10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Biryay, Sayfa 93-94
10. METİN: Halk Edebiyatı (Koşma)
Metne Hazırlık

1. İslamiyet’ten önce Türklerdeki ozan, baksı, kam ile günümüz âşıkları arasında nasıl bir ilişki vardır?Açıklayınız.


1.👉 Kısa cevabı için tıklayın

2. Koşmalar genellikle hangi konularda söylenir? Açıklayınız.

2. Aşk, ayrılık, gurbet, tabiat, kahramanlık, yergi...


• Metin Soruları
1. Koşmanın aşağıda verilen özelliklerini belirleyerek tabloya yazınız.


2. Koşmada kullanılan deyimleri tespit ediniz.

aklından çıkarmamak
karalar bağlamak
haber almak

3. Karacaoğlan’ın aşkı karşılıklı bir aşk mıdır? Şiirden hareketle değerlendiriniz.

3. Evet karşılıklı bir aşktır. Şair gubete gideceği için sevgilisinin onu unutmamasını, arkasından ağlayıp üzülmesini, o yokken süslenmemesini, hep  onu düşünmesini istiyor.


4. Şiirdeki üslubu değerlendiriniz.

4. Şiirde sade, yalın bir halk dili kullanılmıştır. 

5. Okuduğunuz şiirde "melil melil" ikilemesinin şiirin anlamına nasıl bir katkısı olmuştur. Değerlendiriniz.

5. Anlamı güçlendirmiş ve ve duyguyu pekiştirmiştir.


Güzelleme: Aşk, sevgi, doğa, insan ve hayvan güzelliklerini anlatan lirik koşmalardır.
Koçaklama: Yiğitlik, kahramanlık, savaş gibi konuları işleyen koşmalardır.
Taşlama: Bir kişiyi veya toplumu eleştiren koşmalardır.
Ağıt: Bir kişinin ölümü üzerine duyulan üzüntüyü anlatmak amacıyla söylenen koşmalardır.

6. Yukarıda koşma türleri verilmiştir. Okuduğunuz şiir hangi koşma türüne girmektedir? Açıklayınız.

6. Güzelleme türüne girer. 

Eleştirel Okuma

İslamiyet öncesi koşuklar ile okuduğunuz koşmayı konu ve biçim bakımından karşılaştırınız. Benzerliklerini ve farklılıklarını aşağıya yazınız.

Benzerlikleri: 

Her ikisinin de nazım birimi dörtlüktür.
İkisi de hece ölçüsüyle yazılmıştır.

Farklılıkları:

Koşuklar 7'li hece ölçüsüyle; koşma 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Koşuklarda bahar, ayrılık, yiğitlik gibi konular işlenirken Karacaoğlan koşmasında gurbet teması işlenmiştir. 


2. Okuduğunuz koşmanın dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz. Buradan hareketle koşmanın ait olduğu gelenekle ilişkisi hakkında çıkarımlarda bulununuz.

2. Yalın, sade bir halk dili kullanılmıştır. Koşmalar İslamiyet öncesi sözlü edebiyat geleneği ürünü olan koşukların devamı niteliğindedir. 

3. Karacaoğlan’ın “Zeyneb’im, Yol Ver Dağlar Yol Ver, Turnam, Seher Yıldızı, Nazlı Yardan Bana BirHaber Geldi, Kömür Gözlüm” gibi yüzlerce şiiri bestelenip türkü olarak söylenmiştir. Karacaoğlan’ın şiirlerinin bestelenip türkü yapılması şiirlerinin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Açıklayınız.

3. Karacaoğlan’ın şiirlerinin bestelenip türkü yapılması şiirlerinin sözlü geleneğe dayalı olmasından kaynaklanmaktadır. 


10.sınıf Türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları 2017-2018,Biryay Yayınları,Yeni Kitap Cevapları Sayfa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar