1 Eyl 2015

11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ PERFORMANS VE PROJE KONULARI

Reklamlar

11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ PERFORMANS VE PROJE KONULARI
1) Aşağıda belirlenen Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı’nın eserlerinin incelenmesi.

Ateşten Gömlek (Halide Edip ADIVAR), Yaban (Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU), Memleket Hikâyeleri (Refik Halit KARAY), Küçük Ağa (Tarık BUĞRA), Zeytindağı (Falih Rıfkı ATAY)

2) İstanbul’u konu alan şiirlerin derlenmesi.

3)Beğenilen şairlerin şiirlerinden antoloji oluşturma.

4)“Yazarın Sosyal Ve Siyasî Şartlardan Etkilenmesi - Metinlerin, Yazıldığı Dönemin Zihniyetiyle İlişkisi” konularına örnek olabilecek Tanzimat Dönemi eserlerinden iki tanesi ( farklı türlerde, farklı sanatçılara ait) incelenecektir.

5)Tanzimat dönemine ait tiyatro eseri incelenecektir. (İnceleme planı sonradan verilecektir.)

6)Ziya Paşa’nın Terkib- i Bend adlı şiiri incelenecek ve metinlerin yazıldığı dönemle ilişkisi bağlamında değerlendirilecektir. (Şiir, yorumuyla, dil özellikleriyle, şekil özellikleriyle, konusuyla, taşıdığı yeni değerler bakımından incelenmelidir.)

7)Tevfik Fikret’in Servet-i Fünûn Döneminin diğer sanatçılarından farklı özelliklerini taşıyan şiirlerinden üç tanesi incelenecektir. (Şiir, yorumuyla, dil özellikleriyle, şekil özellikleriyle, konusuyla, taşıdığı yeni değerler bakımından incelenmelidir.)

8)Servet-i Fünûn dönemi roman ve öykülerinin özellikleri hakkında bir araştırma yapılacak ve bu döneme ait bir eser incelenecektir. . (İnceleme planı sonradan verilecektir.)

9)Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine adlı şiiriyle, Faruk Nafiz Çamlıbel’in Han Duvarları adlı şiiri incelenecektir. (Şiirler; konu, biçim özellikleri, şiirin ahenk özellikleri, şiirde zihniyet, şiir ve gelenek gibi noktalar göz önünde bulundurularak yorumlanacaktır.)

10)Namık Kemal’in en az dört şiiri üzerinde işlenen konular, dil özellikleri incelenecek ve şiirlerdeki vatan sevgisi, adalet ve fazilet gibi kavramlar saptanarak açıklanacaktır.

11)Aşağıda belirlenen Servet-i Fünûn döneminde yazılan eserleri içerik, dönemin özelliklerini yansıtma, yapı bakımından inceleme:

Mai ve Siyah (Halit Ziya UŞAKLIGİL), Aşk-ı Memnû (Halit Ziya UŞAKLIGİL), Eylül (Mehmet Rauf), Sis (Tevfik Fikret), Elhân- Şitâ (Cenap Şehabettin)

12)Tanzimat ve Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatlarının dil, edebi akımlar, edebi tür ve temalar bakımlarından karşılaştırılması benzer ve farklılıklarının belirlenerek bunların sebeplerinin belirlenmesi.

13)Fecr-i Âtî Edebiyatı ve Ahmet Haşim hakkında bilgi toplama.

14) Millî Edebiyat Dönemi ile Fecr-i Atî Dönemi Türk şiirini ses ve ahenk, yapı, dil ve anlatım ve temalar bakımlarından karşılaştırılması benzer ve farklılıklarının belirlenerek bunların sebeplerinin belirlenmesi.

15) Ömer Seyfettin’in 2(iki)hikayesinin okunup yapı, tema, dil ve anlatım unsurlarının incelenmesi.

16)Batı edebiyatındaki edebi akımlar hakkında bir sunum hazırlama.


Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar