CUMHURİYET DÖNEMİ'NDE TİYATRO GENEL ÖZELLİKLERİ

  • Tiyatro geleneklerinin ve kurallarının değiştiği görülür.
  • Tiyatro, artık, yaşamın olduğu gibi değil, görünmeyen iç yüzüyle anlatır. Türk tiyatrosunun yakın döneminde modern tiyatro düşüncesinin etkileri hem yazında hem de sahneye koyma tekniklerinde, etkileri önceki dönemlere göre daha kuvvetle hissedilmiştir.
  • Tiyatroda Batı modeli benimsenmiş, gerek tiyatronun kurumsallaşması, gerekse oyun yazarlığının gelişmesi bakımından önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir.
  • Tiyatro eserlerinde oyun türü ve tema bakımından çeşitlilik göze çarpar. Bazı yazarlar yeni biçim denemelerine girerler. Yazarlar daha çok toplumsal sorunlara yönelerek siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki çarpıklıkları; toplumsal yapıda gözlenen yoksulluk, sömürü, göç, değerlerin değişimi, ahlaki yozlaşma gibi sorunları ele alırlar. 
  • Ayrıca Türk ve dünya tarihinden önemli şahsiyetlerin yaşamları etrafında kurgulanan oyunlar (Nazım Kurşunlu’nun Fatih, Orhan Asena’nın Hürrem Sultan, Selahattin Batu’nun Oğuzata…) yazılmıştır. Halk hikayeleri ve masallarından, millî destan motifleri ve mitolojik unsurlardan faydalanılarak yazılan oyunlar (Necip Fazıl Kısakürek‘in Sabır Taşı, Necati Cumalı’nın Boş Beşik…) da görülür. Bu oyunların hemen hepsinin geri planında devrin siyasi eğilimlerine uygun düşen toplumsal bir düşünce ve eleştirel bir yaklaşım vardır.
  • Tiyatroyu Türkiye’de çağdaş bir sanat alanına dönüştürme yolunda ilk büyük katkı ünlü tiyatro ve sinema adamı Muhsin Ertuğrul’dan gelmiştir.
  • 1927’de, Darülbedayi’nin başına geçen Ertuğrul, yerli yazarları yüreklendirmesiyle, izleyiciye sunduğu çağdaş çeviri oyunlarla, sahneleme, oyunculuk ve dekor kullanımında güncel anlayışı yerleştirmesiyle, yetişmelerine katkıda bulunduğu kadın ve erkek oyuncularla bugünkü Türk tiyatrosunun temellerini atmıştır. 
➠Cumhuriyet döneminin önemli tiyatro sanatçıları aşağıdadır...Sanatçıların edebi kişilikleri için adlarının üstüne tıklayınız... 

Cumhuriyet Dönemi Önemli Tiyatro Yazarları

Cevat Fehmi Başkut, OrhanAsena, Refik Erduran, Turan Oflazoğlu, Recep Bilginer, Güngör Dilmen, Turgut Özakman, Haldun Taner, Tarık Buğra tiyatro alanında yapıtlar kaleme almışlardır.
Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar