22 Şub 2015

11.sınıf dil ve anlatım kitabı 114.sayfa cevapları

Reklamlar

SAYFA 114
1. şüncelerin özgürce ortaya konmasının hem yazar hem de okuyucu açısından ifade et tiği önemi tartışınız. Ulaşğınız sonuçları defterinize ya zı nız.
SANATÇI ÖZGÜRCE DÜŞÜNCESİNİ ORTAYA KOYDUĞU MÜDDETÇE VARDIR. BU ÖZGÜR DÜŞÜNCENİN OKUYUCUYA ULAŞMASI HEM SANATÇININ HEM OKUYUCUNUN UFKUNU GELİŞTİRİR.

2. “De ne me” ke li me si nin an la mı ile bu tü re ad olan “de ne me” ara sın da na sıl bir il gi ku ru la bi lir? Tar tışı
nız ve ulaş ğı nız so nu cu tah ta ya ya zı nız.
Deneme kelimesi bir şeyi tecrübe etmek, sınamak anlamındadır.

3. İn ce le di ği niz de ne me ler den yola çıkıldığında, bu tü rün, top lu mun da ha çok han gi ke si mi ne hi tap
ettiği söy le ne bi lir? Ni çin? Tar tışı nız ve ulaş ğı nız so nuç la rı sözlü olarak ifade ediniz.

TOPLUMUN GENELİNE HİTAP EDER4. İncelediğiniz denemeleri; temaları, yazılış amaçları, hitap ettikleri kitle ve anlatım özellikleri bakımından
değerlendirip denemelerin günümüzdeki yeri ve önemi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı
yerlere yazınız.

CEVAPLARIMIZ KISA SÜREDE YAYINLANACAK


....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ANLAMA - YORUMLAMA
• Araştırma sonuçlarından hareketle deneme türünün Türk ve dünya edebiyatındaki önemli temsilcileri
hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
13. ETKİNLİK
• Sınıfta bütün öğrencilerin katılımıyla bir beyin fırtınası düzenlenir. Okunan ve incelenen denemelerden
hareketle iyi bir denemenin nasıl yazılabileceği konusu tartışılır, ulaşılan sonuçlar aşağıdaki noktalı
yerlere yazılır.
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................
CEVAPLAR İLK KEZ SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR.

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon