8 Kas 2015

Baki'nin bir gazeli ,açıklaması ve söz sanatları-2

REKLAMLAR

GAZEL
Nâm ü nişane kalmadı fasl-ı bahârdan
Düşdü çemende berk-i diraht i'tîbârdan



Eşcâr-ı bağ hırka-tecrîde girdiler
Bâd-ı hazan çemende el aldı çenârdan

Her yaneden ayağına altun akup gelür
Eşcâr-ı bağ himmet umar cûybârdan

Sahn-ı çemende durma salınsun sabâ ile
Azadedir nihâl bugün berk ü bârdan

Bakî çemende hayli perişan imiş varak
Benzer ki bir şikâyeti var rüzgârdan

BAKİ > EDEBİ KİŞİLİĞİ MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ


Günümüz Türkçesiyle 

1. Bahar mevsiminden eser kalmadı; ağaç yaprağı bahçede itibardan düştü, dalından kopup yere serildi
SÖZ SANATLARI: (itibardan düştü=teşhis , bahar,ağaç yapragı,bahçe,dal=tenasüp.
2. Bahçedeki ağaçlar, dervişler gibi tecrîd hırkasını giydiler; yani yapraklanın döktüler. Hazan riizgân çınardan el aldı, yani ona intisap etti. 
SÖZ SANATLARI:(Onun ele benzeyen yapraklarını yerlere döktü).(çınar,bahçe,ağaç=tenasüp dervişler gibi=teşbih)
3. Her taraftan ayaklarına altınlar (kızıl ve san yapraklar) akıp geldiği hâkle, ağaçlar, hâlâ dereden himmet umarlar.
SÖZ SANATLARI: (ağaçların dereden himmet umması=teşhis
4. Fidan, bugün yaprağından ve meyvesinden kurtulmuştur; artık durmadan bahçenin ortasında sabah rüzgânyla salınıp yürüsün.
SÖZ SANATLARI: (fidan,yaprak,meyve,bahçe,rüzgar=tenasüp , yürüsün=teşhis)
5. Ey Bakî! Bahçede yapraklar bir hayli perişan olmuş, savrulup duruyor. Herhalde, onların da rüzgârdan şikâyetleri var. 
SÖZ SANATLARI: (Ey Baki=nida , onların rüzgardan sikayeti var=teşhis , perişan olan yaprak=teşhis)
Bâkî

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon