KONU ANLATIMI TÜM KONULAR etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
KONU ANLATIMI TÜM KONULAR etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Ara 2016

FELSEFE DERS NOTLARI ,KONU ANLATIMI TÜM KONULAR

Not: İlk iki üniteden, 1999–2011 arası gerçekleşen ÖSS sınavlarında toplam 53 soru sorulmuştur. 

A.  FELSEFEYE GİRİŞ  1. Felsefenin Anlamı ve Alanı 
 Felsefe kelime anlamı olarak Philo (sevgi) ve Sophia (bilgelik) kavramlarının birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu manasıyla felsefe “Bilgelik Sevgisi” demektir. Felsefenin anlamı konusunda her filozof kendince bir tanım yapmıştır. Aristoteles felsefeyi “var olanın ilk temellerini ve ilkelerini araştıran bir bilgi”, Jaspers “hep yolda olmak”, T. Hobbes “felsefe yapmak doğru düşünmek” diye tanımlarken, kimi felsefecilerde felsefeyi “soru sorma sanatı”, “Bilgece yaşamın yollarını öğrenmek ve öğretmek” diye tanımlamıştır.

Filozof ise bilgiyi arayan, ona ulaşmak isteyen kişidir. Filozof, hayatın anlamını bulmaya çalışır, edindiği bilgileri yetersiz bulur ve sürekli bir arayış içerisinde olur. Bu arayışında hep eleştiri yapar. İnsan yaşamını ilgilendiren her şey hakkında akıl yürütüp bunları felsefi problem konusu yapar, hatta apaçık ve doğru olduğunu bildiğimiz şeyleri bile sorgular.

Felsefenin üç ana konusu vardır: bunlar varlık (ontoloji), bilgi (epistemoloji) ve değerler (aksiyoloji: etik ve estetik)

Felsefeyi konularına göre şu alt dallara ayırabiliriz; bilgi (epistemoloji), varlık (ontoloji), ahlak (etik), sanat (estetik), din, siyaset ve bilim

15 Eki 2016

12.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI,KONU ANLATIMI TÜM KONULAR

I. ÜNİTE: SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ

Sanat eserlerinin ortaya çıkmasının birçok sebebi vardır. Sanatçı kendini diğer insanlara anlatabilmek için çeşitli yollar denemiştir çağlar boyunca. Kendini anlatma çabası, sanatçının zihninde ortaya çıkmış, bu isteği giderebilmek için de çeşitli yollar denemiştir. İşte onun bu denediği yollar daha sonra sanatların ve sanat eserlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Edebiyatta bir gelenek vardır. Sanatçılar, yaşadıkları çağın duygu, düşünce vb. anlayışlarını içine doğdukları toplumda hazır bulduklarından, geleneksel olarak yüzyıllarca işlenen bir edebiyat geleneğine de sahip olacaklardır. Sanatçılar, yaşadıkları döneme göre değerlendirilirler sözü de bu anlamda doğrudur. Sanatçı, yaşadığı dönemin değer yargıları, duygu ve düşüncelerine göre değerlendirilirler.

Bir milletin ilerleyip yükselmesi için sanat ve bilim alanında yenilik düşüncesine açık olmaları gereklidir. Bir millet sanat ve bilim alanında ilerleyebiliyorsa, daima yükselebilir.

Sanat Metinleriyle Öğretici Metinler Arasındaki Farklar

Öğretici Metinler:
Ø  Okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılır.
Ø  Kurgu değildir, gerçekler dile getirilir.
Ø  Gerçeklik ön plandadır.
Ø  Açıklayıcı anlatım türüyle kaleme alınır.
Ø  Resmi, açık ve sade bir dille yazılır, üslup kaygısı yoktur.
Ø  Sanat kaygısı taşımaz.
Ø  Dil göndergesel işlevde kullanılır.

Sanatsal Metinler:
Ø  Okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır. Güzellik esas alınarak yazılmıştır.
Ø  Bilgilendirme amacı yoktur.
Ø  Okuyucuda merak uyandırır.
Ø  Dil sanatsaldır, üslup kaygısı vardır.
Ø  Öyküleyici ve betimleyici anlatım türüyle kaleme alınır.
Ø  Kişi, zaman, mekân, tarih değiştirilebilir.
Ø  Olaylar gerçek ya da kurmacadır. Gerçekler kurgulanarak anlatılır.
Ø  Hayallere ve mecaz anlatımlara yer verilir.
Ø  Samimi, süslü ve mecazlı dil kullanılır.
Ø  Dil şiirsel işlevde kullanılır.