21 Mar 2016

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI 158.SAYFA

Reklamlar

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI
158.SAYFA


www.edebiyatfatihi.net
21. “Bereketli Topraklar Üzerinde”  adlı metinden  dönemindeki  hangi  sanat  anlayışı  hakkında  bilgi edindiniz? Sizce metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyet nedir?
www.edebiyatfatihi.net
Bu metinde toplumcu-gerçekçi akımın özellikleri vardır. Tarıma dayalı ekonomiye sahip olan bir toplumun işçiler ve köylüler etrafında hikayesidir.

22. a. “Bereketli Topraklar Üzerinde” adlı romanın tamamındaki olayları söyleyiniz.

Üç arkadaşın iş için Adana’ya gitmesi, ikisinin türlü nedenlerle vefat etmesi ve Yusuf’un köyüne geri dönüşü.
b. Romandan kitabınıza alınan bölümdeki olayları söyleyiniz.

Yusuf’un köyüne gitmek için geldiği Adana Garı’nda bir memura treni sorması ve bu soru üzerine aralarında bir sohbet başlaması, Yusuf’un memura kendi hakkında çokça şey anlatması, en sonunda memurun sıkılıp Yusuf’u başından atması.

c. “Bereketli Topraklar Üzerinde” adlı romanın olay örgüsünü tahtada şemalaştırınız.www.edebiyatfatihi.net


23. a. “Bereketli Topraklar Üzerinde” adlı romanı defterinize kısaca özetleyiniz.


b. Romanda kimlerin yaşamından söz edildiğini belirtiniz. Yazar niçin bu insanların yaşamlarını romanına konu etmiş olabilir? Söyleyiniz.

Romanda köylü ve işçi sınıfının yaşamından söz edilmiştir. Yazar toplumun ekonomik sınıflarını, toplumsal çelişkileri ve gelir adaletsizliğini vurgulamak ve toplumu gözler önüne sergilemek için bu insanları seçmiştir.

c. Romanda anlatılanlar sosyal bir gerçekliği mi yoksa ideolojik bir fikri mi ortaya koymaktadır? Düşüncelerinizi romandan örneklerle belirtiniz.www.edebiyatfatihi.net

Roman sosyal bir gerçekliği ideolojik bir yaklaşımla anlatmaktadır.

ç. Romandaki olay örgüsü insana özgü hangi gerçekliği ifade etmektedir? Açıklayınız.

Bu olay örgüsü, insanların ekmek parası peşinde hayatlarını harcaması gerçeğini ifade etmektedir.

24. İncelediğiniz romanla ilgili istenen bilgileri aşağıya yazınız.

Romandaki tip ve karakterin adları: Yusuf, Hasan, Ali ve memur
Tipin ve karakterin içinde yer aldığı olaylar: Üç arkadaşın şehir macerası, Yusuf ve memurun istasyonda konuşması
Tipin ve karakterin yönlendirdiği olaylar: Köyden kente göç, istasyonda söyleşme
Tipin ve karakterin yaşadığı sosyal ortam: Alt ekonomik sınıflar, toplumun alt kesimleri

25. Romanın kişileri nereye, niçin gitmişlerdir? Birbirleriyle nasıl bir ilişki içindedirler?
Roman kişileri köylerinden Adana’ya iş amaçlı gitmişlerdir. Üçü birbirinin arkadaşıdır.

26. Orhan Kemal, “Bereketli Topraklar Üzerinde” adlı romanını 1954 yılında yazmıştır. 1954 yılında, romanda söz edilen kişilerle bir inşaatta karşılaşılabilir miydi? Düşüncelerinizi nedenleriyle belirtiniz.

Bahsedilen dönem Demokrat Parti yönetiminde köyden kente hızlı bir göçün olduğu bir dönemdir. Dolayısıyla bahsedilen yılda bir inşaatta bu kişilerle karşılaşılabilirdi.

27. “Bereketli Topraklar Üzerinde” adlı romandaki olay, kişi ve mekânların dönemin sosyal gerçekliğiyle nasıl bir ilişkisi vardır?

Seçilen olaylar, mekanlar ve kişiler dönemin canlı yansımalarıdır. Kentin hızla köylü unsurlarla tanışması ve dolması, ekonomik eşitsizlikler ve sınıflar dönemi başarılı şekilde verir.

28. İncelediğiniz romandaki olaylar nerelerde geçmektedir? Olaylar bu mekânlarda geçmeseydi romanda hangi unsurlar eksik kalırdı? Açıklayınız.

Roman Ç. Adlı bir köyde ve Adana’da geçmektedir. Olaylar bu mekanda geçmeseydi romanın anlamsal altyapısı eksik kalırdı, olaylar herhangi bir temele oturmazdı.

29. İncelediğiniz romandaki  mekân­kişi  bütünleşmesi  hangi  unsurlarla  sağlanmıştır?  Tartışınız. Tartışmanız sonucu ulaşılan görüşü belirtiniz.

30. a.  Romandaki olaylar hangi zaman diliminde geçmektedir?

Romandaki olaylar 50’li yılların Türkiye’sinde geçmektedir.

b.  Olayların gelişmesinde bu zaman dilimi nasıl etkili olmuştur?

Bu zaman dilimi, olayların gerçekliğini sağlamış, neden-sonuç içinde tutmuştur.

31. “Bereketli Topraklar Üzerinde” adlı metindeki olay, kişi, zaman ve mekân arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Bu metinde belirtilen üç öge, romanın olay örgüsünü ve bütünsel yapısını oluşturur ve tamamlar niteliktedir.

32. a.  Romandan kitabınıza alınan bölümde işlenen temayı aşağıya yazınız.

Sınıf çatışması

b.  Belirlediğiniz tema sosyolojide nasıl ele alınabilir? Görüşlerinizi belirtiniz.

Bu tema, toplumu anlama noktasında sosyolojinin başlangıç noktasını oluşturabilir.

33. a.  Orhan Kemal’in, incelediğiniz romanından da çıkarımlarda bulunarak toplumdaki hangi problemleri okura iletmek istediğini belirtiniz.


Toplumdaki gelir adaletsizliklerini, işçi ve köylünün sıkıntılarını okura iletmek istemiştir.


Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!