23 Nis 2013

BİRYAY 11 EDEBİYAT 176-180.SAYFA CEVAPLARI

Reklamlar


SAYFA 178:
Yazıları daha kolay okumak için resme tıklayınız...
b. Hikaye türünün çağrıştırıyor.
c.MANZUME TÜRÜ İLE BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ
ç.Manzume türünün gelişimi için tıklayınız.
2a) MANZUME İLE ŞİİR ARASINDAKİ FARKLAR: (GENEL OLARAK)

  • Şiirde anlatılanları düz yazıyla ifade edemeyiz, manzumede anlatılanları düz yazıyla ifade edebiliriz.
  • Şiirde olay örgüsü yoktur, manzumede olay örgüsü vardır.
  • Şiirde bireysellik duygu ve çağrışım ön plandadır; manzumede toplumsal konular yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylar işlenir.
  • Şiirde çok anlamlılık ve imge ağır basarken manzumede sözcükler genellikle gerçek anlamında kullanılır.
  • Manzumeler genellikle didaktik metinlerdir.
b) Manzumelerde ahnek kafiye,redif, ses tekrarları, aliterasyon, asonans ve ölçü ile sağlanmaktadır.
3b.Küfe metni konuşma dilinin özelliklerini taşımaktadır.

1a) Metinde anlamını bilmediğimiz kelime sayısı fazla...Bunun nedeni dönemin dil özellikleri,sanat anlayışı  ve aruz ölçüsüdür.
b.Verilen kelimeler Arapça ve Farsça'dan dilimize girmiştir.Metnin dil kaynakları Arapça ve Farsçadır.

2a) Gerçek bir mekandır.Burası İstanbul’un bir kenar mahallesidir. Tasvir için tercih edilen kelimeler, İstanbul’un bu kenar mahallesini canlı bir şekilde gözler önüne sermektedir. Burası adım başı su birikintileriyle dolu çukurların bulunduğu bir mahalledir, orada dolaşabilmek için yüzme bilmek gerekmektedir. “yüzme bilmeyerek” anlam öbeği sokakların vasfını vurgulamak için açıklayıcı bir ifade olarak yer almıştır. Mahallede dolaşabilmek için elinizde bir değnek ya da bir kandilin bulunması gerekir. Anlatıcı, geniş zaman ile ifade ettiği bu tasvir cümleleri ile mahallenin her daim böyle bir manzarası olduğunu vurgulamak ister. “Buhayre”, “sular”, “yüzme”, “deniz”, “ada”; “mutad”, “inkıyad”; “mahalle”, “sokak”, “ev” gibi kelimeler aynı kavram alanında kullanılan, birim içerisinde bağdaşıklık ve buna bağlı olarak tutarlılık oluşturan unsurlardır.
Mahalledeki yılların eskittiği harap evler, ayakta kalma çabasındadır. Anlatıcı, bu evlerin ayakta kalma
çabaları ile eskimişliği arasında tezat oluşturmuş ve metne bir derinlik kazandırmıştır.

b)KÜFE MANZUMESİNDEKİ KİŞİLER VE ÖZELLİKLERİ

SAYFA 179:
c) Olaylar öyküleyici anlatımla yazılmıştır.
ç) Küfe'deki olay, zaman ve mekan bütünlük sağlıyor, yoksulluk temasına uygun kişiler ve yer seçilmiştir.
3a) Evet, yansıtıyor, yazıldığı dönemin zihniyetini görüyoruz.
b) Kişiler toplumun yoksul kesiminden seçilmiştir.
c) Mekan fakir, gariban halkın yaşadığı bir mekandır.

4. Metnin teması yoksulluk,sefalettir.
5.İletilmek istenen düşünceye katılıyor musunuz?
6.Metindeki sosyal bir problem olarak fakirlik ele alınmaktadır.
7) Metin yazıldığı dönemin sosyal yaşantısını tüm çıplaklığıyla yansıtmaktadır.
8) Manzum hikaye geleneğine uygun yazılmıştır.
9a) Metin yazıldığı dönemi yansıtmaktadır.
b) Metnin yazılış amacı, toplumsal bir sorunu ele almak, ders vermek ve öğretmektir.
TABLONUN CEVABI YUKARIDA VERİLDİ...
B.Küfe manzumesinde Mehmet Akif'in realistliğini, toplum için sanat anlayışını, duyarlılığını son derece vicdanlı ve sorumluluk sahibi bir insan olduğunu görmekteyiz...

SAYFA 180
YORUMLAMA-GÜNCELLEME:
1)...
2)Cevabı yukarıda verildi.

A)Merdiven şiiri imgeli, sanatlı ve saf şiir ; Vatan şiiri son derece sade, hece ölçüsüyle yazılmış, yalın bir dille oluşturulmuş ; Mehmet Akif'in Küfe manzumesi konuşma diline yakın öyküleyici anlatımla oluşturulmuştur.
Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

6 yorum

devamını ne zamn verırısınız çok acil??

evet devamı

devamı gelse süper olur,çok güzel cevaplar

paylaşımlarınız için çok saolun çok teşekkürler :)

ya çok güzel ama bazı yerler aynı değil.........

SAYFA 179

c. Okuduğunuz eser manzum olarak yazılmasına rağmen olayların hangi anlatım türüyle ifade edildiğini açıklayınız.

Eser manzum olarak yazılmıştır. Olaylar öyküleyici anlatım türüyle ifade edilmiştir. Öyküye benziyor.

ç. “Küfe”deki olay, kişi ve mekân nasıl bir bütünlük sağlıyor? Açıklayınız.

Küfe şiirinde yoksulluk ve çaresizlik teması işlenmiştir. Olay, babası ölen Hasan’ın çalışmak zorunda kalması, anlatıcının bu durumu gözlemlemesidir. Mekân eski ve bakımsız bir sokak; kişiler yoksul ve sahip­siz insanlardır. Şiir, bu bakımlardan tam bir bütünlük halindedir.

3. a. Metindeki olay, halkın yaşayışını yansıtmakta mıdır? Nedenini belirtiniz.

Metindeki olay, o dönem toplumundaki sefaleti ortaya koymaktadır.. O dönemde İstanbul'un zenginlerinin yaşadığı hayattan farklı olarak kenar mahallelerde sefalet hayatının olduğunu canlı bir şekilde yansıtmıştır şair.

1. Kişiler, toplumun hangi kesiminden alınmıştır?

Kişiler toplumdaki sıradan insanlardır.

1. Mekân fakir, gariban halkın yaşadığı bir mekân mıdır? Açıklayınız.

Gariban halkın yaşadığı mekandan bir kesit alınmıştır. O dönemde İstanbul’da Beyoğlu, Çamlıca, Beykoy gibi semtlerin dışında kalan mahalle ve sokaklarda yaşayan halkın sefaleti gözler önüne serilmiştir.

4. Metnin temasını belirtiniz.

Yoksulluk, çaresizlik

5. Metindeki iletilmek istenen düşünceye katılıp katılmadığınızı nedenleriyle açıklayınız.

Kendiniz cevaplandırınız.

6. Metinde işlenen sosyal problemi defterinize yazarak eserin oluşma (yazılma) amacını belirtiniz.

Metinde yoksulluk ve adaletsizlik, sosyal problem olarak verilmiştir.

7. “Küfe” adlı metnin, yazıldığı dönemdeki sosyal yapı ve düşünceyle ilişkisini açıklayınız.

İstanbul’un bir bölümünde lüks hayat yaşanırken kenar mahallelerde yoksulluk ve sefaletin yaşandığını, bunun adaletsizlik olduğunu ortaya koymaktadır.

8. Okuduğunuz metnin hangi gelenekle yazıldığını belirtiniz.

Metinde bir sosyal adaletsizlik yansıtılıyor. Toplumsal bir konu işlenmiş. Bu Tanzimat’la birlikte edebiyatımızda görülmeye başlanan bir durumdur. Bu bakımdan Tanzimat geleneğine bağlıdır desek de dilinin Tanzimatçılara göre daha sade olması halkın sefaletini yansıtması bakımından Milli Edebiyat geleneğini yansıtıyor. Şiirin aruz ölçüsüyle yazılması ise Milli Edebiyat geleneğine uymamaktadır.

9. a. “Küfe” adlı metnin yazıldığı dönemle ilişkisini tartışınız. Ulaştığınız sonucu sözlü alarak ifade ediniz.

Şiir, yazıldığı dönemin sosyal yapısını yansıtmaktadır. Halkın konuşmalarına yer verilmiştir. Bu yönüyle de dönemini yansıtır.

b. Metnin yazılış amacını söyleyiniz.

İstanbul’daki yoksulluğu ve sefaleti gözler önüne sermek amacıyla yazılmıştır.

10. a. Okuduğunuz metinden ve daha önce edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şairin fikrî ve edebî yönüyle ilgili düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

Mehmet Âkif Ersoy’un fikrî ve edebî yönü

b. Mehmet Âkif in yaşam tarzını, düşüncelerini, hayat felsefesini şiirine nasıl yansıttığını açıklayınız.

SAYFA 180

YORUMLAMA-GÜNCELLEME

1. Manzumenin kahramanlarından Hasan’ın tepkilerini doğru bulup bulmadığınızı nedenleriyle birlik­te açıklayınız.

Hasan’ın küfeye kızıp küfeyi tekmelemesini doğru buluyor musunuz? (Cevaplayınız.)

Hasan’ın anlatıcıya tepkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hasan’ın hamallık yerine okumak isteyişini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bütün bunları göz önünde bulundurarak Hasan’ın tepkilerinde haklı olup olmadığını söyleyiniz.

2. Manzume ve şiir arasında bulunan farkı belirtiniz.

Manzumede bir olay vardır. Şiirde ise duygular ya da düşünceler yer alır. Manzume öyküleyici anlatımla yazılır. Olay, kişi, yer ve zaman unsurları bulunur. Şiirde ise dilin şiirsel işlevi kullanılır, yerine göre mecazlı, sanatlı anlatıma yer verilebilir. Şiirde anlatmaya dayalı metinlerde yer alan unsurlar bulunmaz.

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!