11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,

SAYFA 191-192

16. REFİK HALİT KARAY - BİR SALDIRI HİKAYESİ OLAY ÖRGÜSÜ MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ17. Metinde anlamca ve yapıca kaynaşmış paragraflardan meydana gelmiştir. Bu birimler metnin teması ve iletisi etrafında bir araya getirilmiştir.

18. TEMEL ÇATIŞMASI: 

Yoksulluk-zenginlik , iyilik-kötülük gibi çatışmaları vardır. Bu temel çatışmalar etrafında anlatılanlar gerçek hayatta yaşanabilir nitelikte olup kurmaca gerçekliğe sahiptir. 

HİKAYEDE GERÇEK HAYATTAN ALINAN UNSURLAR :

Vapur yolculuğu , hırsızlık , yoksulluk , Mütareke döneminin sıkıntıları 

YAZARIN KURGULADIĞI UNSURLAR :

Hırsızlık yapan adamın aslında aç olduğu için bu işi yapması 
Hayrullah Efendi ertesi gün bir kayık erzak hazırlatması  ve adamın evine göndermesi , adamın ağlaması 

19. Metinde anlatılan olayda Mütareke yıllarındaki Anadolu'daki açlık ve yoksulluk Anadolu'da yaşanabilir nitelikteki olaylardır.

www.edebiyatfatihi.net

20. BİR SALDIRI HİKAYESİNDEKİ KİŞİLER :

Hayrullah Efendi : Olayın başkahramanıdır. Kereste ticaretiyle uğraşmaktadır. Normalde korkak ; ama dinç , meraklı ve araştırıcı biri ... İyiliksever bir insandır.
Hırsızlık yapan adam : Hikayede adı verilmemiştir. Mütareke yıllarında dört yıl askerlik yapan , ve döndükten sonra savaşın  sıkıntılarını yaşayan , aç , fakir bir adamdır. Mecbur kaldığı için Hayrullah Efendiyi gasp etmiştir. 
Diğer kişiler ; dükkan sahibi ve gasp yapan adamın karısı ...

KİŞİLERİN OLAY ÖRGÜSÜNDEKİ İŞLEVLERİ
Hayrullah Efendi ve onu gasp eden adam hikayenin asıl kişileridir. Diğer kişiler yardımcı kişilerdir. Bunlar olay örgüsü içinde birbiriyle uyumlu olacak şekilde kurgulanmıştır.

21. Bir Saldırı metninde yer alan  kişilerle metnin yazıldığı dönemde karşılaşılabilir.

22.MEKAN VE MEKANA AİT UNSURLAR 

Boğaziçi’nin Anadolu kıyısındaki ıssız , bayır ve yarı boş köylerinden biridir. Mekanla ilgili tasvirler olayların geçtiğin yerin okuyucunun zihninde daha iyi canlandırılmasını sağlamak içindir.

SAYFA 192

ZAMAN VE ZAMANA AİT UNSURLAR

23. Olaylar yağmurlu bir kış akşamı geçmektedir. Yazar, hikâyesini yaşadığı zamandan çok daha es ki bir za man da geçiyormuş  gibi kurgulamıştır.. Metindeki zamanla eserin yazıldığı  zaman arasındaki farklılık edebî eserin kurmaca yönünü ortaya koymaktadır

24.  “Bir Saldırı” metnindeki kişi, zaman ve mekân unsurları metnin bütünlüğü içinde birbiriyle uyumlu olacak şekilde düzenlenmiştir.

25. METNİN TEMASI

Mütareke yıllarındaki yoksulluktur. Tema kurmaca gerçeklik biçiminde işlenmiştir.

26 . Metinde Anadolu Mütarekenin etkisiyle yoksulluk ve açlığın pençesindedir. İnsanlar mutsuzdur. 

ANLATICI VE BAKIŞ AÇISI

27. Hikaye ilahi bakış açısına sahip,herşeyi bilen , olaylardan haberdar olan anlatıcı tarafından anlatılmaktadır.

28. Anlatıcı yaptığı tasvirler ile ruh tahlillerini anlatırken dile yeni değerler yüklemiş , sözcükleri yan ve mecaz anlamlarıyla kullanmıştır.

29. Mütareke yıllarındaki Anadolu'daki açlık ve yoksulluk
İşsizliğin olması
Zor durumda olan insanların hırsızlık yapması

30. Hikaye Maupassant tarzı (olay öyküsü) hikaye geleneğine göre yazılmıştır.

31. REFİK HALİT KARAY EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ MADDELER HALİNDE...

32.  Maupassant tarzı (olay) öyküler yazması
Merak unsurunu sıkça kullanması
Sosyal olaylara yer vermesi
Realizmin etkisinde yazması Refik Halit'in esere yansıyan özelliklerinden birkaçıdır.

BİR SONRAKİ SAYFADAKİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ👉DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar