12 Mar 2015

11.sınıf Türk edebiyatı Lider Yayınları 123.sayfa cevapları

Reklamlar

SAYFA 123
7. Edebiyat dönemlerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Divan edebiyatı – Fecr–i Âtî Dönemi – Tanzimat Dönemi edebiyatı – Servet–i Fünûn edebiyatı
B) Divan edebiyatı – Tanzimat edebiyatı – Servet–i Fünûn edebiyatı – Fecr–i Âtî edebiyatı
C) Tanzimat edebiyatı – Divan edebiyatı – Servet–i Fünûn edebiyatı – Fecr–i Âtî edebiyatı
D) Divan edebiyatı – Servet–i Fünûn edebiyatı – Tanzimat edebiyatı – Fecr–i Âtî edebiyatı
E) Tanzimat edebiyatı – Servet–i Fünûn edebiyatı – Divan edebiyatı – Fecr–i Âtî edebiyatı


8. Aşağıdakilerden hangisi Fecr–i Âtî Topluluğu’nun yayımladığı bildiride yer almaz?
A) Yerli edebiyat eserlerinin Batı dillerine çevrilmesi
B) Edebiyat yoluyla siyasi ortamın etkilenmesi
C) Bir kütüphane kurulması
D) Batı’da yayımlanan edebî eserlerin Türkçeye çevrilmesi
E) Konferans türü etkinliklerle halkın zevkinin yükseltilmesi


9. Aşağıdakilerden hangisi Fecr–i Âtî edebiyatının özellikleri arasında değildir?
A) “Sanat, güzellik yaratmak için yapılır.” anlayışı benimsenmiştir.
B) Ölçü olarak aruz ölçüsü kullanılmıştır.
C) Bu edebiyat kendinden sonra gelenleri etkileyen köklü bir geleneğe dönüşmüştür.
D) Roman ve hikâye türü eserlerde realizm ve natüralizmin etkisi görülür.
E) Şiirde parnasizm, sembolizm ve empresyonizm akımlarından etkilenilmiştir.


AÇIKLAMA: Fecr-i Ati'nin ömrü çok kısa sürmüştür...

10. Ahmet Haşim’in edebî yönü ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi doğru değildir?
A) Fransız sembolistlerinden etkilenmiştir.
B) Düşünsel ağırlığı olan şiirler yazmıştır.
C) Şiirlerinde ahengi ön planda tutmuştur.
D) Şiirlerinde ağır, düz yazılarında ise yalın bir dil kullanmıştır.
E) Fecr–i Âtî Topluluğu’nun sanat anlayışına sonuna dek bağlı kalmıştır.


AÇIKLAMA:Ahmet Haşim şiirlerinde düşünsel temalara değil de duygusallığa anlam kargaşalığına önem veren bir  sanatçıdır...
11. “(I) 1860-1885 yılları arasında Fransa’da sanatçıların etkisi altında kaldıkları parnasizm, sadece roman sanatına özgü bir akımdır. (II) Romantizme tepki olarak doğmuştur. (III) Parnasçıları romantiklerden ayıran önemli fark “Sanat, sanat içindir.” ilkesine sımsıkı bağlanmalarıdır. (IV) Türk edebiyatında ilkizleri Servet–i Fünûn şairlerinde görülür. (V) Bu akımı bizde ilk tanıtan ve temsil eden Cenap Şahabettin olmuştur.”
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I B) II C) III D) IV E) V


AÇIKLAMA...Parnasizm ŞİİRE özgü bir sanat akımıdır.

12. Aşağıdakilerden hangisi Servet–i Fünûn Döneminin özelliklerinden biri değildir?
A) Batı edebiyatlarından alınan nazım şekillerinin kullanılması
B) Şiirlerin hece ölçüsüyle yazılması
C) “Sanat, sanat içindir.” anlayışının benimsenmesi
D) Batı edebiyatlarındaki romanlarla yarışabilecek ilk roman örneklerinin verilmesi
E) Dilin son derece ağır olması


Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar