AKINCI ŞİİRİNİN KAFİYE VE REDİFLERİ,ÖLÇÜSÜ,ALİTERASYON,ASONANSLARI,TÜM AHENK UNSURLARI

AÇIKLAMASI:

Yahya Kemal, Akıncı şiiriyle aydın şairin yüzyıllardır ihmal ettiği epik-destanî söyleyişin kuvvetli bir örneğini verir. Klâsik Türk şiirinde gereğince yer tutmayan epik söyleyiş, Türk edebiyatında daha çok halk edebiyatında yer bulmuştur. Epik söyleyiş ancak yenileşme döneminde Nâmık Kemal’le yerini almaya başlar. Yahya Kemal’e gelinceye kadar da değişik kalemlerde az sayıda örneğini bulur. Üsküp’te serhat türkülerini, kahramanlık hikâyelerini ve destanları dinleyerek çocukluğunu geçiren, ilk kalem ürünlerinden birini on üç yaşında iken Teselya Savaşı üzerine veren  şairin Batı edebiyatının epik şiirini gördükten sonra destanî şiire gitmesi hiç de güç olmayacaktır. Ancak, o, destanî şiire giderken Batı edebiyatının bir taklidini yahut benzerini ortaya koymadığı gibi, sanatını halk arasında yayılan kahramanlık türkülerinin ve destanlarının yansıma alanı hâline de getirmez. Türk tarihinin akış macerasını modern sanat anlayışı içinden epik söyleyişe kavuşturur. Bu modern sanatta halktan kopuş da yoktur. Mensubu olduğu millet varlığının savaşçılığı ve kahramanlığı,

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

mısralarında da görüldüğü üzere, tabiî şekilde şiirde ifadesini bulur. (CAFER GARİPER)

AKINCI ŞİİRİNİN KAFİYE VE REDİFLERİ,ÖLÇÜSÜ,ALİTERASYON,ASONANSLARI,TÜM AHENK UNSURLARIÖLÇÜSÜ: Mef’ûlü  /  Mefâîlü  /  Mefâîlü  /  Feûlün
👉www.edebiyatfatihi.net

ALİTERASYONLARI VE ASONANSLARI :
İlk beyitte "n,r" sesleriyle aliterasyon ; "a,i" sesleriyle asonans 
ikinci beyitte :"l" sesiyle aliterasyon  , "e" sesiyle asonans
üçüncü beyitte "k" sesiyle "e,a" sesiyle asonans
dördüncü beyitte: "n" sesiyle aliterasyon , "ı" sesiyle asonans
....
Yazıya Tepkini Göster!

2 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar