11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,

SAYFA 173

3. b. Saf (Öz) Şiir 

HAZIRLIK 

◆ Bu ünitenin “Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler” adlı  3. konusunda yapmış olduğunuz Yah ya Kemal ve Ahmet Haşim'in şiir anlayışları hakkındaki araştırma sonuçlarınızı gözden geçiriniz.

KISACA MADDELER HALİNDE...TIKLAYIN

◆ Empresyonizm sanat akımı ve bu akımın edebiyata yansımaları hakkında bir araştırma yapınz.
 ◆ Sembolizm edebî akımı hakkındaki bilgilerinizi gözden geçiriniz.

EDEBİ AKIMLAR KISACA MADDELER HALİNDE...

◆ Saf (Öz) şiir ifadesi size ne düşündürüyor? 

Saf (öz) kelimesi katıksız, arı, katışıksız, halis anlamlarına gelmektedir.Saf şiir şiirsel ögelerin dışında hiçbir şey barındırmayan şiir olmalıdır.Saf şiir baştan sona her şeyiyle gerçek şiirdir.

◆ Duyguların ifadesinde şiirin düz yazıya göre daha etkili olmasının sebepleri neler olabilir?

Şiirin ahenkli ve ritimli olması , düzyazıya göre kısa ve yoğun anlatıma sahip olması

1. “Sessiz Gemi adlı şiirdeki ahenk unsurlarını belirleyiniz. Bu unsurların şiire katkısını açıklayınız. 

AHENK UNSURLARI İÇİN TIKLAYINIZ


2. “Sessiz Gemi şiirinde ritim hangi unsurlarla sağlanmıştır ? Ritim unsurlarının önemini Yahya Kemal'in şiir anlayışını da dikkate alarak açıklayınız.

Şiirde ritim aruz ölçüsüyle sağlanmıştır. Yahya Kemal’in şiirinde ses her şeyden önemlidir ve bu konuda çok titizdir. Ona göre şiirde “Nefes ve ses iki esaslı unsurdur. Mısranın ayakları yerden kopmazsa ve uçmazsa yahut da ister en hafif perdeden olsun, ister İsrafil’in suru kadar olsun, kulağı bir ses gibi doldurmazsa halis şiir değildir”. 

 3. “Sessiz Gemi” şiirini yapı unsurları bakımından inceleyerek aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.
 a) “Sessiz Gemi” şiirini meydana getiren birimleri belirleyiniz.
. Kimi eserlerde şiir alt alta dizeler hâlinde sıralanırken, kimilerinde ise beyitler hâlinde yazılmıştır. Metnin aslı ise alt alta dizeler hâlindedir. Kitaptaki haliyle şiir 12 dizeden oluşmaktadır.
(aa, bb, cc, dd, ee, ff) biçiminde mesnevi nazım şeklini andıran biçimde uyaklı (kafiyeli) olarak oluşturulmuştur.

 b) Her birim şiirin teması etrafında bir bütünlük oluşturacak şekilde oluşturulmuştur.

c) Anlam şiirin bütününe yayılmıştır.

4. “Sessiz Gemi şiirindeki söz sanatlarını belirleyerek metin üzerinde gösteriniz. Bu sanatların şiirin dil ve anlatımına katkısını sözlü olarak ifade ediniz..

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

11.Sınıf EKOYAY Yayınları TÜRK EDEBİYATI Ders Kitabı Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ve diğer çalışma kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar