10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Biryay, Sayfa 91-92

Sayfa 91

9. METİN: Halk Edebiyatı (Mani - Türkü)
Metne Hazırlık
1. Bildiğiniz bir maniyi arkadaşlarınızla paylaşınız.

En güzel mani örnekleri burada. Tıkla

2. En sevdiğiniz türkü hangisidir?
...

Sayfa 92

Metni Anlama ve Çözümleme

• Metin Soruları
1. Okuduğunuz manilerin ahenk unsurlarını (ölçü, durak, kafiye, redif, ses ve söyleyiş) tespit ediniz.

Düz Mani

Kuş kafese / girmiyor
Buna aklım / ermiyor
Hiç boşuna / ah çekme
Annem beni / vermiyor

Ölçü: 7'li hece ölçüsü
Durak: 4+3 duraklı (mani üstünde de / ile gösterildi)
Kafiye: "r" yarım kafiye
Redif: "-miyor" 
Ses ve Söyleyiş: Sade, yalın bir halk dili kullanılmıştır.

Bayburt’a giden yollar
Uzadıkça uzarlar,
Geçme bizim kapıdan
Eller bana  kızarlar.

Ölçü: 7'li hece ölçüsü
Durak: Düzensiz durakları var
Kafiye: "lar" zengin kafiye
Redif: Bu manide redif yok.
Ses ve Söyleyiş: Sade, yalın bir halk dili kullanılmıştır.

Kesik (cinaslı) Mani

Dağ bana
Bahçe sana/ bağ bana
Değme zincir /kâr etmez
Zülfin teli/ bağ bana

Ölçü: 
Durak: Düzensiz durakları var
Kafiye: 

"bağ bana" cinaslı kafiye
Redif: yok
Ses ve Söyleyiş: Sade, yalın bir halk dili kullanılmıştır.

Karaca
Aldım aşkın tüfeğin
Vurdum birkaç karaca
Dünyada bir yâr sevdim
Kaşı gözü karaca


Ölçü: 7'li hece ölçüsü
Durak: Düzensiz durakları var
Kafiye: "karaca" cinaslı  kafiye
Redif: yok 
Ses ve Söyleyiş: Sade, yalın 

Yedekli (Artık) Mani

Ağlarım çağlar gibi
Derdim var dağlar gibi
Ciğerden yaralıyım
Gülerim çağlar gibi
Her gelen bir gül ister
Sahipsiz bağlar gibi

Ölçü: 7'li hece ölçüsü
Durak: Düzensiz durakları var
Kafiye: "karaca" cinaslı  kafiye
Redif: yok 
Ses ve Söyleyiş: Sade, yalın 

Ne viran çeşme imiş
Su içecek tası yok
Yıkıldı viran gönlüm
Yapacak ustası yok
Şu vefasız dünyanın
Ucu var ortası yok

Ölçü: 7'li hece ölçüsü
Durak: Düzensiz durakları var
Kafiye: "karaca" cinaslı  kafiye
Redif: yok 
Ses ve Söyleyiş: Sade, yalın 

                                                       

2. Okuduğunuz manilerde asıl duygu ve düşünce hangi dizelerde ifade edilmiştir? Bu bölümlerin dışında kalan dizelerin işlevi nedir? Açıklayınız.

 2. 3.ve 4.dizelerde ifade edilmiştir. Bu bölümlerin dışında kalan dizeler asıl söylenmek istenene bir hazırlık dizeleridir  diğer adıyla  doldurma dizeleridir. 

3. Okuduğunuz manilerin temasını tespit ediniz.


4. Manilerde gerçek anlamı dışında kullanılan sözcük ya da söz öbeklerini bulunuz.


4. aklım ermiyor, vermiyor, ciğerden yaralıyım, her gelen bir gül ister/ sahipsiz bağlar gibi, yıkıldı viran gönlüm, yapacak ustası yok, gönlüm nere kaçarsın...

5. Yukarıda verilen türküdeki ahengi sağlayan unsurları belirleyiniz.

5. 11'li hece ölçüsü, kafiye ve redifler, ses ve kelime tekrarları

6. Manilerin kafiye düzeni genellikle (aaxa) şeklindedir. Manilerde asıl söylenmek istenen üçüncü ve dördüncü mısralarda söylenir. Bu bilgilere göre aşağıda verilen manileri tamamlayınız.


Ayva külde pişer mi?
Gül yanaktan düşer mi?
Sen orada ben burda
Bana gülmek düşer mi?

(☝Örnek bizdeni  daha güzellerini yazmak sizden)

Şu dağlar garip dağlar
İçinde garip ağlar

Kimse garip olmasın
Garip için kim ağlar


Eleştirel Okuma

1. Yukarıdaki türküde nakarat bölümünü bulunuz. Nakarat bölümünün şiirin anlamına katkısını değerlendiriniz.

1. Zeynebim Zeynebim anlı Zeynebim,
Üç köyün içinde şanlı Zeynebim. dizeleri nakara bölümüdür.

Nakaratlar ahengin oluşmasında ve anlam bütünlüğünü sağlamada katkı sağlar. 


2. Türkülerin genellikle bestelenip söylenmesi, türkülerin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

2. Sözlü şekilde ağızdan ağıza aktarılması özelliğinden kaynaklanmaktadır.


10.sınıf Türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları 2017-2018,Biryay Yayınları,Yeni Kitap Cevapları Sayfa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar