SAYFA 175
Anlama ve Yorumlama
SORULARIN CEVAPLARI BU ROMANIN İNCELEMESİNDEN YARARLANABİLİRSİNİZ...SODOME GOMORE İNCELEMESİ İÇİN TIKLAYINIZ1. Öğrenciler metnin temasını, olay örgüsünü, kişi, mekân ve zaman unsurlarını dikkate alarak:
a. Zamanın kişiler üzerindeki etkisini,
b. Mekânın olay örgüsüne, zamana ve kişilerin psikolojik durumuna göre nasıl değişiklikler gös
terdiğini,
c. Metnin gerçeklik izlenimi uyandırıp uyandırmadığını tartışırlar. Tartışma sonunda öğrenciler
eser hakkındaki düşüncelerini anlatan bir yazı kaleme alırlar.
2. Metnin olay örgüsü dikkate alındığında yazar, tarihsel bir kronoloji oluşturarak dönemin tarihini
anlatmak amacında mıdır yoksa bu olaylardan yararlanarak insana özgü gerçeklikleri mi yansıtmaya çalış-maktadır? Edebî metinlerin özelliklerinden yararlanarak açıklayınız.
3. “Sodom ve Gomore” metninde işlenen tema ve anlatma biçimi, romanın yazıldığı dönemdeki
hâkim zihniyeti yansıtmakta mıdır? Açıklayınız.
4. “Sodom ve Gomore” romanında işlenen tema aynı dönemde yazılmış başka hangi eserlerde
işlenmiştir? Örnekler veriniz.
5. Metnin temasından hareketle, hangi evrensel gerçeğe veya gerçeklere ulaşılabilir? Tartışarak
belirleyiniz.
6. Edebî metinlerin özelliğini dikkate alarak romanın olay örgüsü içinde yer alan olayların tarihte
yaşanmış gerçek olaylardan alınmasının mümkün olup olmadığını ve yazarın böyle bir zorunluluğunun olup olmadığını sebepleriyle birlikte söyleyiniz.
5. Etkinlik: Yakup Kadri Karaosmanoğlu rolünü üstlenen arkadaşınızdan tahtaya gelip Yakup
Kadri’nin hayatı, fikrî ve edebî yönü hakkındaki sorulara cevap vermesini isteyiniz. Ardından Yakup
Kadri”nin fikrî ve edebî yönüyle metin arasında ilişki kurmaya çalışınız. Metin-yazar ilişkisi bakımından ulaştığınız sonuçları aşağıdaki tabloya yazınız.

SORUNUN CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ


7. Metinde anlatılan olaylara benzer olayların günümüzde de olup olmadığını, roman kişilerine ben
zer insanlarla günümüzde de karşılaşılıp karşılaşılamayacağını söyleyiniz.
8. İncelediğiniz metin ile “Sodom ve Gomore” romanının teması arasında nasıl bir ilişki vardır?
Açıklayınız.
9. “Sodom ve Gomore” romanında anlatılan İstanbul’un işgal günleri ile tarih kitaplarında anlatılan
İstanbul’un işgal günleri arasında ne gibi farklılıklar olabileceğini açıklayınız. Buradan hareketle “Sodom
ve Gomore”nin sanatsal bir metin, tarih kitaplarındaki metinlerin bilimsel metinler olmasının sebeplerini
söyleyiniz.
6. Etkinlik: Metinde roman kahramanlarının Doğu-Batı arasında bir yaşama tarzı arayıp arama
dıklarını belirleyerek bu açıdan “Millî Mücadele”nin Necdet üzerinde nasıl bir etki yaptığını açıklayınız.

11. sınıf Türk  edebiyat kitabı lider yayınları cevapları, 2014 2015 11. sınıf lider  yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 lider  yayıncılık 11.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

YORUMLARINIZI ,SORULARINIZI AŞAĞIDAKİ YORUM KUTUSUNDAN YAZABİLİRSİNİZ...

Yorumunuz için şimdiden teşekkürler...Blogger'da bir hesabınız yoksa ''Anonim'' veya ''Adı/Url'' bölümünü seçerek kolayca görüşlerinizi belirtebilirsiniz...

reklamlar