Destanların Edebiyatımız ve Tarihimiz Açısından Önemi

Destanlar bir milletin bütün varlığını: elemlerini, kederlerini, sevinç ve coşkunluklarını kısaca heyecanlarını hareketlendiren bütün duygu ve düşünce yapısını oluşturan zenginlik hazineleridir. Milletlerin millet olma yolundaki çabalarından izler taşır ve bu çabaların hatıraları ile geçmişle gelecek arasındaki zamanı canlı ve taze tutar. Bir çekirdek gibidir; dallanıp budaklanması, çiçek ve yaprak açması, ürünlerini tazeleme imkânlarına sahip bulunması gibi çekirdeğe has süreklilik ve enerji kaynağı oluş hali, destanlarda da vardır. Bu bakımdan destanlar, milletlerin geçmişlerindeki diri ve canlı emellerin belirli ülkeler halinde geleceğe aktarılmasında birinci derecede önem taşıyan yazılı veya sözlü belgelerdir.


Oğuz Kağan Destanı dilimiz, edebiyatımız ve tarihimiz açısından nasıl bir önem taşımaktadır?  

Oğuz Kağan Destanı Türk destanları ve tarihi içinde çok önemli bir yere sahiptir. Destanda atlı-göçebe hayat tarzının ve kültürünün insan tipini temsil eden ideal tip Oğuz Kağan'ın Asya'da Türk birliğini nasıl sağladığı anlatılır. Oğuz Kağan Destanı Türk kültürünü, töresini, zihniyet unsurlarını  gelecek kuşaklara aktaran çok önemli bir kaynaktır.

Oğuz Kağan'ın Türk cihan hâkimiyeti fikrinin ortaya koyması ve bunun gerçekleştirilmesi noktasında bir takım kurallar ve gereklilikler ortaya koyması, Türk töresi ve devlet teşkilatının temellerini atması sonraki dönemlerde Türk hükümdarlarına örnek ve model olmuştur.

www.edebiyatfatihi.netYazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar