12.sınıf Türk edebiyatı Fırat Yayıncılık 2015-2016 cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
12.sınıf Türk edebiyatı Fırat Yayıncılık 2015-2016 cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

6 May 2016

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI ,188.SAYFA CEVAPLARI

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI

188.SAYFA CEVAPLARI

www.edebiyatfatihi.net 

10 Nis 2016

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,164.SAYFA CEVAPLARI

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI
164.SAYFA CEVAPLARI

4 Nis 2016

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,163.SAYFA

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI
163.SAYFA
www.edebiyatfatihi.net

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,161.SAYFA CEVAPLARI

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI
C.BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ESERLER

21 Mar 2016

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,159.SAYFA

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI
159.SAYFA www.edebiyatfatihi.net

16 Mar 2016

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI ,152.SAYFA

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI
152.SAYFA

www.edebiyatfatihi.net
1. Sınıfınızda iki gruba ayrılınız. Yaptığınız araştırmadan hareketle "Kafa Kâğıdı" adlı hikâyenin yazıldığı dönemin sosyal, ekonomik, siyasi yapısı ve sanat anlayışının hikâyeye nasıl yansıtıldığını belirleyiniz. Grubunuzun tespitini sözcünüz aracılığıyla açıklayınız.
 2. Aşağıda, “Kafa Kâğıdı” adlı metnin olaylarından bazıları verilmiştir. Verilmeyen olayları da siz yazarak metnin olay örgüsünü bulunuz.


3. a. Hikâyedeki olayı yaşayan ihtiyar adam toplumun hangi kesimine mensuptur?
İhtiyar adam toplumun işçi-köylü sınıfındadır.
b. Hikâyedeki olay gerçekten yaşanmış olabilir mi? Niçin?

29 Şub 2016

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,FIRAT YAYINLARI,146.SAYFA CEVAPLARI

146.SAYFA CEVAPLARI

WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET

13. "Vurun Kahpeye" adlı romanda yazıldığı dönemin sosyal, ekonomik, siyasi yapısı hangi unsurlarla yansıtılmıştır? Sizce metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyet nedir?


14. a. “Vurun Kahpeye”, adlı romanın tamamında yer alan olayları, kronolojik sırasıyla aşağıdaki halkaların içine yazarak olay örgüsü şemasının oluşmasını sağlayınız.b. “Vurun Kahpeye” adlı romandan, kitabınıza alınan bölümdeki olaylar, yukarıda oluşturduğunuz olay örgüsü şemasının hangi halkalarında yer almıştır? Açıklayınız.

c. Romandaki olay örgüsü ile romanda yaşanmış olay arasında ne gibi farklar vardır? Açıklayınız.

Romandaki olay örgüsü, romanda yaşanmış olayı girift bir yapı oluşturarak hazırlamış ve beslemiştir, böylece onun ortaya çıkmasını anlamlı hale getirmiştir.

ç. Halide Edip Adıvar, romanında olay örgüsünü düzenlerken nasıl bir yönteme (olayları başlangıçtan sona kadar sırayla vermek, olayları geri dönüşlerle vermek, olayları durdurup arada geri dönüş ve ileri gidişler yapmak vb.) başvurmuştur? Yazarın niçin böyle bir yöntemi tercih ettiğini açıklayınız.

Yazar kronolojik sıraya uygun olarak romanını kaleme almıştır. Bunun sebebi hem alışılmış ve klasik bir yöntem olması hem de olayları bir merak unsuru etrafında daha etkili bir anlatıma kavuşturmaya imkan vermesidir.

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

  2015-2016 FIRAT  YAYINCILIK 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, 2015-2016 FIRAT  YAYINCILIK 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, SAYFA  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.  28 Şub 2016

  12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,FIRAT YAYINCILIK,142.SAYFA

  142.SAYFA

  10. a. İncelediğiniz hikâyede aşağıdaki özelliklerden hangisi vardır?

  12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,141.SAYFA CEVAPLARI

   12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,

  141.SAYFA CEVAPLARI

  12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,140.SAYFA CEVAPLARI


  12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI
  140.SAYFA CEVAPLARI

  9 Şub 2016

  12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,FIRAT YAYINCILIK,122.SAYFA

    122.SAYFA
  1.“yakın kiraz” adlı şiir yazıldığı dönemdeki hangi sanat anlayışını yansıtmaktadır? Şiirin oluşmasını sağlayan kültür ve sanat hayatı hakkında bilgi veriniz.

  Şiir bireysel, ideolojiden uzak, imgesel bir sanat anlayışıyla yazılmıştır. 1980 ve sonrası siyasi hareketlerden dolayı kültürel ve sanatsal hayat bu biçimde şekillenmiştir.
  2. a. Şiiri oluşturan birimleri şiirin üzerinde renkli bir kalemle belirleyiniz.
  b. Belirlediğiniz şiir birimlerinin özelliklerini açıklayınız.
  Şiirin birimleri herhangi bir sitematiğe uymamaktadır. Şiir bentlerle ve bu bentlerin içindeki şiir cümleleriyle serbest bir biçimde oluşturulmuştur.
  c. Bu birimler şiirdeki yapının oluşmasında etkili olmuş mudur? Açıklayınız.
  Birimler doğal bir anlamsal bağ oluşturarak şiirin yapısını tamamlamıştır. Her şiir birimi şiirin imgesel biçiminin bir parçasıdır.
  ç. Şiirde niçin beyit, dörtlük, bent gibi nazım biçimlerine yer verilmemiştir? Belirtiniz.

  Şiir yenilikçi bir şiir olduğundan geleneğe bağlı nazım biçimlerine yer verilmemiştir.

  DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

  3 Şub 2016

  12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,FIRAT YAYINCILIK,131.SAYFA ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

  131.SAYFA 
  DEĞERLENDİRME
  1. Aşağıdaki yargılar doğru ise cümlelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
  ( D )  XX. yüzyılda halk şiiri zevki devam etmiştir.
  ( Y )  Halk şiirinde ahenk özelliği aranmaz.
  ( D )  Halk şiiri sözlü edebiyat geleneğinin devamıdır.
  ( Y )  Halk şiirinin yapısını beyitler oluşturur.

  2. Aşağıdakilerden hangisi XX. yüzyıl halk şairidir?
  A) Karacaoğlan
  B) Gevherî
  C) Âşık Ömer
  D) Dadaloğlu
  E) Ali İzzet Özkan

  www.edebiyatfatihi.net 
  3. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeyi yazarak cümleleri tamamlayınız.
  Halk şiirleri genellikle BAĞLAMA eşliğinde çalınıp söylenir.
  Halk şiiri, şairinin SOSYAL çevresinin özelliklerini yansıtır.
  Halk şiirinde ahenk ÖLÇÜ ve UYAKLA sağlanır.

  4. Aşağıdakilerden hangisi Âşık Veysel Şatıroğlu’nun şiiri değildir?
  A) Güzelliğin On Par’etmez
  B) Kara Toprak
  C) Mühür Gözlüm
  D) Dostlar Beni Hatırlasın
  E) Uzun İnce Bir Yoldayım

  5. Halk şiirinin sürdürdüğü sözlü edebiyat geleneğinin özelliklerini belirtiniz.


  6. Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin oluşmasında etkili olan hâkim zihniyet hakkında bilgi veriniz.


  www.edebiyatfatihi.net 
  III. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

  1. Cumhuriyet Dönemi Türk şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Ölçülü ve uyaklı şiir zamanla yerini serbest şiire bırakmıştır.
  B) Şairler genellikle dergilerin etrafında bir araya gelmişlerdir.
  C) Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Anadolu şiirlere konu olmuştur.
  D) Ahmet Hâşim, Mehmet Âkif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı aruz ölçüsünü kullanmaya de­vam etmişlerdir.
  E) Şiir halkı bilinçlendirmek için araç olarak görüldüğünden genellikle didaktik tür tercih edil­miştir.

  2. Cumhuriyet  Döneminde  toplum  için  sanat  anlayışının  en  önemli  şairlerindendir.  Şiirlerindesade bir dille kendi dünya görüşünü anlatır. Ölçü ve uyağı önemsemez; anlamın etkili bir biçimdeaktarılması için tek heceden oluşan seslerin etkisinden yararlanır. “Si ­Ya ­U, Güneşi İçenlerin Tür­küsü” bilinen eserlerindendir.
  Paragrafta sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cahit Sıtkı Tarancı
  B) Necati Cumalı
  C) Behçet Necatigil
  D) Melih Cevdet Anday

  E) Nâzım Hikmet Ran


  2015-2016 FIRAT  YAYINCILIK 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, 2015-2016 FIRAT  YAYINCILIK 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, SAYFA  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

  31 Oca 2016

  12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,121.SAYFA

  121.SAYFA
  DEĞERLENDİRME
  www.edebiyatfatihi.net

  27 Oca 2016

  12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,118.SAYFA

  12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,118.SAYFA
  118.SAYFA CEVAPLARI

  12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,117.SAYFA


  117.SAYFA
  edebiyatfatihi.net 
  13. “Nalbant” adlı şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyetin ne olduğunu belirtiniz.

  Şiir 1960-1980 arası Türkiye’nin her bakımdan hızlı bir değişime girmesi zihniyetiyle kaleme alınmıştır. Şair bu dönemi ikinci bir Kuvayımilliye dönemi olarak düşünmektedir.

  14. “Nalbant” adlı şiirin ilk bendinin yapısını oluşturan birimler aşağıda verilmiştir. Bu birimlerin bent içinde birbiriyle şiirin bütününde ise diğer bentlerle nasıl bir anlam bütünlüğü oluşturduğunu açıklayınız.

  Bu birimler bendin anlamsal direğini oluşturmaktadır. Şiirin tamamında ise bütünleyici bir niteliktedir. İmgesel özellikler taşıyan bu birimler, şiirin çağrışımsal yükünü taşımaktadır.

  15. a. “Nalbant” adlı şiirin temasını bulunuz ve aşağıya yazınız.

  Şiirin teması geleceğe duyulan ümittir.

  b. Bu tema edebiyatımızda sıkça işlemiş midir? Neden?

  Bu tema edebiyatımızda sıklıkla işlenmiştir. Çünkü bu temanın bahsettiği duygu, insana özgü bir duyguya karşılık gelmektedir.

  c. Şair bu temayı ne amaçla kullanmıştır?
  Şair bu temayı siyasi şartların zorluğunda yeni bir çıkış olduğunu belirtmek ve ideolojik fikirlerini insanlara benimsetmek amacıyla kullanmıştır.
  edebiyatfatihi.net
  6. “Nalbant” adlı şiirin dili ve söyleyişini tabloda verilen özelliklerin olup olmadığı bakımından inceleyerek bulduğunuz özelliğe uyan bir dizeyi tabloya yazınız.

  Şiirin dili ve söyleyişinde aşırılık vardır / yoktur: Şu dar günlerde ölürsem / Gözüm arkada kalır
  Şiirin dili ve söyleyişine uzak çağrışımlara yer verilmiştir / verilmemiştir.: Kuvayımilliye yeniden başlasın diye
  Şiirin dili ve söyleyişinde açık bir anlatıma yönelme vardır / yoktur.: Yaşlı bir nalbandım / Köy köy geziyorum

  Şiirin dili ve söyleyişinde geleneksel söyleyişten yararlanma gayreti vardır / yoktur.: Getirin bir daha nallayayım / Bağımsızlığın atlarını

  devamı için aşağıdaki bağlantıları  TIKLAYINIZ
  2015-2016 FIRAT  YAYINCILIK 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, 2015-2016 FIRAT  YAYINCILIK 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, SAYFA  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

  12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,116.SAYFA

  12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, FIRAT YAYINCLIK , 116.SAYFA
  116.SAYFA
  b. Aşağıdaki şemadan da yararlanarak “Acını” ve “Denizin Kentini Yaktım” adlı şiirleri karşılaştırınız. İkinci Yeni Şiiri ile İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirin farklılık ve benzerliklerini tahtaya yazınız.


  11. Yaptığınız araştırmadan edindiğiniz bilgiler ve incelediğiniz şiirden yararlanarak Refik Durbaş’ın fikrî ve edebi yönü hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz.  12. “Acını” şiiri şairin hayatının hangi yönüyle ilgilidir? Düşüncelerinizi belirtiniz.

  12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI ,FIRAT YAYINCILIK,115.SAYFA

  115.SAYFA
  edebiyatfatihi.net doğru ve özgün kaynak

  28 Ara 2015

  12.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI,FIRAT YAYINCILIK,112.SAYFA

  112.SAYFA
  www.edebiyatfatihi.net
  2. İkinci Yeni akımının önde gelen şairlerindendir. Söyleyiş biçimi ile İkinci Yeni şiirinin karanlık ve müphemiyetini biraz olsun dağıtmış sayılır. İlk şiirleri geleneğe dayalı, yenilikçi, ince, zarif, aydınlık şiirlerdi. Bu şiirlerinde daha çok aşk konusunu işlemiştir. Canlı halk dili kullanması onu okuyucuya yaklaştırır. Üslubundaki mizah ve istihza ona ayrı bir özellik kazandırmaktadır.
  Paragrafta tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Edip Cansever
  B) Cemal Süreya
  C) Sezai Karakoç
  D) İlhan Berk
  E) Behçet Necatigil

  3. Aşağıdaki cümleyi uygun kelimelerle tamamlayınız.

  İkinci Yeniciler yeni ve orijinal bir şiir dili oluşturmak istediler.
  İkinci Yeni şiirinde sürrealizm, Dadaizm, bilinç akışı düşünce ve edebiyat hareketlerinin etkisi vardır.

  4. Aşağıdaki İkinci Yeni şairlerini, ilgili rakamı yazarak eserlerinin adı ile eşleştiriniz.
  Cemal Süreya – Sevda Sözleri
  Edip Cansever – Sonrası Kalır
  Sezai Karakoç – Şiirler
  İlhan Berk – Aşıkane

  5. İkinci Yeni şairleri hangi edebî akım ve hareketlerden etkilenmişlerdir? Aşağıya yazınız.

  6. İkinci Yeni şairleri hangi hâkim zihniyetle şiirlerini oluşturmuşlardır? Açıklayınız.


  27 Ara 2015

  12.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI,FIRAT YAYINCILIK,109.SAYFA

  12.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI,FIRAT YAYINCILIK,108.SAYFA

  108.SAYFA
  b. “Bir Otel de Sizin Adınız” adlı şiirdeki imgeleri ve söz sanatlarını bulunuz.

  Bu şiirde tekrir, istiare, teşbih,  nida gibi sanatlar vardır. İç içe geçmiş bardaklar, dış dışa geçmiş kolyeler gibi imgeler bulunmaktadır.

  c. Edip Cansever, Şeyh Galip ve Ahmet Hâşim’in kitabınıza alınan şiirlerini imge ve edebî sanatların verilişi yönünden karşılaştırarak şiirlerdeki benzerlik ve farklılıkları bulunuz.

  Üç şairde de söz sanatlarına oldukça yer verilmiştir, üçü de imgesel şiirlere imza atmışlardır. Fakat Şeyh Galib’de daha çok geleneğe dayalı söz sanatları ve imgeler ( mazmunlar ) görülürken Ahmet Haşim’de ve özellikle Edip Cansever’de imge ve söz sanatlarında orijinallik görülür.

  24. Edip Cansever, şiirinde hangi duyguları, nasıl bir dille okura aktarmaktadır?

  Edip Cansever bunalım ve sıkıntı konularını kendine has bir şiir diliyle, sanatlı ve imgesel bir biçimde okura aktarmaktadır.

  25. a. Edip Cansever’in şiirinde aşağıdaki gibi uzak çağrışımlara yer verilmiş midir? İnceleyiniz.

  Bu şiirde uzak çağrışımlara yer verilmemiştir.

  b. Uzak çağrışımların şiirdeki işlevi nedir?


  26. “Bir Otel de Sizin Adınız” şiirindeki dil soyut mudur? Sizi bu kanıya ulaştıran nedir?

  Dil soyuttur. Somut anlamlı kelimeler de soyutlaştırmaya uğratılarak maddi anlamının dışına çıkarılmıştır.

  27. “Bir Otel de Sizin Adınız” adlı şiiri aşağıdaki tabloda verilen ahenk özelliklerine göre inceleyiniz. Bulduğunuz özellikle ilgili bir örneği tabloya yazınız.


  28. a. “Sardunyalar sardunyalara akarken”
  “Odalardan odalara bakışımlı”
  “Aşk ışıklı sürahiler gibi”
  Verilen dizelerden ne anladığınızı aşağıya birer cümle olarak yazınız.