edebiyatimizda ilkler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
edebiyatimizda ilkler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

8 Kas 2016

İlk edebiyat dergimiz Hazine-i Evrak hakkında bilgiler

Hazine-i Evrak ilk edebiyat dergimizdir.

Hazine-i Evrak ilk sayısı
Hazine-i Evrak dergisi 1881-1886 yılları arasında yayımlanmış bir edebiyat, ilim ve fen dergisidir. 18. yy. dünya için nasıl bir değişimin habercisiyse Osmanlı Devleti için de aynı durum geçerliydi. Yaşanılagelen bu tarihî süreç ve bunun topluma yansımaları edebiyatı da derinden etkilemiş hatta edebiyatı bu değişen düzen için araç hâline getirmişti. Avrupa’da eğitim alıp dönen Osmanlı aydınları bambaşka düşünceleri de beraberlerinde getirmişlerdi. Gelir gelmez de öncelikle gazete sonrasında dergi ve ortaya koydukları bütün çalışmalarla düşüncelerini halka sunmaya başlamışlardı. Bu yüzden bu dönem toplumun aydınlanması için en yoğun çabaların sarf edildiği bir dönem olmuştu. Halk bir yandan yeni ve kendi değerlerine oldukça zıt görünen bu düşünceleri anlamaya çalışırken bir yandan da eski olan her şey hâkimiyetini sürdürmekte ve yeninin karşısında bir kale gibi durmaktaydı. Eski ile yeninin bu çatışmasının gözlenebileceği en somut arenaysa edebiyattı. Hazine-i Evrak dergisi de bahsettiğimiz özelliklerin tamamına sahip dönemin öncü dergilerindendir. Aralıklı olarak beş yıl ve altmış sekiz sayı yayımlanmıştır. Döneminin önde gelen şair ve yazarlarına yer vermiştir.

1 Kas 2016

Edebiyatımızda şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan Mehmet Emin Yurdakul

Edebiyatımızda şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan : Mehmet Emin Yurdakul

"CENGE GİDERKEN" şiirinin incelemesi için TIKLAYINIZ

İLK ANKET YAYINLAYAN DERGİ

İLK ANKET YAYINLAYAN DERGİ
Türkiye'de okurları arasında ilk anket düzenleyen dergi, Karabet Efendi tarafından 1891 yılında çıkarılmaya başlanan Mektep Dergisi'dir. İlkokul öğrencilerine çeşitli bilgiler veren bir çocuk dergisi olan Mektep Dergisi, 1893 yılından itibaren bu özelliğini değiştirerek edebiyat dergisi oldu.

31 Eki 2016

Cumhuriyet dönemi heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri Yusuf Ziya Ortaç-Binnaz

Cumhuriyet dönemi heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri : Yusuf Ziya Ortaç / Binnaz

25 Eki 2016

MÜSAMERETNAME (GECE HİKAYELERİ) KONUSU,ÖZETİ,ÖZELLİKLERİ,EMİN NİHAT

Müsameretname "gece hikayeleri" demektir.
Emin Nihad’ın yedi uzun hikâyeyi ihtiva eden Müsâmeretnâme’si (1872-1875) Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif-i Rivayat serisinden çıkan ilk hikayelerinden sonra, Modern Türk hikayesinin ilk ve önemli örneklerindendir.

KONUSU:
İlk cüzün başındaki açıklamalardan :

Bir evde toplanan kafa dengi dostlar vakit geçirmek için önce gazete okurlar bir süre sonra dinleyenlere ibret olması için gençliklerinde başlarından geçen maceralarını anlatırlar. İlk cüzün sonuna konan açıklama notunda ise Müsameretname ‘deki hikayelerin gerçek hadiselerden ibret verici 10 adet hikayeyi ihtiba ettiği bildiriliyor.

10 hikaye bulunması gereken Müsameretnamede 7 hikaye bulunuyor. Bunun sebebi ise Emin Nihat Bey ‘e hikaye vermeyi vaat edenlerin sözünde durmayışıdır.

Eserin Bölümleri:

1) Binbaşı Rıfat Bey’in Sergüzeşti

2) Kapı Kethüdası Behçet Efendi ile Makbule Hanım ‘ın Sergüzeşti

3) Bir Osmanlı Kaptanının Bir İngiliz Kızıyla Vuku Bulan Sergüzeşti

4) Gerdanlık Hikayesi

5) Vasfi Bey ‘in ve Mukaddes Hanım ‘ın Sergüzeşti

6) Faik Bey ile Nuru Dil Hanım ‘ın Sergüzeşti

7) İhsan Hanım yahut Atiye Hanım ile Aşığının Sergüzeşti