11.sınıf dil ve anlatım meb yayınları cevapları 2015-2016 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
11.sınıf dil ve anlatım meb yayınları cevapları 2015-2016 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

25 May 2016

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,159.SAYFA CEVAPLARI (SÖYLEV)

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,159.SAYFA CEVAPLARI (SÖYLEV)
159.SAYFA CEVAPLARIHAZIRLIK1. "Hitabet, hatip, söylev, nutuk, jest, mimik, vurgu ve tonlama" kelimelerinin anlamlarını sözlükten bulunuz.

14 Nis 2016

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,143.SAYFA

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,143.SAYFA 

143.SAYFA CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB 142.SAYFA

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB142.SAYFA 

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB 141.SAYFA

       
11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB
141.SAYFA

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,138.SAYFA CEVAPLARI,

138.SAYFA CEVAPLARIWWW.EDEBİYATFATİHİ.NET

3 Mar 2016

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,128.SAYFA,ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,128.SAYFA,ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,127.SAYFA ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,127.SAYFA ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI
11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,
127.SAYFA ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,126.SAYFA ,ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,127.SAYFA ,
ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

126.SAYFA CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,125.SAYFA ,ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,
125.SAYFA ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI
125.SAYFA CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,124.SAYFA ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,
125.SAYFA ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI
124.SAYFA CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,123.SAYFA ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,123.SAYFA ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

123.SAYFA CEVAPLARI
6. Genel anlamda tarım, toprağı ve tohumu kullanarak bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi ve bunların çeşitli aşamalarda değerlendirilmesidir. Üretim kaynakları, toprak, emek ve sermaye gibi fiziki girdiler ile üretkenlik artışı sağlayan teknolojiden oluşur. Tarımsal üretimin nicelik ve nitelik yönünden art­tırılmasında su, gübre, ilaç, tohumluk vb. girdilerin üretken biçimde kullanılmasının payı büyüktür. Oysa çiftçimizin gübre, traktör vb. temel tarım girdilerini vaktinde ve uygun bir fiyatla sağlaması 1976 baharın­da önemli bir darboğaza girmiştir.

Yukarıdaki parça aşağıdaki edebî türlerden hangisine örnek olabilir?
A) Makale B) Deneme C) Fıkra D) Eleştiri E) Sohbet

7. Bu tür, gazeteciliğin, ana kollarından birisidir. Hele sinemadan, televizyondan, radyodan sonra da önemi gittikçe arttı. Şu andaki Batı gazeteciliği, bu türle farklı bir gazeteciliğe dönüştü. Haber bir soyut­lama, geniş bir çerçeve işidir. Haber bir yaşam değildir, belki de yaşamın geniş bir gölgesidir. Gazetecilikte haber, radyodan, televizyondan da önce okuyucuyu doyurmuyordu. Ancak bu tür çıkınca okuyucu yaşamla, yaşamın, olayların özüyle karşı karşıya gelebildi. Haber, gerçeğin kaba yansıması; bu tür ise yaşamın özüne, gerçeğin özüne doğru bir iniştir.

Yukarıdaki parçada yazarın sözünü ettiği edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı B) Röportaj C) Sohbet D) Eleştiri E) Fıkra

8. Bazı zamanlar insanın içini dökmeden edemediği anlar olur. Bir dost, bu anlarda erişilmez bir değer kazanır. Ama her şeyi dostla paylaşamayız ki... Onun için, hele bir insan yazarsa içinin gizli kıvrımlarını görmesini biliyorsa masanın başına geçip kalemi eline almadan edemez. İşte bu tür, yazarın kendi kendisiyle alçak sesle konuşmasından doğmuştur.

Yukarıdaki parçada yazarın sözünü ettiği edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anı    B) Deneme   C) Fıkra   D) Günlük      E) Sohbet

9. Yaşanmakta olanı değil, yaşanmışı anlatırlar. İster istemez belleklerinde, akıllarında kalanı yan­sıtırlar. Bunun için de bir tür geçmişin tanığı olurlar. Geçmişe uzanması, yaşanmış olanı yansıtması, zaman zaman tarihçilerle aynı sofraya oturtur, daha doğrusu tarihle yolları kesişir.

Yukarıdaki parçada sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Röportaj B) Haber yazısı C) Anı D) Biyografi E) Günlük

10. Aşağıdaki eserlerden hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Avrupa'da Bir Cevelan B) Denizaşırı C) Anadolu Notları  D) Hac Yolunda

  E) Çankaya


11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,122.SAYFA ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI


122.SAYFA 
ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

MEKTUP yazılan kimsenin yakınlık derecesine göre, yapmacıklığa kaçmadan sade, içten bir dille yazılmalıdır.www.edebiyatfatihi.net

 Haber toplayan ve haber yazan kişilere.....MUHABİR ....... denir.

Edebiyatımızda yazılan ilk makale..TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİDİR 

 Eserin yapısını oluşturan öğelerin birbirleriyle bağlantılarının, bunların işlevlerinin ve eserin oluşumuna katkılarının ele alındığı eleştirilere....ESERE DÖNÜK ELEŞTİRİ..... denir.

www.edebiyatfatihi.net

2. Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.
 Özel mektuplarda günün tarihi ve mektubun yazıldığı yerin adı kâğıdın sağ üst köşesine yazılır. (D) 

 Özel mektuplar yazılan kişiye ilgi ve yakınlık derecesine göre bir hitap cümlesi ile başlamaz. (Y)

 Biyografi yazarken kaynak olarak -yaşıyorsa- ünlü kişinin kendisine ulaşılır; eserleri, anıları incelenir.  (D)

"Çankaya" deneme türünde bir eserdir. (Y) ANI TÜRÜNDE OLACAK

Makale yazarının, yazısını okunabilir ve inandırıcı kılmak için düşüncelerini somut duruma getirmesine gerek yoktur. (YANLIŞ)

 Eleştiri, ele alınan ve değerlendirilmesi yapılan esere bağlı olmalı, eserin değerini ya da değersizliğini gösteren yargılar eserden seçilecek örneklerle yapılmalıdır. (DOĞRU)

WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET
3. Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal'e hayrandır. Ancak bu hayranlık onun nesnel yargılarda bulunmasını engellemez. Tanpınar'a göre Yahya Kemal'in şiiri, zamanını ve yerini tam olarak bulmuş bir şiirdir. Yine Yahya Kemal, şiirimizde öteden beri var olan krizi sona erdirmiştir. Ne aruz tarafında ne de hece tarafında şiir tamamlanmıştır. Ona kadar eksik olan şey şiir diliydi. Şair, bunu Avrupa'da öğrenmiş ve Türk şiirine uygulamıştır.

Yukarıdaki parça hangi edebî türden alınmıştır?
A) Sohbet B) Makale C) Eleştiri D) Fıkra E) Deneme

4. Başkaları insanoğlunu yetiştiredursun ben onu anlatıyorum ve kendimde, pek fena yetişmiş bir örneğini gösteriyorum. Bu örneğe yeniden biçim vermek elimde olsaydı onu elbet olduğundan çok başka türlü yapardım. Bir defa yapılmış artık. Şunu söyleyeyim ki kendimi anlatırken söylediklerim değişik ve değişken olmamakla beraber hiç gerçeğe aykırı değil.

Yukarıdaki parça aşağıdaki edebî türlerden hangisine örnek olabilir?
A) Fıkra B) Deneme C) Eleştiri D) Anı E) Günlük

5. Aşağıdakilerden hangisi fıkranın özelliklerinden değildir?
A) Yalın, içten ve okuru etkileyen bir dilin kullanılması

B) Yazarın ele aldığı konuyu kendi görüşleri doğrultusunda işlemesi

C) Güncel konuların ele alınması ve işlenmesi

D) Fıkranın, doğa, toplum, politika, enflasyon, eğitim gibi geniş bir konu alanının olması

E) Fıkrada öne sürülen sav ya da düşüncenin çeşitli şekillerde kanıtlanması


2 Mar 2016

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,119.SAYFA CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,119.SAYFA CEVAPLARI
11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,119.SAYFA CEVAPLARI
11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,119.SAYFA CEVAPLARI
11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,119.SAYFA CEVAPLARI
11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,119.SAYFA CEVAPLARI
11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,119.SAYFA CEVAPLARI
119.SAYFA CEVAPLARI
■ Cemal Safi'nin “Tek Hece” adlı şiiri ile ilgili bir eleştiri yazınız.

ŞİİRİN ELEŞTİRİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

■ Yazdığınız eleştirinin hangi tür eleştiriye örnek olabileceğini söyleyiniz.

ESERE DÖNÜK ELEŞTİRİDİR


13. ETKİNLİK

■ Toplumda gördüğünüz bir aksaklığı, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak eleştiriniz.

a. Bir paragraf yazınız.

b. Bir karikatür çiziniz.

c. Fotoğrafını çekiniz. 

ç. Olayı canlandırınız.

d. Eleştirel bir şiir yazınız.

OZANI ELEŞTİREN OZAN ŞİİRİ

■ Yaptığınız çalışmaları sınıfa sununuz.

14. ETKİNLİK

■ Türk ve dünya edebiyatında eleştiri türünün önemli temsilcileri ve bunların eserleriyle ilgili bir sunum yapınız.11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,118.SAYFA CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,118.SAYFA CEVAPLARI
11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,118.SAYFA CEVAPLARI
118.SAYFA
■ Okuduğunuz eleştiri metinlerini yazarın tavır ve tutumundan hareketle nesnel ve öznel olmaları bakımından aşağıdaki şemaya gruplandırınız.
ŞEMA CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

■ Nesnel ve öznel eleştirilerin özelliklerini şemaya yazarak bunların farklılıklarını söyleyiniz1. Eleştirmenin bir sanat eserini eleştirirken eserin yazıldığı dönemin güzellik, gerçeklik, bütün­lük, olgunluk ve sadelik gibi kriterlerini dikkate almamasının sonuçlarını değerlendiriniz.

Eleştirmenin bir sanat eserini eleştirirken eserin yazıldığı dönemin güzellik, gerçeklik, bütünlük, olgunluk ve sadelik gibi kriterler dikkate alınmazsa eleştiri sağlıklı bir eleştiri olmaz

11.ETKİNLİK

■ Yukarıdaki şemadan hareketle sanatçı, eser, okur ve toplum ilişkisini yorumlayınız.
Sanatçı toplumun içinden çıkar, sanatçını verdiği eser okura ve dolayısıyla topluma mâl olur.

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,117.SAYFA CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,117.SAYFA CEVAPLARI
11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,117.SAYFA CEVAPLARI
11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,117.SAYFA CEVAPLARI
11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,117.SAYFA CEVAPLARI

117.SAYFA CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,116.SAYFA CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,116.SAYFA CEVAPLARI 
11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,116.SAYFA CEVAPLARI 
11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,116.SAYFA CEVAPLARI

116.SAYFA CEVAPLARI
“Saatleri Ayarlama Enstitüsü” adlı eleştiriden hareketle “eserle dış dünya arasındaki ilişkiyi konu alan eleştiri” yazılarının özelliklerini belirleyiniz.

KISA CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,115.SAYFA CEVAPLARI

115.SAYFA 
■ Ece Ayhan eleştirisinden hareketle “sanatçıyı ele alan eleştiri” yazılarının özelliklerini belirleyiniz.


11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,120.SAYFA ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

120.SAYFA
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
  •  Eseri açıklamak, aydınlatmak ya da çözümlemek için sanatçının yaşamının, bu yaşamı besleyen olayların, durumların çıkış noktası yapıldığı eleştiriye...SANATÇIYA DÖNÜK ELEŞTİRİ...... denir. 
  •  Eleştiri yazıları, yazarın eser karşısındaki tavır ve tutumuna göre ...ÖZNEL ..... ve  ...NESNEL ...... olmak üzere iki gruba ayrılır. 

  • Sanat, edebiyat ya da düşünce eserinin içeriğini, bu içeriğin işleniş ve geliştiriliş biçimini anla­tan, değerli ve değersiz yönlerini, belgelere ve örneklere bağlayarak belirten edebî türe ELEŞTİRİ      denir. 

2. Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.
  • Eleştirmen, bir esere ön yargılarla değil, nesnel bir tutumla yaklaşmalıdır.(DOĞRU)
  • Eleştiri yazıları da makale gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. (DOĞRU)
  •  Namık Kemal ve Recaizade Mahmut Ekrem Cumhuriyet Dönemi eleştiri yazarlarıdır. (YANLIŞ)
  •  Eleştiri yazarlarına eskiden “münekkit”, bugün ise “eleştirmen, eleştirici, veya tenkit yazarı” denilmektedir. (DOĞRU)
3. Eleştirmen, bir edebiyat eserinin oluşumunu etkileyen tarihsel ve toplumsal koşulları bulmaya, bunlar yardımıyla eseri açıklamaya yönelir. Başka bir deyişle eserin yazıldığı tarihsel ve toplumsal ortamın koşullarını ölçüt olarak kullanır.

Yukarıda sözü edilen eleştiri türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çağdaş eleştiri

B) Topluma dönük eleştiri
C) Okura dönük eleştiri

D) Sanatçıya dönük eleştiri

E) Esere dönük eleştiri

4. (I) Onca güzel, onca kalıcı şiir yazmış, TÜrk şiiirine yeni renkler katmışbir şairin arada sırada kötü şiiir yayımlayabileceğinin kabul edebiliriz. (II) buna bir itirazımız yok. (III) Ama bu, gelecekte onun sanatsal değerine gölge düşürür. (IV) Hangi yaşta, hangi aşamada olursa olsun şaire hep daha iyisini, yenisini yazmak yakışmaz mı? (V) Elli yılda kazandığu ustalık sıfatına zarar vermesi doğru mudur şai­rin?

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden başlayarak olumsuz nitelikli eleştiriye yer veril­miştir. C ŞIKKI

A) I. B) II: C) III. D) IV. E) V

122.SAYFADAKİ ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

16 Şub 2016

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,108.SAYFA ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI


108.SAYFA

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,MEB,107.SAYFA

107.SAYFA
www.edebiyatfatihi.net

ANLAMA-YORUMLAMA