Destan ve Masal Arasındaki Benzerlikler, Farklar, Karşılaştırması

Bu yazımızda destan ve masal türleri arasındaki ortak özellikler ve farklılıkları inceledik.
www.edebiyatfatihi.net

DESTAN VE MASAL 

Ortak Özellikleri:

 • İkisi de anonim ürünlerdir. Kim tarafından söylendiği belli değildir. 
 • Olağanüstü olaylar, kahramanlar ve varlıklar (cin, peri) görülür. 
 • Her iki türde de ilahni bakış açılı anlatıcı kullanılır.
 • Her iki metin türünde de ışık, rüya, at, su,  ak sakallı ihtiyar gibi yardımcı ve yol göstericiler ve  3-7-40 sayıları gibi ortak motifler yer alır. 
 • Her iki türün de kendine özgü anlatıcılar vardır.

Farklılıkları:
 • Destanlar milli (ulusal)  bir nitelik taşırken masallar evrensel nitelik taşır.
 • Bir milletin çok sayıda masalı varken destanların sayısı sınırlıdır, hatta bazı milletlerin destanı yoktur.
 • Destanlarda daha çok kahramanlığa yer verilirken masalların konusu daha çeşitlidir.
 • Masallar hayal ürünleridir, destanlar ise çekirdek bir gerçeklik olağanüstü olaylarla birleştirilmiştir. edebiyatfatihi.net 
 • Masallarda kısa ve yoğun bir anlatım vardır, destanlar ise daha uzundur.
 • Masallarda amaç bir ders, öğüt vermektir, destanlar ise milletlerin uzak geçmişlerini anlatır.
 • Destanlar manzum şekilde, masallar nesir (düzyazı) şeklindedir.
 • Destanlar  "oluşum-yayılma-derleme ve yazıya geçirme" aşamalarından geçerek oluşur, masallarda bu durum söz konusu değildir.
 • Destan kahramanlar soylu kişilerdir, masallarda ise toplumun her kesiminden insanları görmek mümkündür. (Örneğin Keloğlan masalları)
 • Destanlarda anlatım saz ve ezgi eşliğinde olurken masallarda bu durum söz konusu değildir.
 • Masalların başında, ortasında ve sonunda kalıplaşmış sözler (tekerlemeler) yer alırken destanlar bunlar yoktur.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar