maddeler halinde etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
maddeler halinde etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

13 Mar 2017

Senaryo ve Roman Metinleri Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?, Maddeler Halinde

Senaryo ve roman metinleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar , maddeler halinde
Senarist ile roman yazarı arasındaki farklılıklar
Senaryo metinleri ile roman karşılaştırması
Senaryo ve edebi metinleri Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?, Maddeler Halinde
Senarist ile roman yazarı arasındaki farklılıklar
Senaryo metinleri ile roman karşılaştırması


YAZI : www.edebiyatfatihi.net

Senaryo , kavramlarını büyük ölçüde edebiyattan almış bir sanat dalıdır. Edebiyat ve sinema arasındaki temel benzerlik, senaryo metnindeki kurgu ile anlatmaya dayalı edebî metinler arasında yer alır. Senaryo; dramatik kurguyu, sahne düzenini, diyalogları ve dekor değişimlerini esas alarak hazırlanmış kendine özgü tekniği olan metindir. Anlatmaya dayalı edebî metinler ise dilin bireysel tarzda kullanımı çevresinde oluşturulmuş; olay, mekân, zaman, şahıs kadrosu gibi yapı unsurlarının meydana getirdiği kurgunun bir anlatıcı tarafından nakledilmesi esasına dayanır. Bu bakımdan, sinemanın hammaddesi olarak görülen senaryolarda, anlatmaya dayalı edebî türlerden, yani roman ve hikâyeden yararlanılmıştır.

Senaryo ve Roman Metinleri Arasındaki Farklılıklar, Maddeler Halinde
 • Senaryo sinemaya dönüştürülmek edebi metinler ise (roman , hikaye vb.) okuyucuya edebi zevk vermek amacıyla yazılır. 
 • Senaryoda sinematografik bir dil kullanılırken romanlarda sanatsal bir dil kullanılır. 
 • Senaristin oluşturduğu metni okuyucu göremez. Roman yazarı ise okuyucu ile kelimeler aracılığıyla buluşur. 
 • Senaryo yazılırken çağın sinema ve teknolojisi dikkate alınırken romanlarda bu durum yazarı sınırlamaz 
 • Senaryo yönetmen, yapımcı gibi profesyonel kişilere yönelik yazılırken edebi metinler okuyucu kitlesini hedefler. 
 • Senaryo yazarı edebi eser ve bilgilerle kendini geliştirmeliyken roman yazarının sinema ve televizyon teknolojisini bilmesine gerek yoktur. edebiyatfatihi.net

11 Mar 2017

İran mitolojisinin Türk edebiyatına etkileri nelerdir ?, Maddeler halinde

İran mitolojisinin Türk edebiyatına etkileri nelerdir ?, Maddeler halinde

Divan Şiirinin beslendiği  kaynaklar  şunlardır:

1. Kur’ân
2. Hadîs,
3. Peygamber ve Evliyâ hikâye ve menkabeleri,
4. Tasavvuf,
5. Şâh-nâme (Şeh-nâme),
6. Yerli malzemeler,
7. Arap ve Acem anonim hikâyeleri,
8. Hikmet, san’at ve ilim sâhibi batılı ve doğulu şahsiyetler.

İran mitolojisinin Türk edebiyatına etkileri nelerdir ?, Maddeler halinde


28 Şub 2017

Şarkı ve Türkü Arasında Farklar ,Benzerlikler , Karşılaştırması, Maddeler Halinde


Şarkı ve türkü nazım şekillerin farkları , benzerlikleri , ortak yönleri , karşılaştırması

İNCELEME : edebiyatfatihi.net 

 1. Şarkı Divan edebiyatı nazım biçimidir , türkü anonim halk edebiyatı nazım biçimidir.
 2. Şarkı nazım şekli , aruz ölçüsüyle yazılır , halk şiir biçimi  olan türkü heceyle yazılır.
 3. Şarkı nazım şeklinin dili Arapça Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü , ağır ve sanatlı bir dildir.Türkülerin dili yalın , sade ve içtendir.
 4. Şarkılarda aşk , kadın , zevk ve eğlence gibi temalar işlenirken türkülerde aşk , ayrılık , ölüm , gurbet gibi lirik konular işlenir...
 5. İkisinin de kendilerine özgü ezgiyle söylenir. 
 6. Şarkıların yazarı belliyken çoğu türkü anonimdir. (Söyleyeni belli olanlar da vardır )

19 Şub 2017

Fecriati topluluğun oluşumuna etki eden sosyal ,siyasi ve kültürel sebepler nelerdir ?,Maddeler Halinde


Fecriati topluluğun oluşumuna etki eden sosyal ,siyasi ve kültürel sebepler nelerdir ?
 • Batı’daki edebiyat topluluklarını örnek almaları
 •  Kendilerini halka duyurma isteği
 •  Edebiyatımızı tanıtma isteği 
 •  Duygu ve düşünce hayatının gelişmesini sağlayacak  önemli Batı eserlerini kendi üyelerine dışarıdan seçilecek kişilere tercüme ettirmek
 • Halka açık konferans­lar vererek halkın edebî zevkinin yükseltmek
 • Servetifünun’a karşı olmaları

15 Şub 2017

Hüseyin Nihal Atsız edebi kişiliği ve eserleri, maddeler halinde

Hüseyin Nihal Atsız edebi kişiliği ve eserleri, maddeler halinde
Hüseyin Nihal Atsız edebi kişiliği ve eserleri, maddeler halinde

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ(1905-1975)
 •  Şiir, roman ve araştırma alanlarında eserler vermiştir.
 •  Türkçülük hareketinin önde gelen temsilcilerindendir. 
 • Tarihi romanlar yazmıştır. 
 • Coşkun bir anlatımı, zengin bir hayal gücü vardır.
 •  Eserlerinde geçmişimizdeki kültürel zenginlikleri, kahramanlıkları başarılı bir şekilde anlatmıştır. Düşüncelerini çıkarmış olduğu Atsız Mecmua, Orhun, Orkun, Ötüken dergilerinde yayımlamıştır. 

Eserleri

 Roman: Bozkurtların Ölümü
Bozkurtlar Diriliyor
Deli Kurt
Ruh Adam 
Dalkavuklar Gecesi 

Şiir: Yolların Sonu

 Araştırma: 
Edirneli Nazmi, 
Türk Edebiyat Tarihi, 
Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler 1,2

8 Eki 2016

Fabl ve masal arasındaki farklılıklar ,benzerlikler, maddeler halinde



FABL VE MASAL ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

 1. Masallar olağanüstü kişiler yer alırken fabllarda kahramanlar insan dışı varlıklardır.
 2. Masallar tekerlemeyle başlarken fabllarda bu durum söz konusu değildir.
 3. Fablların sonunda genelde küçük bir hayat dersi verir. Masalda ise klasik "mutlu son" vardır, iyiler her zaman kazanır.edebiyatfatihi.net
 4. Masallarda nasihat söz konusu değilken fabllarda nasihat,ders verme söz konusudur.
 5. Masallar düz yazıyken fabllar şiir veya düzyazı şeklinde olabilir

FABL VE MASAL ARASINDAKİ BENZERLİKLER

 1. Her ikisi de olay çevresinde gelişen edebi bir türdür.
 2. İkisinde de olağanüstü ve hayali mekanlar vardır.
 3. İkisinde de belirsiz zaman vardır.
 4. İkisinde de hakim anlatıcı vardır.
 5. İkisinde de öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri kullanılır.

30 Eyl 2016

Senaryo ve Edebi Metinler (Roman,hikaye) Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar, Maddeler Halinde

Senaryo ve Edebi Metinler (Roman,hikaye) Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar, Maddeler Halinde
Senaryo ve Edebi Metinler (Roman,hikaye) Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar, Maddeler Halinde


YAZI : www.edebiyatfatihi.net

Senaryo, kavramlarını büyük ölçüde edebiyattan almış bir sanat dalıdır. Edebiyat ve sinema arasındaki temel benzerlik, senaryo metnindeki kurgu ile anlatmaya dayalı edebî metinler arasında yer alır. Senaryo; dramatik kurguyu, sahne düzenini, diyalogları ve dekor değişimlerini esas alarak hazırlanmış kendine özgü tekniği olan metindir. Anlatmaya dayalı edebî metinler ise dilin bireysel tarzda kullanımı çevresinde oluşturulmuş; olay, mekân, zaman, şahıs kadrosu gibi yapı unsurlarının meydana getirdiği kurgunun bir anlatıcı tarafından nakledilmesi esasına dayanır. Bu bakımdan, sinemanın hammaddesi olarak görülen senaryolarda, anlatmaya dayalı edebî türlerden, yani roman ve hikâyeden yararlanılmıştır.

                                                   

Senaryo ve Roman Metinleri Arasındaki Farklılıklar, Maddeler Halinde

 • Senaryo sinemaya dönüştürülmek edebi metinler ise (roman , hikaye vb.) okuyucuya edebi zevk vermek amacıyla yazılır. 
 • Senaryoda sinematografik bir dil kullanılırken edebi metinlerde ise sanatsal bir dil kullanılır. 
 • Senaristin oluşturduğu metni okuyucu göremez. Edebi metinlerin yazarı ise okuyucu ile kelimeler aracılığıyla buluşur. 
 • Senaryo yazılırken çağın sinema ve teknolojisi dikkate alınırken edebi metinlerde bu durum yazarı sınırlamaz 
 • Senaryo;  yönetmen, yapımcı gibi profesyonel kişilere yönelik yazılırken edebi metinler okuyucu kitlesini hedefler. 
 • Senaryo yazarı edebi eser ve bilgilerle kendini geliştirmeliyken edebi metin yazarlarının sinema ve televizyon teknolojisini bilmesine gerek yoktur.

4 Oca 2016

Sözlü kültürde ortaya çıkmış olan mizahi fıkralarla gazetelerde yayımlanan fıkra yazıları ara­sındaki farklılıkları,maddeler halinde

Sözlü kültürde ortaya çıkmış olan mizahi fıkralarla gazetelerde yayımlanan fıkra yazıları ara­sındaki farklılıkları maddeler hâlinde defterinize yazınız.
Sözlü kültürde ortaya çıkmış olan mizahi fıkralarla gazetelerde yayımlanan fıkra yazıları ara­sındaki farklılıkları maddeler hâlinde defterinize yazınız. 
MİZAHİ (GÜLDÜRÜCÜ) FIKRA İLE GAZETE YAZISI FIKRALAR ARASINDAKİ FARKLAR

1 Kas 2015

İMGENİN DOĞUŞ NEDENLERİ , MADDELER HALİNDE

İmgelerin ortaya çıkış sebebi:
 •  Dil göstergelerinin (kelime, kavram ve deyişlerin) sayılı ve belirli olması; 
 • insan hayali ve düşüncesinin ise sınırlı olmaması sonucunda, sınırlı olanla sınırsızı ifade etme arzusu...
 • yeni karşılaşılan bir durumu ya da olayın yeni bir söyleyişle karşılanması
 imgelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.