redifleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
redifleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

10 Kas 2016

Serenad şiirinin kafiye,redifleri,ölçüsü,teması,konusu,yapı özellikleri,şiir dili,imgeleri...incelemesi


SERENAD
Yeşil pencerenden bir gül at bana,
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
Ben aşkımla bahar getirdim sana;
Tozlu yollarından geçtiğim uzak
İklimden şarkılar getirdim sana.

Şeffaf damlalarla titreyen, ağır
Koncanın altında bükülmüş her sak.
Seninçin dallardan süzülen ıtır,
Seninçin karanfil, yasemin zambak...

Bir kuş sesi gelir dudaklarından;
Gözlerin, gönlümde açan nergisler.
Düşen öpüşlerdir dudaklarından
Mor akasyalarda ürperen seher.

Pencerenden bir gül attığın zaman
Işıkla dolacak kalbimin içi.
Geçiyorum mevsim gibi kapından
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.


 Ahmet Muhip DRANAS

İNCELEME : www.edebiyatfatihi.net

Serenad Şiirinin 
YAPI ÖZELLİKLERİ: 
Nazım Birimi ve sayısı : Dörtlük / 5 dörtlük
Serenad adlı şiir ses ve anlam kaynaşmasından oluşan beş dörtlüğün aşk teması etrafında birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. 

Ahenk Unsurları: Ölçü , uyak ,redif,aliterasyon,asonans ve her türlü ses benzerliği
Ölçüsü: 6+5 =11’li hece ölçüsü

DİKKAT : ŞİİRDE TÜM KAFİYE VE REDİFLER İÇİN TIKLAYINIZ

TEMASI: AŞK 
Serenad Şiirinin Söz Sanatları:

TEŞBİHLER (BENZETME)
  •  geldim işte mevsim gibi kapına
  • saçlarımda çiğ. Saçının beyazlığını çiğe benzetmiştir.
  • açılan bir gülsün sen. Sevdiğini açılan bir güle benzetmiştir.
  • gözlerin gönlümde açan nergisler. Sevgilisinin gözlerini nergis çiçeğine benzetmektedir.
iSTİARE : “Serenad” fliirinde geçen “gözlerimde bulut” ifadesinde istiare sanatı yapılmıştır.  Buradaki “bulut” (kendisine benzetilen) ifadesi benzetme amacıyla “gözyaşı” yerine kullanılmıştır

TEŞHİS : “Mor akasyalarda ürperen seher”
dizesinde, insana ait olan ürperme özelliği  sehere aktarılarak kişileştirmeye başvurulmuştur
Hüsn-i Talil ( güzel neden bağlama) : 
Senin için dallardan süzülen ıtır, senin için karanfil, yasemin, zambak… Doğadaki kokuların, çiçeklerin oluş sebebi sevgilinin varlığına bağlanmıştır.

ŞİİR DİLİ: Ahmet Muhip Dıranas, kendine özgü dili, söyleyişi ve imge düzeniyle Cumhuriyet dönemi Türk şiiri içinde saygın bir yere sahiptir. Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmakla birlikte dış yapıda yaptığı yeniliklerle hecenin ilk kuşağından ayrılmıştır. Serenad adlı şiirinde de kendine özgü  imgeli bir dil kullanmıştır.Sözcük seçimindeki titizlik ve özen, sözcük dağarcığı, şiirini çevresinde yoğunlaştırdığı izlekler, yeğlediği imgeler ve imgeyi kurma biçimi giderek Ahmet Muhip’e özgü bir üslubun ve estetiğin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

ŞAİR HAKKINDA GENEL BİLGİ:

12 Kas 2015

Çırpınıp içinde döndüğüm deniz şiirinin kafiye, redifleri ,teması ,ahenk ,yapı özellikleri

Çırpınıp içinde döndüğüm deniz şiirinin kafiye, redifleri ,teması ,ahenk ,yapı özellikleri

10 Kas 2015

Çoban Çeşmesi şiirinin tahlili , kafiye,redifleri ,ölçüsü ,ses akışı , ritim , aliterasyon ,asonans incelemesi (ilk kez burada)

Bu yazımızda Beş Hececilerin en ünlü şairi Faruk Nafiz Çamlıbel'in ÇOBAN ÇEŞMESİ şiirindeki kafiye ve redifleri inceleyecek , aşağıdaki soruları cevaplayacağız... SORULARIN CEVAPLARINI ŞİİRDEN SONRA , ŞİİRİN KAFİYE VE REDİFLERİNİ İSE HER DÖRTLÜK SONRASINDA GÖREBİLİRSİNİZ...
www.edebiyatfatihi.net yayın editörü tarafından hazırlandı...a.  Şiir hangi ölçü ile yazılmıştır?
b.  Şiirde kafiye var mıdır?
c.  Şiirde ses akışı hangi ögelerle oluşturulmuştur?
ç.  Şiirde ritim nasıl sağlanmıştır?
d.  Şiirde redif, iç kafiye, aliterasyon, asonans gibi ses benzerliklerinden nasıl yararlanılmıştır?
e.  Şair, şiirinde belli bir söyleyiş tarzı oluşturmuş mudur?

ÇOBAN ÇEŞMESİ

a-Derinden derine ırmaklar ağlar,
b-Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,
a-Ey suyun sesinden anlayan bağlar,
b-Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi

"ağlar" tunç uyak
"-a çoban çeşmesi" REDİF , "ağ" tam uyak


c-Gönlünü Şirin’in aşkı sarınca
c-Yol almış hayatın ufuklarınca,
c-O hızla dağları Ferhat yarınca
b-Başlamış akmağa çoban çeşmesi…

"-ınca" redif  , "-ar" tam uyak

d-O zaman başından aşkındı derdi,
d-Mermeri oyardı, taşı delerdi.
d-Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi,
b-Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi!

"-erdi" zenin uyak


e-Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu,
e-Kerem’in sazına cevap veren bu,
e-Kuruyan gözlere yaş gönderen bu…
b-Sızmadı toprağa çoban çeşmesi.

"-en bu" redif , "er" tam uyak

Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda,
Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda.
Ateşten kızaran bir gül arar da,
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi.

"arda" ZENGİN UYAK (UYARI : arar da sözcüğünden sonra "da" bulunma hali değil bağlaçtır , I.ve II.dizedeki "da" ile aynı görevde değildir.

Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar,
Tarihe karıştı eski sevdalar:
Beyhude seslenir, beyhuda çağlar
Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi!…

"lar " zengin uyak

Faruk Nafiz Çamlıbel

SORULAR
a.  Şiir hangi ölçü ile yazılmıştır?
11'Lİ HECE ÖLÇÜSÜYLE YAZILMIŞTIR. 6+5 durak sistemi vardır.
b.  Şiirde kafiye var mıdır?
yukarıda gösterilmiştir.
c.  Şiirde ses akışı hangi ögelerle oluşturulmuştur?
SES AKIŞI HECE ÖLÇÜSÜ , ALİTERASYON VE ASONANS VE KELİME TEKRARLARIYLA SAĞLANMIŞTIR.
ç.  Şiirde ritim nasıl sağlanmıştır?
RİTİM 6+5 duraklı 11'li hece ölçüsüyle sağlanmıştır.
d.  Şiirde redif, iç kafiye, aliterasyon, asonans gibi ses benzerliklerinden nasıl yararlanılmıştır?
REDİFLER GÖSTERİLMİŞTİR. DİZE SONLARINDAKİ AYNI GÖREVDEKİ EK VE KELİMELERLE REDİF YAPILMIŞTIR. ALİTERASYON VE ASONASTAN D AFAYDALANILMIŞTIR. ÖRNEĞİN İLK DÖRTLÜKTE "N" SESLERİYLE ALİTERASYON "A" SESLERİYLE ASONANS YAPILMIŞTIR.
e.  Şair, şiirinde belli bir söyleyiş tarzı oluşturmuş mudur?
Evet oluşturmuştur , şiirin teması söyleyiş tarzının belirleyen en önemli unsurlardandır .Ayrıca kullanlan ahenk ögeleriyle de şiirinde bütününde belli bir sisteme bağlı söyleyiş tarzı oluşturulmuştur.www.edebiyatfatihi.net 

21 Nis 2015

Küfe adlı manzum hikayenin nazım birimi, uyak şeması, uyakları,redifleri (İLK KEZ EDEBİYAT FATİHİ'NDE)

1. Okuduğunuz “Küfe” adlı manzum hikâyenin:
a. Nazım birimi
b. Uyak şeması
c. Uyaklarını bulunuz.
ç. Rediflerini gösteriniz.