sade dil ve heceyle yazılan şiir maddeler halinde etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
sade dil ve heceyle yazılan şiir maddeler halinde etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

8 Nis 2014

SADE DİL VE HECE ÖLÇÜSÜYLE YAZILAN ŞİİR ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE

A. Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılan Şiir

  • “Toplum için sanat” anlayışıyla hareket edilmiştir.
  • Ziya Gökalp çevresinde gelişen bu şiir hareketinin oluşmasında Genç Kalemler dergisi önemli rol oynamıştır.
  • “Millî edebiyat” anlayışıyla halk edebiyatına yönelme olmuş, ancak modern şiirin söyleyiş özelliklerinden de yararlanılmıştır.
  • Şiirler; hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimiyle yazılmış; ancak dörtlüğün yanı sıra üçlük, beşlik gibi nazım birimleri de kullanılmış ve Batı edebiyatına ait nazım şekillerinden yararlanılmıştır.
  • Halkın anlayabileceği sade bir Türkçe kullanılmış, sanatlı söyleyişten uzak durulmuştur.
  • Anadolu halkının yaşamı, Türk tarihi ve kahramanlığı gibi yerli ve millî konular işlenmiştir.
  • Türkçülük ve millîyetçilik fikirlerine geniş yer verilerek millî coşkuyu artırcı şiirler yazılmıştır.
  • Düşünce yönü ön planda olan didaktik şiirler yazıldığı için imge ve sembollere pek yer verilmemiştir. 
  • Tanzimat’ın ilk dönem sanatçılarının ortaya attığı ancak gerçekleştiremedikleri “halka ve ülke sorunlarına yönelme” düşüncesi hayata geçirilmiştir.
  • Bu dönemde Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul ve Beş Hececiler bu anlayışla şiir yazmıştır.