Faruk Nafiz Çamlıbel Gönül Şiir İncelemesi

Sanatını süsleyen en önemli ögelerin folklor ve halk edebiyatı olduğu Beş Hececilerin önemli şairi Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirleri buram buram  Anadolu ve memleket sevgisi kokar. Aşk ve sevda şairi olan tanınan Faruk Nafiz, milli hislerini dile getirdiği şiirlerinin yanı sıra aşk, ölüm, gurbet, hasret, ayrılık gibi temaları da kendine özgü üslubuyla dile getirir.

Bu yazımızda Faruk Nafiz Çamlıbel'in Gönül adlı şiirinin kısa incelemesini bulabilirsiniz...www.edebiyatfatihi.net

GÖNÜL

Bağından her güzel bir gül seçerdi,
Bundan mı sarardın soldun, ey gönül?
Kadınlar geçerdi, kızlar geçerdi,
Bir zaman aşk için yoldun, ey gönül!

Dünyaya baksan da gülümser gibi
Uzuyor hayatın bir keder gibi,
Ellerde dolaşan kadehler gibi
Yıllarca boşaldın, doldun, ey gönül!

Çare yok, matemin çok derinse de,
Hasretin tükenmez yaşın dinse de.
Gençliği hoş geçti, eğlendinse de
Sanmam ki bahtiyar oldun, ey gönül!
Faruk Nafiz Çamlıbel

Şiir İncelemesi:

Yapı Unsurları:

Nazım Birimi: Dörtlük
Nazım Biçimi: Halk şiiri geleneğinden beslenen Beş Hececilerin en önemli sanatçısı  Faruk Nafiz Çamlıbel'in bu şiiri koşma nazım biçiminin yapı özelliklerini gösteriyor.

Ahenk Unsurları:

Ölçüsü: 11'li hece ölçüsü

Kafiye ve Redifleri:

1. dörtlük:

a--seçerdi
b--soldun ey gönül
a--geçerdi
b--yoldun ey gönül

"seçerdi-geçerdi"➜ "-erdi" redif; "ç" yarım kafiye
"soldun ey gönül-yoldun ey gönül" ➜ "-dun ey gönül" redif; "ol" tam kafiye

II. Dörtlük:

c--gülümser gibi
c--keder gibi
c--kadehler gibi
b--doldun ey gönül

"gülümser gibi-keder gibi-kadehler gibi" ➜ "gibi" redif; "er" tam kafiye

III. Dörtlük:

d--derinse de 
d--dinse de
d--eğlendinse de
b--oldun ey gönül

"derinse de-dinse de-eğlendinse de" ➜  "se de" redif; "in" tam kafiye

Kafiye Düzeni: abab/cccb/dddb ➜  Koşma tipi uyak düzeni

Şiir Dili: Halk şiiri geleneğini yansıtan bu şiirin dili son derece yalın ve sadedir. 

Edebi Sanatlar:
 • "Bağından her güzel bir gül seçerdi" dizesinde bağ ve gül sözcükleriyle istiare
 • Bundan mı sarardın soldun, ey gönül? dizesinde istifham (sorı sorma sanatı)
 • Tüm birimlerde "ey gönül" denilerek şair gönlüne sesleniyor nida sanatı
 • Tüm birimlerde "gönül" kişileştirilerek teşhis sanatı
 • Hayat kedere, gönül kadehe benzetilerek teşbih sanatı yapılmıştır


 • Metin ve Şair: Faruk Nafiz Çamlıbel edebiyatımızın önemli topluluklarından biri olan Beş Hececiler'in en önemli ismidir. Cumhuriyet Dönemi'nde de Milli edebiyat zevk anlayışıyla eser veren sanatçılarından biri olan Faruk Nafiz Çamlıbel, milli konuların yanında bireysel temalara da yer vermiştir. 
Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir Özellikleri:
 • Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirde memleket manzaralarıyla ilgili söyleyişler sıkça görülür. 
 • Beş Hececiler, Anadolu ve Anadolu insanını anlatmışlardır. 
 • Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirde halk arasından rastgele insanlar ele alınmıştır. 
 • Ahmet Kutsi Tecer, halk edebiyatı ve folklor çalışmalarına büyük oranda destek çıkmıştır.
 • Hisar dergisi mensupları, Türk şiirini yozlaştıranlara karşı çıkmış ve çözüm olarak halk edebiyatı kaynaklarını işaret etmişlerdir. 
 • Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirde halk şiiri unsurları da kullanılmıştır. 
 • Cumhuriyet dönemi saf şiirini andırır. Tema yönünden onlardan ayrılır. 
 • Bu dönem sanatçıları Batı edebiyatından da etkilenmişlerdir.
 • Kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işler.
 • Memleketçi bir şiir anlayışı hâkimdir.
 • Milliyetçi bir yapısının olması nedeniyle Türk diline büyük önem verilmiştir.
 • Yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiştir.
 • Yabancı sözcükler yerine mümkün olduğunda Türkçe karşılıkları kullanılmıştır.
 • Hece vezni kullanılmıştır.
 • Millî konulara yer verilmiştir, millî hisler ön plândadır.
 • Milli duygular yanında "aşk" temasına da yer vermişlerdir.
 • Sözcükler ilk anlamlarıyla kullanılır.
 • Şiirlerde halk arasından seçilmiş sıradan insanlar vardır.
 • Şairler şiirlerini,Kültür Haftası, Hisar, Çınaraltıgibi dergilerde yayımlamışlardır.
BU ANLAYIŞIN DİĞER ŞAİRLERİ ŞUNLARDIR: 

HEPSİ MADDELER HALİNDE..TIKLAYINIZ

1. AHMET KUTSİ TECER (1901-1967)
2. ARİF NİHAT ASYA (1904-1975)
3. KEMALETTİN KAMU (1901-1948)
4. ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI (1904-1946)
5. ORHAN ŞAİK GÖKYAY (1902-1994)
6. ZEKİ ÖMER DEFNE (1903-1992)
7. BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (1908-1969)
8. HÜSEYİN NİHAL ATSIZ (1905-1975)Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar