cumhuriyet dönemi ders notları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
cumhuriyet dönemi ders notları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

5 Nis 2015

CUMURİYET DÖNEMİNDE GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER maddeler halinde konu anlatımı

CUMURİYET DÖNEMİNDE GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER
 • Geleneksel tiyatronun unsurlarından tamamen bağımsız değildir.
 • Modern ve geleneksel tiyatro bir arada kullanılmıştır.
 • Sade dil kullanılmıştır.
 • Manzum mensur anlatım bir arada kullanılmıştır.
 • Son yıllarda oda tiyatrosu, stand up (modern meddah) tarzı ortaya çıkmıştır.

 • Ele alınan konular:
 • Adalet ve gelenekler
 • Köy gerçekliği
 • Değişen yaşam tarzlarının oluşturduğu aile dramları
 • Toplumdaki çatışan değer yargıları
 • Osmanlı tarihi ve yakın tarih
 • Toplumsal farklılaşma
 • Sorumluluk, kanaatkarlık, tüketim çılgınlığı, sayılabilir.
 • Cumhuriyet tiyatrosunda Haldun Taner absürd (tiyatrodaki kuralları hiçe sayan) bir tarzda eserler oluşturmuştur.
 • Bu dönemde Haldun Taner, Turan Oflazoğlu, Refik Erduran, Necati Cumalı, Recep Bilginer, Orhan Asena önemli tiyatro yazarlarıdır.

2 Nis 2015

Cumhuriyet dönemi öğretici metinler maddeler halinde...

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER
İnsanlar bilgi verme amacıyla düzenlenen, yazılan metinlere öğretici metin denir.
·         Cumhuriyet döneminde savaştan yeni çıkmış ve yaralarını sarmaya yeni başlamış bir ülke olarak Türkiye, büyük bir kalkınma hamlesi içine girmiştir.
·         Yurdun dört bir tarafında ekonomik ve sosyal projeler birbiri ardı sıra devreye sokulmuştur.
·         Sosyal hayata etki eden bu durum; Batılılaşmanın etkisiyle toplumun ilerleme ve çağdaşlaşması için gerekli enerjiyi sağlamıştır.
·         Millet ve milli kültür anlayışı ön plana çıkmış, aydınlar ile halk arasındaki uçurumun kapanması için halka ve milli kültüre yöneliş başlamıştır.
·         Bunun doğal sonucu olarak da Cumhuriyet dönemi öğretici metinlerinde Anadolu, Anadolu insanı ve milli unsurlar tema olarak seçilmeye başlanmıştır.

Ø  Bu dönem öğretici metinleri bir tema etrafında birleşmiştir.
Ø  Tema ise Anadolu ve Anadolu insanı ile milli konuların işlendiği temadır.
Ø  Konuşma diline yakın sade bir dil tercih edilmiştir.
Ø  Süssüz, açık, duru ve yalın bir anlatım benimsenmiştir.
Ø  Türkçe dil kuralları uygulanmıştır.
Ø  Halk söyleyişlerine ait kelime gruplarına yer verilir.
Ø  Amaç bilgi verme, düşündürme ve açıklamadır.
Ø  Bu dönem metinlerinde sadeleşen Türkçe yardımıyla daha çok okura ulaşılmıştır.
Bu dönemde ön plana çıkan öğretici türler ve önemli sanatçıları şunlardır:
SANATÇILARIN EDEBİ KİŞİLİKLERİ VE TÜM ESERLERİ İÇİN ADLARININ ÜSTÜNE TIKLAYINIZ
1)      Deneme
2)      Makale
3)      Gezi Yazısı
4)      Hatıra
5)      Fıkra
Deneme

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının oluşumu ve özellikleri (ilk kez özlü ve maddeler halinde...)

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ OLUŞUMU
·         Türk edebiyatı, İslam öncesi, İslami dönem ve Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
·         Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı ise Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının 1923’te başlayan dönemidir.

18 May 2014

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI (GENİŞ İÇERİK)

CUMHURİYET DEVRİ TÜRK EDEBİYATI  DERS NOTLARI

Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı, 1923 yılında Cumhuriyet’in ilanı ile başlar, günümüze kadar gelir.
Cumhuriyet’in kurulması ile bir dizi inkılâplar yapılır. Ülkenin aydınları, yazarları, fikir adamları Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda eserler meydana getirirler. Sosyal hayatta köklü değişiklikler olur. Düşünce ve sanat alanlarında da yeni kurulan cumhuriyetin amaçlarına uygun eserler verilir.
1911’de genç Kalemler dergisinde Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem gibi aydınların başlattığı edebiyatta millileşme ve yerlileşme akımı, cumhuriyet döneminde de etkisini sürdürmüştür. Sanatçılar; milli, yerli ve toplumsal temaları işlemeye devam etmişlerdir. Edebiyatımız bir yandan yerlileşmiş, diğer yandan da Batı edebiyatının etkisine açık kalmıştır.
Atatürk inkılâplarıyla, sosyal ve kültürel yapımızın yanı sıra sanat ve edebiyat hayatında da önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Yeni alfabenin kabulü, medeni kanun, yeni okulların açılması gibi halka yönelik hareketler, edebiyatımızın Anadolu’ya ve halka yönelişini hızlandırmıştır. Yazılan eserler, genç cumhuriyetin sosyal, kültürel ve fikri yapısını yansıtmıştır.