11.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları MEB ,sayfa 58 ölçme değerlendirme cevapları

reklamlar
SAYFA 58
ÖLÇME DEĞERLENDİRME

www.edebiyatfatihi.net 1. Aşağıda verilen cümledeki boş bırakılan yeri uygun şekilde doldurunuz.


 Topluma mal olmuş bir insanın kendi yaşam öyküsünü anlattığı eserlere..... OTOBİYOGRAFİ... denir.

2. Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.
  •  Biyografilerde derlenen bilgilerin bilimsel araştırma yöntemiyle bir araya getirilme zorunluluğu yoktur.  (Y)
  •  Biyografi yazarının objektif olma zorunluluğu yoktur. (Y)
  • Otobiyografilerin en belirleyici yönü, yazarın kendi özel dünyasıyla sınırlandırılmış olmasıdır.(D)  
  •  Biyografisi yazılan kişinin yaşadığı olay ve olgular onun davranışlarını belirleyecek bir akış içinde işlenir.  (D)

3. Aşağıdakilerden hangisi biyografilerin yararlarından biri değildir?
A) Sözü edilen kişinin hayatının, düşüncelerinin ve yaptığı işlerin öğrenilmesi

B) Sözü edilen kişinin yaşadığı dönemin özelliklerinin öğrenilmesi

C) Biyografiler sayesinde kendi deneyimlerimize bir yaşam deneyiminin daha katılması

D) Sözü edilen kişinin başarılarından hareketle nasıl başarılı olunacağının öğrenilmesi

E) Biyografilerin makale kadar kısa, bazen bir kitap olacak kadar uzun olduklarının öğrenilmesi
4. I. Belgelere dayanır.

II. Rivayetlere ve tartışmalara yol açacak bilgilere yer verilmez.

III. Biyografi yazılarında gözlem önemli bir yer tutar.

IV. Her insan hakkında yazılabilir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi biyografinin özelliklerindendir?
A) I - II   B) I - III C) II - IV D) III - IV E) I - IV

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde özne-yüklem uyuşmazlığı vardır?
A) Gözümün değdiği yere gül düşer.

B) Dinle de gönlümü alıver gitsin.

C) Yeryüzünde bir sen bir ben varım.
D) İstersen dünyayı çağır imdada.

E) Arkandan gelecek hep ayak sesin.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.