahverengi karşılaşırsa ikiside kırmızı olur.)
 Bir süre sonra bütün bukalemunlar aynı rengi alabilir mi? Neden?
C50.Alamaz. Çünkü, aynı renk olabilmesi için bir noktada en az 2 bukelamun sayısının eşit olması ve ondan sonra sadece eşit olanların karşılaşması gerekir. Ancak hiç bir zaman 2 bukelamun sayısı eşitlenmiyor.

S51.A,B ve C üç şehir.Bütün ikililer birbirine bir yol ağıyla bağlı. A'dan B'ye (C'den geçenlerden de içinde olmak üzere) 82 farklı şekilde ulaşılabiliyor. B'den C'ye ise (A'dan geçenler de içinde olmak üzere) 62 farklı yol var. A'dan C'ye (B'den geçenler de dahil olmak üzere) en az kaç farklı yolla gidilebilir?
C51. x,y ve z'ye sırasıyla A'dan B'ye, B'den C'ye ve C'den A'ya doğrudan giden yol sayıları diyelim. A'dan B'ye direk ya da A-C-B rotasıyla gidilebilir. Bu durumda A'dan B'ye giden toplam yol sayısı: x + yz = 82. Aynı mantıkla B'den C'ye yol sayısı: y + xz = 62. Bu iki eşitliği yeniden düzenlersek y = (62 - 82z)/(1-z2) eşitliğini elde ederiz. y'nin tamsayı olmasını sağlamak için z, 2,3 ya da 11 olmalıdır. z=11 iken y=7, x=5 olur. Bu durumda A'dan C'ye toplam yol sayısı da 46 olur. z'nin diğer değerleri için toplam yol sayısı artıyor.  

S52.Dörtnala giden ve dört nalından biri altın olan altı altın nallı atın kaç nalı altındır?
C52.    6

S53.Öğretmen öğrencilere;
"Önümüzdeki hafta sizi sınav yapacağım. Fakat sınav öyle bir gün olacak ki, okula geldiğinizde o günün sınav günü olacağını asla tahmin edemeyeceksiniz." demiş. 

Öğretmen hangi gün sınav yapmış olabilir?
C53.Öğretmen son gün sınav yapamaz; çünkü o gün geldiğinde sınavın o gün yapılacağı kesinleşeceğinden tahmin edilemeyen bir gün olmaz. Aynı şekilde bir önceki gün de yapamaz ve bu mantık geriye doğru gittiğinizde tüm günler için geçerlidir. Ancak öğretmen öğrenciler nasıl olsa bu mantığa göre bize sınav yapılamaz diye düşündüğü için, herhangi bir gün sınav yapabilir. Bu da öğrencilere asla tahmin etmediği bir gün olur. 

S54.Caddede 3 mil/saat hızla yürüyorsunuz. Yanınızda tramvay rayları var. yürüdüğünüz yönde 40 tramvaya ve karşıt yönde giden 60 tramvaya rastlıyorsunuz. Tramvayların ortalama hızı nedir? 
C54.Rolatif hızı kullanalım. (x+3) / (x-3) = 60 / 40. Buradan x = 15 mil / saat 

S55.Dört basamaklı, rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı olan abcd sayısından, bu sayının tersi olandcba sayısı
çıkarılıyor. Eğer elde edilen sonuç bu sayının rakamlarının küplerinin toplamına eşit ise bu sayı kaçtır?
 
C55.4683

S56.3 ve 2 sayılarını 1 kere ve istediğiniz matematiksel işareti istediğiniz kadar kullanarak 24 sayısını bulunuz?
C56.  (3!-2)!=24

S57.         1 2 3 4
                  2 3 4 5
                  3 4 5 6
                  4 5 6 7
Her satırdaki rakamları bir defa kullanarak (o satırdaki tüm rakamların kullanılması şart), dört işlemle (+,-,*,/), her satırdaki işlemlerin sonucunu 28 çıkaracak şekilde düzenleyiniz.
C57.     1. Sıra 2 X 3 = 6 + 1 = 7 X 4 = 28
          2. Sıra 2 X 5 = 10 - 3 = 7 X 4 = 28
          3. Sıra 6 / 3 = 2 + 5 = 7 X 4 = 28
          4. Sıra 6 - 5 = 1 X 7 = 7 X 4 = 28

S58.
Ahmet 13. sokakta oturmaktadır. Evinin numarası 13-1300 arasındadır. Mehmet numarayı öğrenmek ister.
Mehmet sorar: “Evinin numarası 500'den küçük mü?”
Ahmet cevap verir ama yalan soyler.
Mehmet sorar: “Evinin numarası bir tamsayının karesi mi?”
Ahmet cevap verir ama yalan söyler.
Mehmet sorar: “Evinin numarası bir tamsayının küpü mü?”
Ahmet cevap verir ve doğruyu söyler.
Mehmet der ki : “Eğer evinin numarasının ikinci basamağının 1 olup olmadığını söylersen sana sayıyı söylerim”
Ahmet cevap verir ve Mehmet sayıyı söyler ama Mehmet yanılmıştır.
Ahmet'in evinin numarası kaçtır? 
C58.Yalancı Ahmet..

Birinci soruya hayır, ikinciye hayır, üçüncüye evet (doğru) demiş..
Mehmetin elinde 512 ve 1000 kalmış..
İkinci rakam 1 ya da değil sonuç yanlış..
Demek ki: doğru yanıtlar, evet, evet ve evet...
En az iki basamaklı olduğunu da düşünerek: 64 numara...

S59.Telefon numarası 7 basamaklı olan bir kişi kendisine sorulan sorulara sadece " evet " veya " hayır " cevabı veriyor. Bu kişinin telefonunu öğrenmemizi garanti edecek soruların minimum sayısı kaçtır ?
C59.Sayıları 0-1-2-3-4 ve 5-6-7-8-9 olarak iki grup olduğunu düşünelim.

1. soru ilk sayı 4 ten büyük mü?
2. soru (4 ten büyük ise)7 veya onun üzeri mi?
3. soru (7 veya üzeri ise) 8 ya da üzeri mi?
4.soru (8 ya da üzeri ise) 8 mi?
cevap evet ise 8 hayır ise 9 dur.
Verilen cevaplara göre en fazla 4 kere de bildik. Diğer hallerde daha kısa olabilirdi.
7 x 4 =28 defada bilmiş oluruz.

S60.Bir yarışta 100 araba toplam 100 km. yol katetmişlerdir. Üç renk arabanın bulunduğu yarışta, sarı renkli arabalar 10'ar km., yeşil renkli arabalar 3'er km., kırmızı renkli arabalar ise 500'er m. yol katettiğine göre her renkten kaç araba olduğunu bulunuz.
C60.
5 sarı, 1 yeşil, 94 kırmızı.

S61.         4 - 5 - 5 - 8 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - ?
             Soru işaretinin yerine gelecek sayıyı bulunuz.
C61.
SAYILARYAZIYLAHARF SAYISITOPLAM
1BİR34
2İKİ35
3ÜÇ25
4DÖRT48
5BEŞ38
6ALTI410
7YEDİ411
8SEKİZ513
9DOKUZ514
10ON212
Cevap : 12
S62.Bir kitaptan belli bir sayıda sayfa eksilmiştir. Eksilen sayfaların (ardarda sayfalar) sayfa numaraları toplamı 9808 ise hangi sayfalar eksiktir?
C62.
x. sayfadan itibaren n adet sayfa eksilmis olsun. bu durumda toplama yaparsak x+1+x+2+x+3+...+x+n = 9808. toplamayı yaparsak n*x(1+2+3+...+n)=9808 olur. parantez icindeki ifadeyi gauss teoremine gore toplarsak;

n*x + n*(n+1)/2=9808 payda eşitlersek 2*n*x + n*(n+1)= 19616 n parantezine alırsak n*(2*x + n+1)=19616.19616 çarpanlarına ayrılırsa 32*613 olur. 613 asal oldugundan n=32 ve 2*x + n+1=613 olacaktır. buradan n=32 ve x=290 bulunur. demekki 291 de dahil olmak üzere bundan sonraki 31 sayfa da kayıptır.

S63.Bir bakkal elindeki 20 kiloluk şekeri 2 şer kiloluk 10 pakete ayırmak istiyor. Bakkalın iki kefeli terazisinde kullanacağı 5 kilo ve 9 kiloluk ağırlıkları var. Bu işi en kısa bir biçimde nasıl halledebilir? (çözüm için en az 9 tartı gerekiyor).
C63.
Ağırlıkları A, mevcut şekerleri ş ile Oluşan yeni şeker ağırlığını ş ile gösterelim.
1. tartı : 9A+5A=14ş----14ş+6ş oldu.
2. tartı: 5A+4ş=9A----- 10ş+6ş+4ş oldu.
3. tartı: 6ş=4ş+2ş------2ş+4ş+6ş+8ş oldu.
4. tartı: 2ş+6ş=4ş+4ş----2ş+4ş+4ş+4ş+6ş
5. tartı: 4ş=4ş------2ş+2ş+4ş+4ş+4ş+4ş
böylece 5 tartıda 2 tane 2kg, 4 tane 4 kg elde etmiş olduk.
bir kefeye 2 kg, diğerine de 4 kg'ın yarısını koyarak ; 4 kg'ları da 2 tane 2 kg yapabiliriz. 4 tane 4 kg olduğu için 4 tartı daha yapacağız.
Toplam 9 tartıda halledilebiliyor.

S64.Bir kutuda 3 siyah ve 2 beyaz şapka bulunmaktadır. A,B ve C adlarını vereceğimiz üç kişi kutudan birer şapka seçip kendi başına takmıştır. Üçü de kendi başındaki şapkayı görememektedir.
A adlı kişi, B ve C'yi;
B adlı kişi,C'yi görebilecek şekilde oturtulmuştur.
C adlı kişi ise kimseyi görememektedir.
A'ya başındaki şapkanın rengini bilip bilemediği sorulduğunda "Hayır",
B'ye başındaki şapkanın rengini bilip bilemediği sorulduğunda yine "Hayır",
C'ye başındaki şapkanın rengini bilip bilemediği sorulduğunda ise "Evet"
cevapları alınmıştır ve C başındaki şapkanın rengini bilmiştir. 
C'nin giydiği şapkanın rengi nedir ve nasıl bilmiştir? 
C64.A, iki beyaz şapka görmüş olamaz. Eğer öyle olsaydı;
"B ve C'nin şapkası beyaz, bu durumda benimki siyahtır." der ve şapkasının rengini bilirdi.
A'nın hayır cevabı vermesi üzerine, B ve C'nin şapkalarından en az birisinin renginin siyah olduğu anlaşılmıştır. 
Şimdi B'ye gelelim: B, C'nin şapkasının beyaz olduğunu görseydi; yukarıdaki mantıktan kendi şapkasının siyah olduğunu anlardı. B, "Hayır bulamadım." dediğine göre; C'nin şapkası siyah olmalıydı.
C de yukarıdaki iki mantıktan başındaki şapkanın siyah olduğunu anlamış ve "Evet buldum,siyah." demiştir.

S65.BEŞİKTAŞ = 3
FENERBAHÇE = 1
GALATASARAY = 0
TRABZONSPOR = ?
İSTANBULSPOR = 1
GENÇLERBİRLİĞİ = 5

C65.  0  nokta sayısı

S66.Bir suçluya iki kutu ve 10'u siyah, 10'u beyaz olmak üzere 20 top verilir.
Kral suçluya şöyle der: "Bu topları kutulara istediğin gibi yerleştirebilirsin, ben daha sonra senin yanına gelip kapakları kapatılmış bu iki kutudan birini seçeceğim.
Daha sonra bu seçtiğim kutudan gözlerim kapalı olarak rasgele bir top seçeceğim.
Seçtiğim top siyahsa öleceksin, beyazsa yaşayacaksın".
Siz olsaydınız yaşama şansınızı mümkün olduğu kadar arttırmak üzere topları kutulara nasıl koyardınız?
C66.Bir kutuya tek bir beyaz top, kalan bütün toplar (9 beyaz +10 siyah) diğer kutuya konmalıdır. 

S67.Bir adada yedi tane dünya güzeli varmış ve bu adaya gelen herkesi öldürüyorlarmış.Bir gün adamın biri adaya düşmüş.
Güzeller adama son isteğini sormuşlar, adam öyle birşey söylemiş ki güzeller onu öldürmemiş.Adam ne söylemiş olabilir?
C67.İçinizden hangisi çirkinse beni o öldürsün!


S68.Padişah bir suçluyu asacakmış. Vezirine demiş: "Bir kağıda ölüm bir kağıda yaşam yaz.bir torbaya koy.suçlu hangisini seçerse o olacak." Vezir, suçlu düşmanı olduğu için ikisine de ölüm yazmış.suçluda bunu biliyormuş.Ama veziri padişahın yanında suçlayamazmış.Soru şu: Suçlu nasıl kurtulur?
C68. Bir tanesini alır yutar. 'Ben bunu seçtim diğerini açalım' der ve açtıkları ikiside ölüm olduğu için açtıkları da ölüm çıkıcaktır. O zaman 'Seçtiği yaşamdır.' der padişah ve kurtulur.

S69.Bir köprü var ve max. 60 kilo kaldırabiliyor.Bu köprüden 3 tane, tanesi 1kg ağırlığındaki bilyelerle geçmen gerekiyor. Senin kilon ise 58. Bu köprüden nasıl geçersiniz?
C69.Adam 58 kilo olduğundan bir tane bilyeyi cebine koyarsa adamın kilosu 59 olur. Diğer 2 kiloluk topları da elinde havaya atarak karşıya geçebilir. Sabit olarak her seferinde bir top havada olduğundan toplam kütle her zaman 60 kiloda kalır.

S70.Bir cinayet işlenmiş ve tek görgü tanığı var. Duruşmada görgü tanığına hakim sormuş:" Anlat bakalım nasıl oldu ? "
Görgü tanığı da aynen şöyle anlatmış:" Sahilde yürüyordum iskeleye yanaşmış olan gemide adam kafasına silahı dayayıp 2 el ateş etti."Yani görgü tanığı adamın intihar ettiğini iddaa etmiş.Hakim de adamı " Bu vurdu, tutuklayın. " demiş.
Hakim bunu sizce neye dayanarak söylemiş olabilir?
C70.Cevap: Kafasına silah dayayıp intihar etmeye çalışan bir insan 2 kere ateş edemez.. Bir kere ateş ettiğinde zaten ölmesi gerekir. Tabancadan iki kurşun çıkmışsa bu başka biri tarafından yapıldığına delildir..

S71.Bu sınav Albert Einstein tarafından hazırlanmıştır. Bu testi dünyadaki insanların %2' sinin geçmeyi  başarabileceğini söylemiş. Siz de %2' ye girmek ister misiniz ?

KURALLAR :
1) Beş farklı renkte beş ev var,
2) Her evde beş farklı ülkeden birer kişi oturuyor,
3) Bu evlerde yasayan kişiler;
    - Farklı marka içki içiyor
    - Farklı marka sigara içiyor
    - Farklı cins hayvan besliyor,
4) Sigara, içki ve hayvanların hiçbiri aynı cins değil.

VERILEN BİLGİLER :
1) İngiliz kırmızı evde yaşıyor.
2) İsveçli köpek besliyor.
3) Danimarkalı çay içiyor.
4) Beyaz evin solunda yeşil ev var.
5) Yeşil evin sahibi kahve içiyor.
6) Kuş bakan kişi Pall Mall marka sigara içiyor.
7) Sarı evin sahibi Dunhill marka sigara içiyor.
8) Tam merkezdeki evde yasayan kişi süt içiyor.
9) Norveçli ilk evde oturuyor.
10) Kedi besleyen kişinin evinin yanındaki evde oturan kişi Blend marka sigara içiyor.
11) Dunhill marka sigara içen kişinin evinin yanındaki evde oturan kişi at besliyor.
12) Blue Master marka sigara içen kişi aynı zamanda bira içiyor.
13) Alman Prince marka sigara içiyor.
14) Mavi evin yanında oturan kişi norveçli.
15) Su içen kişinin komşusu Blend marka sigara içiyor.


SORU : Balığı besleyen kimdir? 


C71. Soruyu kendiniz cevaplamaya çalışın.

S72.Bir adam yıllar boyu Almanya'da bir bankada çalışmış ve emekli olmasına yakın artık yurda dönmeye karar verdiği gün lan felekten bir gün çalim bari deyip bir bara gitmiş..
Barda içkisini içerken karsısına çok güzel bir kadın oturmuş bizimki kadına hayran kalıp hemen garsonu çağırıp kağıda tanışabilir miyiz mesajını yazdıktan sonra garsonla kadına göndermiş.
Kadın kağıdı almış okumuş adama imali bir bakıştan sonra kağıdın arkasına bir şeyler yazıp kağıdı tekrar adama geri göndermiş. Adam kağıda bakmış bakmış.... hiç bir şey anlamamış yazı ne Almanca ne bildiği bir dile aitmiş gitmiş kağıdı en yakın arkadaşına verip ya bunu bir kadın bana yazdı ben anlamadım ne yazıyor burda diye sormuş arkadaşı kağıdı okur okumaz sakin bir daha beni arama
arkadaşlığımı sona erdi diyip yanından gitmiş..
Adam şaşkın bir halde eve gidip anne babasına ya siz eskisiniz bilirsiniz burda ne yazıyor diye bu sefer onlara sormuş . Anne babası kağıdı okuyunca adamı evlatlıktan reddetmişler. Karısına göstermiş karisi boşanma davası açmış. Adam artık çıldırma noktasına gelmiş len demiş bunu en iyi anlayan doktor olur, nede olsa onların yazısı karışık diyip bir doktora gitmiş.
Doktor kağıdı okuyunca çok sakin bir şekilde izin isteyip odasına girmiş aradan 1 saat 2 saat geçmiş doktor yok... Bizim adam merak edip odaya girince bir bakmış ki doktor tavanda sallanıyor kendini asmış Adam en sonunda pes etmiş len bu kağıt basıma çok isler açtı başkasının da hayatini karartmasın diye kağıdı çalıştığı bankanın kasasına koyup evine gitmiş. O aksamda tesadüf
bankaya hırsızlar girmiş kasadaki bütün paraları almışlar tam kaçakları sırada hırsızların reisi kağıdı görmüş, şef kağıdı okuyunca birden çabuk paraları yerine koyun demiş ve bütün paraları kasaya geri koyduktan sonra çekip gitmişler.
ŞİMDİ GELELİM SORUMUZA HALİYLE BU KAĞIT'TA NE YAZIYOR?
İP UCU : CEVAP YAZININ İÇİNDE GİZLİYMİŞ..
Soru gerçek olup, cevabı metin içeriğinde klasik ve basit bir şifreleme yöntemiyle gizlenmiştir.
C72.Adamın kağıt yolladığı kadın aslında polistir.Adamın birlikte bara geldiği arkadaşı ise kadının kardeşidir.
Kadın kağıda : Seninle çıkabiliriz ancak bunun olması için annenin ve babanın seni reddetmesi gerekiyor ve karındanda boşanmalısın.Akşam bankada soygun olacak yazıyor.
Adam bu yazıyı okuyamıyor onun için arkadaşına ( kadının kardeşi ) gösteriyor arkadaşı bunu görünce sinirleniyor ve terkediyor.
Yazıyı okuması için annesi ve babasına gösteriyor.Annesi ve babası kağıdı okuyunca evlatlıktan bu yüzden reddediyor.Karısına gösterince karısıda bu yüzden sinirleniyor ve çekip gidiyor.
Gelelim doktora : doktor aslında kadının kocasıdır.Adam kağıdı doktora getirince
doktor bu olayı kaldıramıyor ve intihar ediyor.
Adam akşam kağıdı bankanın kasasına koyduğunda hırsızlar geliyor ve kağıdı okuyor polisin önceden haberi olduğunu düşünüp oradan kaçıyor.

S73.İki genç kız var. Aynı evde yaşıyorlar. Kızlardan biri diğerine diyor ki: "Ben bu gece arkadaşlarımla dışarıya gideceğim, haberin olsun. Sen keyfine bak." Tamam diyor diğer kız. Gece arkadaşının dışarı çıktığını ve yatağının boş olduğunu bilen evdeki kız kendi kendine, "bu gece arkadaşımın yatağında yatayım" diyor ve gidip arkadaşının yatağına yatıyor. Derken aradan saatler geçiyor ve dışarı çıkan kız gece eve geri dönüyor ve gidip KENDİ YATAĞINA yatıyor. Uzanıyor ve öylece yatarken dışarıdan bir arabanın geçtiğini fark ediyor. Arabanın farları, kızın yattağının arkasından, pencereden geçerek duvardaki saate yansıyor. Kız o farların saate yansıması ardından korkuyla yatağın altına bakıyor ve evde kalan diğer arkadaşının cesedi ile karşılaşıyor.
Buradaki soru şu: Kızın neden öldüğü sorulmuyor. Eve sonradan gelen kız, kendi yatağına yatınca ve arabanın farları saate vurunca neden yatağın altına bakma ihtiyacı hissediyor?
C73.Yansıyan ışık saatten yatagın altındaki ceset duvarda belirir gölgesi ve altına bakar.

S74.Kadın savaşçıların veya kadın yamyamların yaşadığı bir adaya düştük. Bizi mutlaka öldürecekler, ancak yine de son arzumuzu soruyorlar. Nasıl bir cevap verelim ki, hayatımız kurtulsun?
C74.Beni en çirkininiz öldürsün.

S75.On tane kibrit çöpünü, “bunlar on adet koyun diyerek masaya koyalım. Sonra karşımızdakine “Bir çoban bu koyunları otlatmaya götürüyor.” Diyelim. “Kurt koyunlardan birisini yiyor. (Bu arada kibrit çöplerinden birisini kırıp kenara atalım.) Koyunların sahibi, oldukça huysuz ve aptal adam. Çoban kendi kendine, koyunları kurt kaptı desem, bu aksi adam belki de bana inanmıyarak başımıza bir sürü iş açacak. En iyisi onu, koyunları eksiksiz teslim ettiğime inandırmak.”
Köye dönen çoban, öyle bir sayma düzeni ile koyunları teslim ediyor ki, sahibi koyanların dokuz tane olduğunu fark etmiyor bile. Bunu nasıl başarıyor.
C75.Geriye kalan dokuz kibrit çöpünü önümüze alıp: “Çoban koyunları önce, on, dokuz, sekiz diyerek geriye doğuru saymış.” Diyoruz. Önümüzdeki kibrit çöplerini, on dokuz, sekiz, yedi ve altı diyerek sayıp kenara ayırıyoruz. Altı dedikten sonra durum: “Buraya kadar altı mı” diyoruz. “Evet!” cevabı aldıktan sonra çöpleri gösterip: “Geriye kaldı dört koyun. Altı, dört daha on eder değil mi?” diyerek koyunların nasıl teslim edildiğini gösteriyoruz.

S76.Biri genç, diğeri orta yaşlı iki adam yolda yürüyordu. Bir süre sonra bir arkadaşıyla orta yaşlı adam, yanındaki delikanlıyı ona şöyle tanıttı: “Benim ne kız kardeşim var, ne de erkek kardeşim.. Ancak, bu adamın babası, benim de babamın oğludur.”Acaba ne demek istemiştir.
C76.Yanındakinin kendi oğlu olduğunu söylemek istemiştir.

S77.Bir karavanla yolculuk yaptığımızı düşünelim. Karşılaştığımız bir köprünün altından mutlaka geçmek zorundayız. Ancak karavanımız, bir iki cm’lik bir fazlalıkla köprüye toslamaktadır. Bu köprünün altından geçmenin bir yolunu bulabilir miyiz?
C77. Lastiklerimizin havasını biraz indirirsek, köprünün altından kolayca geçeriz.

S78.Arkadaşınızın yaptığı çıkarma işleminin sonucunu bilmek ister misiniz: Öyleyse hemen şimdi, önüne bir kağıtla kalem koyduktan sonra ondan şunları yapmasını isteyin;
- Önündeki kağıda ilk ve son rakamları aynı olmayan üç basamaklı bir sayı yaz!
- Yazdığın sayıyı tersine çevir ve küçük olanı diğerinden çıkar!
- Şimdi bana, sonucun son rakamını söyle!
C78.
Diyelim ki, bizim görmediğimiz ve arkadaşımızın yazdığı sayı 264 sayı olsun 264 sayısının tersi 462’dir. Arkadaşımız büyük olan sayıdan küçük olan sayıyı şu şekilde çıkaracaktır; 462 – 264 = 198
Arkadaşımız, yaptığı işlemin sonucunun son rakamı olarak, bize 8 sayısını söyleyecektir. Bu tür bir çıkarma işleminde ortadaki sayı her zaman 9’dur. Son rakamı da arkadaşımız söylediğine göre, ilk rakamı bulmak için 9’dan son rakamı, yani 8’i çıkaracağız. Böylece sonucun 198 olduğunu rahatlıkla bulmuş olacağız.

S79.İki baba ve iki oğul, üç koltuğa, tek tek oturtulabilir mi?
C79.Bir dede, dedenin oğlu ve dedenin torunu; iki baba ve iki oğul olduğundan üç koltuğa tek tek otururlar.

S80.Yüzme havuzunda bir kayık var. Elimizdeki metal parayı havuza mı, yoksa kayığa mı attığımızda havuzun suyu yükselir?
C80.Suyun içinde batan bir cisim hacmi kadar, yüzen bir cisim ise ağırlığı kadar su taşırır. Metal bir para, sudan daha yoğun ve ağır olduğu için, kayığın içine atılırsa havuzun suyu daha fazla yükselir.

S81.Ağzına kadar dolu ve eşit büyüklükte iki bardağımız var. Bardakların birisini de bir tahta parçası yüzmektedir. Acaba bu bardaklardan hangisi daha ağırdır.
C81.Bardakların ikisi de eşit ağırlıktadır. Çünkü, yüzen tahta parçası kendi ağırlığı kadar suyu taşırmıştır. Gerçi diğer bardaktaki su daha fazladır, ama tahta parçası bu açığı kapattığı için ağırlıkları eşitlenmiştir.

S82.Bir arkeoloji öğrencisi, çevresindekilere yaptığı kazıları anlatıyordu. Bir ara şöyle dedi: “Günlerce süren kazının sonunda, yirmi metrenin altına inmiştik. Nihayet bir gün, bir yıkıntının içinde som altından bir heykel buldum. Üzerindeki tozu silip te M.Ö. 550 tarihini okuyunca gözlerime inanamadım.”Topluluktan birisi “Bu adamın şimdiye kadar bize anlattığı her şey yalan!” dedi ve çıkıp gitti. Diğerleri de bir şey anlıyamamıştı.Sizce, arkeoloji öğrencisi gerçekten yalan mı söylüyor?
C82.Evet yalan söylüyor! Heykelin üzerinde öyle bir tarih olamaz. Tarih milatla, yani İsa’nın doğumuyla başlatıldığı için, milat öncesi zamanlarda bizim yaptığımız gibi bir tasnif yoktu.

S83.Zengin bir Arap şeyhinin üç oğlu vardır. Öldüğünde, vasiyetinde 17 devesinin üç oğluna şu şekilde paylaştırılmasını istediği ortaya çıkar:
Birinci oğlu,develerin 1/2'sini;
İkinci oğlu,develerin 1/3'ünü;
üçüncü oğlu,develerin 1/9'unu alacaktır.
Üç kardeş bunun nasıl olabileceğini düşünürken, yoldan yaşlı,bilge bir adamın devesiyle geçtiğini görürler.Onu durdurur ve ondan yardım isterler. Bilge adam hiç duraksamadan onlara yardımcı olur ve yoluna devam eder.Yaşlı adamın onlara nasıl bir çözüm önermiş olabileceğini bulabilir misiniz?
C83.Bilge adam, geçici olarak kendi devesini onların develerine katmıştır.Buna göre;
Birinci oğul, develerin 1/2'sini yani 9'unu;
İkinci oğul, develerin 1/3'ünü yani 6'sını;
Üçüncü oğul, develerin 1/9'unu yani 2'sini almıştır.
Böylece toplam 17 etmiş ve yaşlı adam devesini alıp yoluna devam etmiştir.

S84.Namık Kemal Lisesi'nin haylaz öğrencilerinden Tosun Murat, tuvalet duvarlarına yazı yazmaktan aldığı uzaklaştırma cezasını tamamladıktan sonra okuluna döndü ve ilk edebiyat dersinde öğretmenine son yazdığı şiiri verdi. Öğretmen büyük bir zevkle şiiri sınıfa okurken bütün sınıf kahkahaya boğulmuştu:
"Bir kuş hangi kuru
Yosun tarlalarında yazın kuraklığında serin
Temiz kokulu yasemin dolu yerin
Ortasında iki umut kolyesi aramamıştır kaygan otlarda
Kendinizi yormadan kasıp bunu çözün"
C84.Her mısradaki ilk kelimenin 1., ikinci kelimenin 2.,... harfine bakın.
"Bir kuş hangi kuru
Yosun tarlalarında yazın kuraklığında serin
Temiz kokulu yasemin dolu yerin
Ortasında iki umut kolyesi aramamıştır kaygan otlarda
Kendinizi yormadan kasıp bunu çözün"

S85.Bir dijital saatte iki ayrı palindromik (tersinden de aynı sayıyı oluşturan) sayı arasındaki en kısa zaman nedir? Örneğin, 12:21 ile 1:01 arasında 40 dakika var.
C85. 9:59 ile 10:01 arasında yalnızca 2 dakika fark var.

S86.LABİRENT+EKONOMİ=11
BUNALTICI+GÜZELLİK=56
GÜÇLÜ+KABİNE=?
C86. Kelimelerin içinde gizli sayılara dikkat edin.Buna göre cevap, 1003 olmalı.

S87.Bu dizide takip eden sayıyı bulunuz?
2,6,5,4,6,?
C87.Dizideki sayılar, "Bu dizide takip eden sayıyı bulunuz" cümlesindeki kelimelerin sırasıyla harf sayıları. Cevap ise "bulunuz" kelimesinin harf sayısı olan 7.

S88.
Son satıra hangi harfler gelmeli?
Z E E Q J U
D D P I T Y
C O H S X C
N G R W B B
F Q V A A M
? ? ? ? ? ?
C88.Tablodaki harfler, alfabetik (İngiliz alfabesi) sıraya göre güneybatı yönünde azalıyor.Son satıra gelmesi gereken harfler ise; PUZZLE.

S89.
Bu ilişkiyi hangi sayı tamamlar?
Ocak=2 Temmuz=1
Şubat=2 Ağustos=3
Mart=1 Eylül=0
Nisan=1 Ekim=0
Mayıs=1 Kasım=1
Haziran=2 Aralık=?
C89.Aralık'ın karşısına gelecek sayı 2 olmalı.Çünkü her kelimenin karşısında o kelimede kaç tane kapalı alanı olan harf olduğunu belirten sayı var.

S90.A,B ve C üç şehir.Bütün ikililer birbirine bir yol ağıyla bağlı. A'dan B'ye (C'den geçenlerden de içinde olmak üzere) 82 farklı şekilde ulaşılabiliyor. B'den C'ye ise (A'dan geçenler de içinde olmak üzere) 62 farklı yol var. A'dan C'ye (B'den geçenler de dahil olmak üzere) en az kaç farklı yolla gidilebilir?
C90.x,y ve z'ye sırasıyla A'dan B'ye, B'den C'ye ve C'den A'ya doğrudan giden yol sayıları diyelim.A'dan B'ye direk ya da A-C-B rotasıyla gidilebilir. Bu durumda A'dan B'ye giden toplam yol sayısı:
x + yz = 82
Aynı mantıkla B'den C'ye yol sayısı:
y + xz = 62
Bu iki eşitliği yeniden düzenlersek
y = (62 - 82z)/(1-z^2) eşitliğini elde ederiz.
y'nin tamsayı olmasını sağlamak için z, 2,3 ya da 11 olmalıdır.z=11 iken y=7, x=5 olur.Bu durumda A'dan C'ye toplam yol sayısı da 46 olur.z'nin diğer değerleri için toplam yol sayısı artıyor.

S91.Burcu, arkadaşı Ahmet'e yeni taşınan 3 komşuyu göstererek, "Üçünün kapı numaralarının toplamı senin kapı numaranın iki katı, çarpımları ise 1260." dedi. Ahmet de "Bu, kapı numaralarını bulmama yetmiyor" diye yanıtladı.Burcu da "Bu doğru, ama benim kapı numaramın onların hepsininkinden büyük olduğunu söylersem işini oldukça kolaylaştırmış olurum" dedi. Bu beş kişinin kapı numaraları ne idi?Not:Kapı numaraları 2'den başlıyor.
C91.İşe, 1260'ı asal çarpanlarına ayırarak başlayacağız.Yapmamız gereken de toplamları aynı 3'er çarpandan iki grup bulmak.Bu toplam da çift olmalı (çünkü Ahmet'in kapı numarasının iki katı). Kapı numaraları 2'den başladığına göre tek ikili "4, 9, 35" ve "5, 7, 36" grupları olmalı.Toplamları 48 ettiğinden, Ahmet'in kapı numarası 24.Son ipucuna göre Burcu'nun kapı numarası 36 olmalı, aksi halde Ahmet hangi grubun doğru olduğunu bilemezdi.Böylece üç yeni komşunun kapı numaraları da 4,9 ve 35 oluyor.

S92.George bir dükkandan 3 parça eşya aldı.Dükkan sahibinin hesap yaparken sayıları toplayacağı yerde çarptığını gördü.Onu uyardığında adam patavatsızca "Toplamsam da aynı sonuç, yani 5.70 dolar olacaktı" dedi.George'un aldığı eşyaların fiyatları neydi?
C92.Her bir eşyanın fiyatına x,y,z sent diyelim.x>y>z olduğunu kabul edelim.Dolar olarak da fiyatlar, x/100, y/100, z/100 olacak.
(x + y + z)/100 = xyz/1000000 = 5.70
Bu bize 2 eşitlik ve 3 bilinmeyen veriyor.z<190 100="" br="" edelim.="" g="" imdilik="" k="" kabul="" oldu="" oplamdan="" re="" saca="" una="" yi="" z="">xy = 57000
x + y =470
x(470 - x) = 57000
x2 - 470x + 57000 = 0
x = 235 +- karekök(55225 - 57000)
Bu imkansız olduğundan z>100 olmalı.Ayrıca z, 57000000'un bir böleni olmalı.Olası bölenler; 114, 120, 125, 150, 152, 160. z = 114, 120, 150, 152 olunca x pozitif bir sayı olmuyor.z = 160 olunca z>y oluyor.Bu durumda tek cevap, z=125, x=285 ve y=125, yani; fiyatlar, $2.85, $1.60, ve $1.25.

S93.74,088 şeffaf plastik küp, boyutları 63x42x28 birim olan bir dikdörtgenler prizması oluşturacak biçimde biraraya getirilmiştir.Bir lazer ışını prizmanın bir köşesinden çaprazdaki karşı köşesinden geçecek şekilde tutulmuştur.Bu lazer ışını kaç küpten geçer?
C93.Bu büyük dikdörtgenler prizmasını, 7 küçük ve eşit prizmaya bölebiliriz.Her bir küçük dikdörtgenler prizmasının boyutları 9x6x4 olacaktır.
Aşağıdaki diyagramlar, küçük prizmalardan herhangi birinin 4 tabakasını göstermektedir.Işın ilk diyagramdan başlayarak kesildiği yerde bir üst kata çıkmıştır.
Buna göre ışın; ilk katta 4,ikinci katta 3,üçüncü katta 3,dördüncü katta 4 küpten geçmiştir.Toplam 14 küpten geçmiştir.Fakat bu sadece bir tek küçük prizma için geçerlidir.7 küçük dikdörtgenler prizmamız olduğunu hatırlarsak lazer ışınının 14x7=98 küpten geçtiğini bulmuş oluruz.

S94.Ayşe, yeni bir hesap makinesi aldı.Bu makinenin bir özelliği de istenilen basamak sayısında rastgele sayı üretmesiydi.Ayşe, makinenin 5 basamaklı 10 tane sayı üretmesini sağladı.Sonra fark etti ki girilen bu sayılardan hepsinin Ayşe'nin 5 basamaklı kütüphane kayıt numarasıyla bir basamakları yeri ile beraber aynı idi. Sayılar ise şöyleydi:
14073, 79588, 05892, 84771, 63136
42936, 37145, 50811, 98174, 29402
Ayşe'nin 5 basamaklı kütüphane numarasını bulabilir misiniz?
C94.Ayşe'nin kütüphane numarası 39876 idi.Burada kilit nokta, 5 basamak için toplam 10 doğru yerin olması.xx1xx ve xxx7x için 3'er yer var.Bu durumda xx13x ve xx17x eleniyor. Sadece xx87x kalıyor.Buradan da sırasıyla x987x, x9876 ve sonra da 39876 sayıları elde ediliyor.

S95. Aşağıdaki her bir adımı, bulmacayı çözüp tamamlamak için yapmanız gereken adımları gösterecek şekilde 1'den 10'a kadar numaralandırın.
__ Onun yanına "1" koyun.
__ Henüz kullanılmamış olan en küçük sayıyı onun yanına yazın.
__ Bütün seçenekleri okuyun.
__ Sayıları yanıt çizgisine yazarken hata yapıp yapmadığınızı gözden geçirin.
__ Yanlarında sayı bulunmayan bütün seçenekleri okuyun.
__ Henüz "10" sayısını koymadıysanız, önceki üç adımı yineleyin.
__ Yönergeyi okuyun.
__ Sayıları, sırasıyla, alttaki yanıt çizgisine yazın.
__ Bunlardan hangisinin önce geldiğini belirleyin.
__ Hangisinin birinci olduğunu kararlaştırın.
C95.4_ Onun yanına "1" koyun.
7_ Henüz kullanılmamış olan en küçük sayıyı onun yanına yazın.
2_ Bütün seçenekleri okuyun.
10 Sayıları yanıt çizgisine yazarken hata yapıp yapmadığınızı gözden geçirin.
5_ Yanlarında sayı bulunmayan bütün seçenekleri okuyun.
8_ Henüz "10" sayısını koymadıysanız, önceki üç adımı yineleyin.
1_ Yönergeyi okuyun.
9_ Sayıları, sırasıyla, alttaki yanıt çizgisine yazın.
6_ Bunlardan hangisinin önce geldiğini belirleyin.
3_ Hangisinin birinci olduğunu kararlaştırın.
_4_7_2_10_5_8_1_9_6_3

S96.Sayısal göstergeli bir saat her biri iki hane olmak üzere ve sırasıyla "saat:dakika:saniye-ay/gün" bilgilerini göstermektedir.Örnek:"23:30:00-04/26"(26 Nisan, saat 23:30:00) 0'dan 9'a kadar bütün rakamların birer kez kullanıldığı tarih bilgilerini dikkate alarak bir yıl içindeki en küçük ve en büyük tarih değerlerini bulunuz.
En küçük: --:--:-- --/--
En büyük: --:--:-- --/--
C96.
En Küçük:17:48:59/03/26
En Büyük:17:56:43/09/28

S97.Kemal, yeni bir kol saati aldı ve bir müddet sonra gördü ki saatin akrep ve yelkovan kolları her 65 dakikada bir üstüste geliyor.Bu saat hızlı mı, yavaş mı, normal mi çalışıyor? Eğer bir fark varsa bu, saatte kaç saniye?
C97.Normal çalışan bir saatte akrep ve yelkovan kolları 12/11 saatte bir üstüste gelir.Kemal'in saatinin kolları ise 65 dakikada (13/12 saate) bir üstüste geliyor. Buna göre Kemal'in saati (12/11) / (13/12) = 144/143 kat daha hızlı.Bu da saat başına 1/143 saat = yaklaşık 25 saniye daha hızlı olduğunu gösterir.

S98.Son kelime ne olmalıdır?
İkindide Kerem'in beşiğini onardık.
Biriktirmemek artık altınlarınızı yedirebilir.
Binanız bölümünüz yüzünden ???
C98.Her cümle için kelimelerin ilk birkaç harfine dikkat edin:
İki Kere beş on.
Bir artı altı yedi.
Bin bölü yüz ?                        Olası cevaplardan biri, "onarılamadı" olabilir.

S99.Öykünün kahramanı bir genç kız. Bu genç kız, kendi annesinin cenaze töreninde daha önce kim olduğunu hiç bilmediği bir genç adamla karşılaşıyor. Bu genç adam kızın rüyalarının adamı ve kız görür görmez adama aşık oluyor. Aradan bir kaç gün geçiyor. Genç kız, kız kardeşini öldürüyor. Polis neden öldürdüğünü sorduğunda, genç kız cevap veriyor...Kızın, kız kardeşini öldürme sebebi nedir?
C99.Genç kız, adamın kardeşinin cenazesine geleceğini ve adamı orada göreceğini umuyor. Bunu doğru cevapladıysanız, polise gidip sizi hapsetmelerini isteyin. Bu ünlü bir Amerikan psikoloji testiymiş. Öldürebilme zihniyetine sahip kişiler buna doğru cevap verirlermiş. Seri katillerin çogu bu teste hiç düşünmeden doğru cevabı vermişler. Doğru cevabı bulamadıysanız, ne iyi :))


S100.Cin Ruhi postacıya sordu :"Üç kızınız olduğunu duydum, kaç yaşlarındalar?"
Postacı : Yaşlarının çarpımı 36 eder. 
Ruhi : Bundan pek bir şey anlamadım.
Postacı : Üçünün yaşları toplamı sizin evinizin numarasını verir.
Ruhi : Hala bir şey anlamıyorum.
Postacı : En büyük kızım piyano çalar.
Ruhi : Şimdi anladım.
Kızların yaşları kaçtır? C100.
36 sayısının a, b ve c gibi 3 çarpanını bulalım ve toplayalım:
 axbxc        a+b+c
======   =======
1x1x36    1+1+36=38
1x2x18    1+2+18=21
1x4x9      1+4+9=14
2x2x9      2+2+9=13
1x3x12    1+3+12=16
1x6x6      1+6+6=13
2x3x6      2+3+6=11
3x3x4      3+3+4=10
3 tamsayı çarpımları 36 yapacak şekilde 8 türlü düzenlenebilir.
Bu çarpımların toplamı 38, 21, 16, 14, 13, 13, 11 ve 10 yapmaktadır. Evin numarası 38, 21, 16, 14, 11 veya 10 olsaydı Cin Ruhi çocuklarin yaşını derhal bulurdu.
Evin No'su 13'tü. 2+2+9 veya 1+6+6 olabilirdi. Büyük bir kızın varlığı 2+2+9'u seçmesini sağladı. 


Yazıya Tepkini Göster!

92 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. bune be anlamsız cvplr [-(

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. sanki seninki çok anlamlı çıkan cevaplar olacaktı

   Sil
  2. Anlamlı sen anlayamayabilirsin.

   Sil
 2. çoooooooooooooooooooooooooook kötüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Yiyor ise sen bir site aç seninkileri de görelim

   Sil
  2. bakk.bekk.bıkk.bikk.bokkbökkbukkbükkbook en güzeliydi kedi donu çıkarmış havada sallıyordu

   Sil
  3. Çoooooooooooooooooooooooooooooooooook GüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüZeeeeeeeeeeeeL

   Sil
 3. evet idare ediyor

  YanıtlayınSil
 4. Soru 43 nasil oluyo anlatir misiniz acilll

  YanıtlayınSil
 5. güzellllllllllllllllllllllalalalalalalalnunununununnananaanannenenenenmalımmmm

  YanıtlayınSil
 6. Güzel. Cevaplar da çok mantıklı.Sorular da güzel zaten. Aşırı güzel olmuş. Beğendim. Yani güzel.

  YanıtlayınSil
 7. Bayagi Zor kapasite gerekiyor seviyesizler sacma diyor eeee normall tabiiiiiiii

  YanıtlayınSil
 8. hepsi çok saçma ya

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Sen daha saçmasın,nesi var çok kaliteli sorular bence...😊

   Sil
  2. bence de cok guzel sorular, beynimizin pasi silindi

   Sil
 9. bence hiç kötü deil
  beyinsizler anlamaz

  YanıtlayınSil
 10. ayştayn sorusunun cevabı yok [-(

  YanıtlayınSil
 11. Bence de yapamayanlar çamur atmasın sorulara lütfen...

  YanıtlayınSil
 12. Çoğunu doğru yaptım,çok zekiyim çoook 😀

  YanıtlayınSil
 13. Yüz kişilik Osmanlı mücahit gücünün savunduğu Girijkal kalesi (1555 yıllarında) bini aşkın düşmanın saldırısına uğramıştı. Bu savaşta şehit düşen Deli Mehmed isimli bir dervişin macerası da o savaşta bulunan Girijgal kadısı tarafından bir destanla anlatılmıştır. Yaşanmış gerçeği anlatan bu destanın yüz beyit kadarı da Peçevî Tarihi’nde yer almıştır. Usta hikâyeci Ömer Seyfettin ise (ö.1920) bu tarihî hadiseyi Peçevî’den alarak “Başını Vermeyen Şehit” adıyla on beş sayfalık güzel bir hikâye şekline çevirmiştir. Bu dokunaklı hikâyenin can alıcı kısmı özetle şöyledir:
  “… Kuru Kadı eliyle hisarın kapısını açtı. Girijgal gazileri Allah Allah naralarıyla müthiş bir umman tuğyanı gibi fışkırdılar. İki koldan hücum olunuyordu. Kollardan birine Deli Hüsrev, birine Deli Mehmed baş olmuştu. Deli Mehmed’le Deli Hüsrev’in takımları düşmanı kaçırmamak için iyice sarıyordu. Kuru Kadı cübbesini atmıştı. Elinde kılıç, gazilerin arkasında yürüyordu…

  Kuru Kadı’nın gözleri Deli Mehmed’i aradı. Bakındı, bakındı, göremedi. Düşman safına karışıp kaynaşan kolun arkasında iri bir vücut yere uzanmıştı. Siyah, yüksek atlı bir şövalye, uzun bir kargıyı bu uzanmış vücuda saplıyordu… Şövalye atından inmiş, kargıladığı şehidin başını teninden ayırmıştı. Bir anda bu kestiği baş elinde, yine bir ifrit gibi şahlanan atına sıçradı. Kaçacaktı. Kuru Kadı bütün kuvvetiyle ona yetişmek için koşarken baktı ki solu ilerisinde Deli Hüsrev kalkanını sallayarak avazı çıktığı kadar bağırıyor:

  – Mehmed, Mehmed!.. Canını verdin başını verme Mehmed!..

  Kuru Kadı: “Vah, Deli Mehmedmiş!” diye olduğu yerde dikildi kaldı. Durur durmaz, o an kırk adım kadar yaklaştığı kesik başlı şehidin yerden fırladığını gördü. Nefesi tutuldu, şaşırdı. Bu başsız vücut uçar gibi koşuyordu. Kendi kellesini götüren zırhlı şövalyeye yetişti. Eliyle öyle bir vuruş vurdu ki, lâin hemen yüksek atından tepesi üstü yuvarlandı. Götürmek istediği baş elinden düştü. Deli Mehmed’in başsız vücudu canlıymış gibi eğildi, yerden kendi kesik başını aldı. Hemen oracığa yorgun bir kahraman gibi uzanıverdi. Bunu Kuru Kadı’dan başka kimse görmemişti. Herkes kaçan düşmanı kovalıyordu.”

  YanıtlayınSil
 14. %85 i bildiğim sorular :D

  YanıtlayınSil
 15. süüpppeer sorular hiçbirine cevap veremedim :D

  YanıtlayınSil
 16. HANGİ MANTIK CEVAPLARI SORUNUN DİBİNE KADAR SIKISTIRIR.SORUYU OKUYAMADAN CEVABINAMI BAKICAZ ACABA...

  YanıtlayınSil
 17. Cevap 71 : alman balık besliyor

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Nasıl bulduğunuzu açıklarmısız

   Sil
  2. hayır Norveç besliyo cünkü evi mavi xD

   Sil
 18. Kötüydü ama güzeldi.

  YanıtlayınSil
 19. iğrenç çünkü bilemedimm

  YanıtlayınSil
 20. Bence çok hoş böyle şeylerin oolması😊😊😊😊😊

  YanıtlayınSil
 21. S23.Manavın iki kefeli bir terazisi ve 4 adet farklı ağırlığı vardır.Manav, bunlarla 1 kilodan 40 kiloya kadar olan herşeyi tartabiliyor.Manavın elindeki 4 farklı ağırlık nelerdir?
  C23.Bu dört ağırlık:
  1,3,9 ve 27 kiloluk ağırlıklardır.  İyi hoş ta 2. 5. 6. 7. 8 ve 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26 kg olması gerektiginde nasıl tartıcak bu manav.??

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. 2 kg tartarken bir kefeye 3kg lık ağırlık koyacak diğerine 1 kg lık ağırlık. Tartacağı ürünü 1 kg lık ağırlığın olduğu kefeye koyacak. böylece 2 kg lık tartmış olacak .

   Sil
 22. Hepsi sallama sorular bazıları hariç salgin hastalık var 9 u hastalanmis geriye hastalanma yan kaç tane kaldi diyo hiçbiri diye düşündüm birde cevaptan yola cikarak 9 muş cevap 9unu iyilestirdiler diye olmuş olabilir ama ehh iyi

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Güzel ama bazıları mantıksız hemde çooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkk

   Sil
 23. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiddddddddddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. helal sana kardeş :)))
   yorumundan belli sen bu testi fulledin

   Sil
 24. Cevap 34 gereksiz uzamış.
  5 lt lik bidonu doldur. 3lt e bolşalt. 3.lt bidonu boşalt. 5 lt likte kalan 2 lt yi yine 3lt lik kaba boşalt.5 lt lik bidonu doldur.1 lt sini 2 lt kalan 3lt lik kaba doldur. 5 lt likte 4 lt kalır.

  YanıtlayınSil
 25. Nerde çok güzel
  Benve deyil

  YanıtlayınSil
 26. Soru 22 nasil ya hem 0 da. 14 e kadar olanlar diyo bi de 15 16 17 hangi gruba girmeli diyor

  YanıtlayınSil
 27. 24 hatalı cevap verilmis cevap 21 olacakti

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Bazı sorular hatalı ve cevapları uydurma. Bir dahakine daha iyisini bekleriz

   Sil
 28. Nolur biri 71 i aciklayarak cozsun

  YanıtlayınSil
 29. Ben pek beğenmedim. Bazı soruların cevapları yanlış. (Örn: S2 - C2)

  YanıtlayınSil
 30. soru 71'in cevabı
  Sarı ev,norveçli,dunhill,su,kedi
  mavi ev,danimarkalı,blend,çay,at
  kırmızı ev,ingiliz,pallmall,süt,kuş
  yeşilev,alman,prince,kahve,BALIK
  beyaz ev,isveç,blue,bira,köpek

  YanıtlayınSil
 31. soru 84 ü biri bana açıklayabilirmi acil :D

  YanıtlayınSil
 32. 37.soruda 2kare 1 ücgende olur

  YanıtlayınSil
 33. ggggggggggggggggggggggggggggggggggüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllll aaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzııııııııııııllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrııııııııııı zzzzzzzzzzzzzzooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrddddddddddddddddddduuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

  YanıtlayınSil
 34. Çok güzel akıl sorusu

  YanıtlayınSil
 35. 40 katirim var 9da yemligim bunları eşit olarak beklemem gerekirse 9yemlige eşit olarak nasıl dagitirim

  YanıtlayınSil
 36. çooooooook kooooooooommmmmiiiikkkkkkkk

  YanıtlayınSil
 37. YANLIŞ CEVAP VERİLMİŞ
  C37.3 kare ve 1 yuvarlak olmalıdır.YANLIŞ

  DOĞRUSU (3 Üçgen ve 1 yuvarlak olmalıdır.)

  YanıtlayınSil
 38. gerçekten çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk GÜZELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  YanıtlayınSil
 39. Ben valla çok beğendim...
  bizim hocalar bu soruları EBA dan soruyor, bende onları çözmeye uğraşmadan burdan cevaplarını bulupnişaretliyorum.
  bende bikaç soru soruyom yani

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar