10 Kas 2015

12.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI ,FIRAT YAYINCILIK CEVAPLARI SAYFA 75,

Reklamlar

12.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI ,FIRAT YAYINCILIK CEVAPLARI
SAYFA 75
4. a.  Aşağıya, “Bu Vatan Kimin?” ve “Çoban Çeşmesi” adlı şiirlerdeki tarihle ilgili kelime, kelime gru­bu ve şiir cümlelerini yazınız.

                                                  Bu Vatan Kimin?                                         Çoban Çeşmesi
Kelime                               şahlanup,  sencileyin                           Ferhat, Şirin, Leyla, Mecnun
Kelime Grubu                  gaza bayrakları,                                     Kerem'in sazı, çoban çeşmesi
                                            topun namlusundan görmek
Şiir Cümleleri                  Nehirler gazidir, dağlar kahraman         Derinden derine ırmaklar ağlar
b.  Tabloya yazdığınız ifadeler size neleri çağrıştırıyor?
Bu ifadeler okuyana tarihiyle bağlarını koparmamış zengin bir Anadolu medeniyetini gösteriyor.
c.  Şairler şiirlerinde niçin tarih unsuruna yer vermişlerdir? Açıklayınız.
Şairler ele aldıkları medeniyetin köksüz olmadığını, zengin bir birikime sahip olduğunu vurgulamak için tarih unsuruna yer vermişlerdir.
5. a.  “Karadeniz  Türküsü”  adlı  şiirde şair,  niçin  Ali  Reis’ten  bahsetmektedir?  Şiirin  teması  halkla ilişkilidir, diyebilir misiniz? Niçin?
Şair bu şiirde halk içinden bir kişiyi temasını somutlaştırmak için Ali Reis adlı temsili bir karakterden bahsetmektedir. Şiirin teması halkla ilişkilidir. Çünkü halk yaşaşıyışını, duyuşunu doğrudan yansıtmaktadır.www.edebiyatfatihi.net 
b.  Vatan  sevgisi,  gurbet  acısı,  yaşama  sevinci,  vatan  güzellikleri  temaları  Cumhuriyet  Dönemi Türk Edebiyatından önceki edebî dönemlerde de kullanılmış mıydı? Bunu neye bağlıyorsunuz?
Bu temalar daha önceki dönemlerde neredeyse hiç işlenmemiştir. Çünkü vatan temaları ve milli hisler şiire ancak tam anlamıyla Cumhuriyet devrinde girmiştir.
6. a. “Çoban Çeşmesi” şiirinde çeşme hangi varlığa, hangi özellikleriyle benzetilmektedir?
Bu şiirde çeşme etrafındaki olayları hisseden, bu olaylarla beraber yaşayan, yeri geldiğinde üzülüp yeri geldiğinde sevinen, yaşadığı çevreyi duyumsayan bir insana benzetilmektedir.
b. “Karadeniz Türküsü” adlı şiirde şair, “Yelken kıvranır, kavranır,” dizesinde “yelkeni” neye ben­zetmektedir? Bu edebî sanatın adı nedir? “Gurbet” şiirinde kullanılan söz sanatlarını bulunuz. Edebî sa­natların bu şiirlere kazandırdığı anlam özelliklerini belirtiniz.
Yelken insana benzetilerek teşhis ( kişileştirme ) sanatına başvurulmuştur.
Gurbet şiirinde " Eriyorum git gide " derken kapalı istiare, " Elveda her ümide "  derken kapalı istiare, " Yaralanmış bir elim " derken teşbih ( benzetme ) sanatları vardır.
Edebi sanatlar bu şiirlere imgesel bir derinlik katmıştır.
c. “Çoban Çeşmesi” ve “Karadeniz Türküsü” adlı şiirde nerelerin özel likleri hakkında bilgi edindi­niz? Şairler niçin memleket manzaralarıyla ilgili söyleyişlere şiirlerinde yer vermişlerdir? Açıklayınız.
Çoban Çeşmesi ve Karadeniz Türküsü şiirlerinde Anadolu ve Karadeniz hakkında bilgi edindim. Şairler bu memleket manzaralarıyla ilgili söyleyişlere milli değerleri şiirlerinde somutlaştırabilmek adına yer vermiştir.
ç. “Çoban Çeşmesi”, “Karadeniz Türküsü”, “Gurbet” şiirlerinde anlamını bilmediğiniz kelimeler niçin yoktur? Bu şiirlerin dil ve söyleyiş özellikleri hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz.
Bu şiirler halk zevkiyle yazıldığından şiirlerde günlük konuşma diline ait sözcükler kullanılmıştır. Şiirlerde genel olarak sade, açık bir dil kullanılmıştır.
7. “Çoban  Çeşmesi”,  “Karadeniz  Türküsü”  ve  “Gurbet”  adlı  şiirleri  inceleyebilmek  için  üç  gruba ayrılınız. Şiirlerden birini grubunuzla incelemek için seçiniz.
Grubunuzun seçtiği şiiri aşağıdaki sorulara cevap verebilecek biçimde inceleyiniz.
a.  Şiir hangi ölçü ile yazılmıştır?
b.  Şiirde kafiye var mıdır?
c.  Şiirde ses akışı hangi ögelerle oluşturulmuştur?
ç.  Şiirde ritim nasıl sağlanmıştır?
d.  Şiirde redif, iç kafiye, aliterasyon, asonans gibi ses benzerliklerinden nasıl yararlanılmıştır?
e.  Şair, şiirinde belli bir söyleyiş tarzı oluşturmuş mudur?
İnceleme sonuçlarını grup sözcünüz aracılığıyla sınıfta açıklayınız.
8. “Bu Vatan Kimin?” adlı şiiri tekrar okuyunuz. Şiiri ikinci kez okuduğunuzda yeni anlam değerleri kazanıp kazanmadığını şiirden örneklerle açıklayınız.

9. “Bu Vatan Kimin?” şiirini okurken neler hissettiniz? Şair şiirinde millî duyarlılığı verecek unsurları kullanmış mıdır? Tartışınız. Ulaşılan ortak görüşü tahtaya yazınız.

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar