Müsameretname "gece hikayeleri" demektir.
Emin Nihad’ın yedi uzun hikâyeyi ihtiva eden Müsâmeretnâme’si (1872-1875) Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif-i Rivayat serisinden çıkan ilk hikayelerinden sonra, Modern Türk hikayesinin ilk ve önemli örneklerindendir.

KONUSU:
İlk cüzün başındaki açıklamalardan :

Bir evde toplanan kafa dengi dostlar vakit geçirmek için önce gazete okurlar bir süre sonra dinleyenlere ibret olması için gençliklerinde başlarından geçen maceralarını anlatırlar. İlk cüzün sonuna konan açıklama notunda ise Müsameretname ‘deki hikayelerin gerçek hadiselerden ibret verici 10 adet hikayeyi ihtiba ettiği bildiriliyor.

10 hikaye bulunması gereken Müsameretnamede 7 hikaye bulunuyor. Bunun sebebi ise Emin Nihat Bey ‘e hikaye vermeyi vaat edenlerin sözünde durmayışıdır.

Eserin Bölümleri:

1) Binbaşı Rıfat Bey’in Sergüzeşti

2) Kapı Kethüdası Behçet Efendi ile Makbule Hanım ‘ın Sergüzeşti

3) Bir Osmanlı Kaptanının Bir İngiliz Kızıyla Vuku Bulan Sergüzeşti

4) Gerdanlık Hikayesi

5) Vasfi Bey ‘in ve Mukaddes Hanım ‘ın Sergüzeşti

6) Faik Bey ile Nuru Dil Hanım ‘ın Sergüzeşti

7) İhsan Hanım yahut Atiye Hanım ile Aşığının Sergüzeşti


MÜSÂMERETNÂME 

Eserin genel özellikleri

 • Boccaccio’nun Decameron isimli eserinden hareketle yazılmıştır. 
• Eser; hem klasik Osmanlı hikayesinin hem de batı hikayesinin özelliklerini taşımaktadır. 
• Bir yandan divân hikayelerindeki “Vamık ve Azra”, “Ferhat ve Şirin” ve “Hüsn ü Aşk” gibi eserlerin konu özelliklerini taşırken aynı zamanda batı hikayelerinin kimi özelliklerini barındırır.
• Kahramanlarının her biri köy, kasaba insanı olarak doğuyu; ama aynı zamanda büyük şehirde yaşadıkları içinde batıyı temsil ederler. 
• Tasvir ve tahlillerde divân edebiyatının kalıplaşmış cümleleri vardır: Hüsn-i Dilârâ gibi.
 • Hikayeler sadece ana kahraman etrafında oluşmaz, yardımcı kahramanlara da önemli roller düşer.
 • Hikayelerde hem toplumun alışık olduğu kurallar hem de ahlakça hiç alışık olunmayan konular anlatılır. (İsa Sarı ders notları)
 

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar