11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74

Sayfa 64

GEZİ YAZISI (SEYAHATNAME)

ÖN HAZIRLIK

1. Farklı dönemlerde yaşamış yazarlara ait gezi yazısı örnekleri için tıklayınız

2. Türk edebiyatında gezi yazısı türünde eser veren yazarlar ve eserleri için tıklayınız

Hazırlık 

Bu bölümdeki sorular için yorumu size bırakıyoruz

Sayfa 66

Metin Sorularının Cevapları

1. Finlandiya'da Üç Gün adlı gezi yazısına göre Finlandiya  yemyeşil doğası, tertemiz caddeleri, pazarları, tertemiz giyinen güleryüzlü  insanların  olduğu pırıl pırıl  bir yerdir.

Metinde verilen bilgiler Finlandiya'yı elbette tanımamıza yardım oldu.

2GEZİ YAZISININ YARARLARI

 • Gezilen yerlerin kültür ve tabiat zenginlikleri ,tarihi özellikleri ,yaşama biçimi  hakkında bilgi ediniriz bu da ufkumuzu açar.
 •  seyahat ettiğimiz yerlerde yeni ve farklı bir insan topluluğuyla karşılaşırız. Bu yeni toplumun, dolayısıyla bu yeni kültürün insana, eşyaya, mekâna bakışını ve yaşam felsefelerini öğrenmiş oluruz. 
 • Gelenek, görenek, doğal güzellik, tarihi mekânlar bize yepyeni dünyaların kapısını açar. 
 • Biz eğer meraklı isek ve öğrenmeye açıksak gerçekten bu seyahatlerin bilgi-görgü arttırma açı­sından, kültürel açıdan büyük yararlar sağlayacaktır.
Sayfa 67

3.Finlandiya'da Üç Gün adlı metinde yazar gördüğü her şeyi yazmamıştır. Gezi yazılarında, görülen her şey anlatılmaz. Yazar seçicidir. Yazarın kendisi için farklı olan, sıradan olmayan şeyleri anlatması önemlidir. Aynı şekilde hitap ettiği kitlenin de ilgisini çekecek şeyleri işlemesi gereklidir.

4. Finlandiya'da Üç Gün adlı metin okuyanda Finlandiya'yı gezip görme isteğinin yanında Finlandiya'ya karşı bir hayranlık da uyandırıyor. 

5. Gezi yazılarında gözlem ve kişisel dikkat önemli bir yer tutar, gezilip görülen yerlerle ilgili önemli detaylı bilgiler gözlem sayesinde elde edilebilir.

6.  Finlandiya'da Üç Gün adlı metinden alınan paragrafları birbirine bağlayan unsurlar metnin iletisi ve temasıdır.

7.  Finlandiya'da Üç Gün  adlı metinde dil göndersel işlevdedir. 

Sayfa 69

8. "Erzurum" ve "Serhad Beldesi" adlı gezi yazılarının benzerlikleri:

Her iki yazar da Erzurum'la ilgili gözlem ve izlenimlerini aktarmıştır.

Farkları:

Serhad Beldesi adlı metinde yazar Erzurum'un tarihi ve coğrafi özelliklerine ağırlık verirken Erzurum adlı metinde yazar daha çok çocukluğunda gördüğü Erzurum'un kendisinde bıraktığı izlenimlere yer vermiştir. 

Aynı yeri gören kişilerin gezi yazılarındaki farklılıkların sebebi kişisel seçicilik, bakış açısı  ve farklı üslupla  yazılmalardır. 


Sayfa 70

9. Gezi yazılarında, görülen her şey anlatılmaz. Yazar seçicidir. Yazarın kendisi için farklı olan, sıradan olmayan şeyleri anlatması önemlidir. Aynı şekilde hitap ettiği kitlenin de ilgisini çekecek şeyleri işlemesi gereklidir. Seçicilik olmazsa gezi yazısı ilgi çekici nitelik taşımaz ve okuyucuda anlatılan yerleri gezip görme merakı uyandırmaz


10. Finlandiya'da Üç Gün  adlı metinde  öyküleme ve betimleme gibi anlatım yolları kullanılmıştır.
Serhad Beldesi adlı metinde anlatım yollarından açıklama kullanılmıştır. 


Bu yazılarda tanımlama, betimleme ve açıklama önemlidir. Çünkü  gezi yazılarının  görülen yerin kültür ve tabiat zenginlikleri, tarihi özellikleri, yaşama biçimi hakkında bilgi vermesi gerekir. 

11. Gezi yazılarında birliği sağlayan ögeler metnin iletisi ve temasıdır.

12. Gezi Yazılarının Ortak Özellikleri 

 •  Gezilip görülen yerlerle ilgili bilgi ve gözlemler anlatılmıştır.
 • Kişisel dikkat ve gözlem çok önemlidir.
 • Yazar gezi yazısını oluştururken seçici davranmalıdır. 
 • Gezilip görülen yerlerin tarihi, sosyal,ekonomik, kültürel yaşantısı yansıtılmıştır.
 • Dil açık ve sadedir.
 • Dil ağırlıklı olarak  göndergesel işlevde  kullanılmıştır.
 • Öyküleyici, betimleyici, açıklayıcı, öğretici anlatım türleri kullanılmıştır.
 • Yazarlar kendi yorumlarını da katmışlardır.

SAYFA 71

ANLAMA-YORUMLAMA


2. yorum sizin

3. Gezilip görülen hakkında yazılar okumanın faydaları

 • Gezilen yerlerin kültür ve tabiat zenginlikleri ,tarihi özellikleri ,yaşama biçimi hakkında bilgi ediniriz bu da ufkumuzu açar.
 • seyahat ettiğimiz yerlerde yeni ve farklı bir insan topluluğuyla karşılaşırız. Bu yeni toplumun, dolayısıyla bu yeni kültürün insana, eşyaya, mekâna bakışını ve yaşam felsefelerini öğrenmiş oluruz.
 • Gelenek, görenek, doğal güzellik, tarihi mekânlar bize yepyeni dünyaların kapısını açar.
 • Biz eğer meraklı isek ve öğrenmeye açıksak gerçekten bu seyahatlerin bilgi-görgü arttırma açı­sından, kültürel açıdan büyük yararlar sağlayacaktır.

4. Bir yeri tanıtmak amacıyla hazırlanan broşürlerde o yerle ilgili genel ve sınırlı bilgiler yer alırken gezi yazılarında yazarın gezip gördüğü yerlerle ilgili ayrıntılı bilgiler ve izlenimler yer alır.

Gezi yazılarında yazarın seçici davranarak aktardığı  ilginç bilgiler, yazarının kişisel gözlem ve izlenimlerini edebi bir biçimde anlatması gezi yazılarını ilginç kılan özelliklerdendir.

5. Finlandiya'da Üç Gün  adlı metinde yazar gördüklerini öznel bir biçimde anlatmış, seçici davranmıştır.


Sayfa 73

Ölçme-Değerlendirme Cevapları


  A. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
  • D
  • Y
  • D
  • Y
  • D

   B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

   • Gezilip görülen yerlerin, oradaki gelenek ve göreneklerin doğal ve tarihi güzelliklerinin, insan yaşantılarının sanatsal bir anlatımla kaleme alındığı eserleri gezi yazısı denir 
   • Gezi yazıları tarih, coğrafya, sosyoloji gibi bilimler için önemli bir bilgi kaynağıdır.
   • Edebiyatımızda gezi yazısı türünde yazılan Seyahatname  adlı eser XVII.yüzyılda Evliya Çelebi tarafından kaleme alınmıştır.
   • Gezi yazılarında açıklayıcı, öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri kullanılabilir.
   C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.


   1. A

   2. D


   SAYFA 74

   3. E

   4. B

   5. B

   6. B (doğrusu Hristiyan)

   Ç. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

   1. Gezi yazılarında gözlemin önemini açıklayınız. 

   Gezi yazılarının  ağır basan yönü, anlatılanların dikkatli bir gözleme dayanmış olmasıdır. Gezi yazılarında amaç gezilen yeri okuyucuya her yönüyle tanıtmaktır. Yazar bunu yaparken de   farklı, özgün şeylerden bahsetmeli, karşılaştırmalardan faydalanmalı, örnekler vermelidir. Yazarın kendisi için farklı olan, sıradan olmayan özellikleri  anlatması önemlidir. Aynı şekilde hitap ettiği kitlenin de ilgisini çekecek şeyleri işlemesi gereklidir. Bu yüzden kişisel dikkat ve gözlem önemli tutar. Gezilen yerle ilginç ve ayırt edici özellikleri fark etmenin en iyi yolu iyi bir gözlem gücünün olmasıdır. Yazar  gözlemlerini, incelemelerini ve diğer bilgilerini bir araya getirerek gezi yazısını oluşturur. edebiyatfatihi.net hazırladı

   2. Gezi Yazıların Yararları 
   • Gezilen yerlerin kültür ve tabiat zenginlikleri ,tarihi özellikleri ,yaşama biçimi hakkında bilgi ediniriz bu da ufkumuzu açar.
   • seyahat ettiğimiz yerlerde yeni ve farklı bir insan topluluğuyla karşılaşırız. Bu yeni toplumun, dolayısıyla bu yeni kültürün insana, eşyaya, mekâna bakışını ve yaşam felsefelerini öğrenmiş oluruz.
   • Gelenek, görenek, doğal güzellik, tarihi mekânlar bize yepyeni dünyaların kapısını açar.
   • Biz eğer meraklı isek ve öğrenmeye açıksak gerçekten bu seyahatlerin bilgi-görgü arttırma açı­sından, kültürel açıdan büyük yararlar sağlayacaktır.
   3. Gezilip görülen yerlerin hangi özellikleri hakkında bilgi verilebileceğini açıklayınız...
   • Tarihi eserler
   • doğal güzellikleri
   • sosyal hayat
   • kültürel hayat
   • gelenek ve görenekler
   • dini özellikler
   • dil ve kültürü
   • çalışma hayatı 
    

   Yazıya Tepkini Göster!

   Bir Yorum Yaz

   YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

   1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
   2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
   3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
   4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

   Daha yeni Daha eski

   Reklam

   Reklamlar