Milli Edebiyat Döneminin anlatmaya bağlı edebi metinleri ile Servetifünun ve Fecri ati Döneminin anlatmaya bağlı edebi metinlerinin karşılaştırılması

Millî Edebiyat Döneminin anlatmaya bağlı edebî metinleri ile Servet–i Fünûn Döneminin anlatmaya
bağlı edebî metinlerinin karşılaştırılması
Millî Edebiyat Döneminin anlatmaya bağlı edebî metinleri ile Servet–i Fünûn Döneminin anlatmaya
bağlı edebî metinlerinin karşılaştırılması
Millî Edebiyat Döneminin anlatmaya bağlı edebî metinleri ile Servet–i Fünûn Döneminin anlatmaya
bağlı edebî metinlerinin karşılaştırılması
Millî Edebiyat Döneminin anlatmaya bağlı edebî metinleri ile Servet–i Fünûn Döneminin anlatmaya
bağlı edebî metinlerinin karşılaştırılması
www.edebiyatfatihi.net
Benzerlikler
 • Her iki dönemde de hikâye ve roman türünde eserler verilmiştir.
 • Her iki dönemde de olay hikâyesi (Maupassant tarzı) esas alınmıştır. 
 • Her iki dönemde de hikâye ve romanda realizm (gerçekçilik) akımı etkili olmuştur.
 • Hikâye ve romanda olaylar olmuş ya da olabilirlik izlenim yaratmak üzere seçilmiştir.
 • Tip ve karakter yaratmada gerçekçi bir yaklaşım sergilenmiştir.
 • Tasvir ve tahliller başarılı olup eserin iç yapısıyla bütünleştirilmiştir.
 • Yazarlar eserlerinde kendi kişiliklerini gizlemeye özen göstermişlerdir.

Farklılıklar
YAPI: HER ÜÇ DÖNEMDE DE YAPI BAKIMDAN BİR FARKLILIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR...

TEMA : MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNDE MİLLİ , MİLLİYETÇİ TEMALAR VE TOPLUMSAL SORUNLAR İŞLENİRKEN , SERVETİ FÜNUN ve FECRİ ATİ'DE  BİREYSEL TEMALAR

DİL VE ANLATIM : MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNDE SADE BİR DİL , SERVETİ FÜNUN ve FECRİ ATİ'DE  SANATLI VE AĞIR BİR DİL KULLANILMIŞTIR.

DAHA AYRINTILI KARŞILAŞTIRMA AŞAĞIDA...
 • Servet-i Fünûn yazarları hikâye ve romanda "Sanat sanat içindir." anlayışını benimserken, Millî Edebiyatçılar toplumcu bir anlayışa sahiptir.
 • Servet-i Fünûn yazarları olayları ve kişileri İstanbul'dan,İstanbul'un Batılılaşma yolundaki aydın çevrelerinden seçerken, Millî Edebiyatçılar hikâye ve romanı yurdun her köşesine açık tutmuş, her tabakadan halkın yaşayışını dile getirmiştir.
 • Servet-i Fünûn yazarları eserlerinde ağır ve sanatlı bir dil kullanırken, Millî Edebiyatçılar günlük konuşma diline yakın ve yalın bir dil kullanmıştır.
 • Servet-i Fünûn yazarları romanlarında psikolojik tasvir ve tahlillere ağırlık verirken, Millî Edebiyat yazarları psikolojik ögeleri gerektiği kadar kullanmayı tercih etmiştir.
 • Servet-i Fünûncular hikâye ve romanlarında Batılı bir aydın olma düşüncesini ortaya koyarken, Millî Edebiyatçılar eserlerinde Kurtuluş Savaşı, yurt gerçekleri ve Anadolu halkının sorunlarına eğilmiştir.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.