Oğuz Kağan Destanı’ndan hareketle dönemin sosyal, kültürel, siyasi ve dinî hayatıyla ilgili çıkarımlar

Oğuz Kağan Destanı’ndan Hareketle Dönemin Sosyal, Kültürel, Siyasi ve Dinî Hayatıyla İlgili Çıkarımlar


➜Sosyal Hayat: Kırk günden eğlencelerin yapıldığı, göçebe yaşam tarzı, atın çok önemli bir ulaşım aracı olması, hayvancılık ve avcılık yapılması (ekonomik)

➜Kültürel Hayat: Oğuz Kağan Destanı İslamiyet öncesi Türk kültüründen birçok izler taşır. Oğuz Kağan atlı göçebe kültürün ideal insan tipini temsil eder. Ad verme, toy verme gibi gelenekler Türk külltürünü yansıtan unsurlardır. 

➜Siyasi: Ülkenin hükümdarın çocukları arasında paylaştırılması, Oğuz Kağan'ın diğer beylere haber gönderip kendi emri altına almak istemesi,  Türklerinin büyük ve zengin bir devlet hâlinde dünyaya egemen olma ideali (Türk cihan hakimiyeti fikri)  dönemin siyasi ve askeri yapısıyla ilgilidir. 

➜Dini İnanışlar: Destanda Gök Tanrı inancının özelliklerini görmek mümkündür... Oğuz'un büyüyüp gençlik çağına gelince Tanrı'ya yalvarması ve bunun üzerine Tanrı'nın Oğuz'a iki eş vermesi... (edebiyatfatihi.net) Bunlardan biri gökten inen ışığın içinden çıkan bir kız diğeri ise gölün ortasındaki ağaç kovuğundan çıkan kızdır.  Ayrıca Oğuz'un hkümdar olmasında ve yaptığı fetihlerde dünya hakimiyetini kurmasında hükümdarlığı ve hakimiyeti oğullarına bırakmasıdna Tanrı'nın rolü vardır. 


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar