11.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
11.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

12 Ara 2016

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI,EKOYAY,SAYFA 105

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI,EKOYAY,SAYFA 105
SAYFA 105
WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET
Denizin durumuyla ilgili ifadeler : Arı ,duru ,coşku , heyecan , Bir çocuk ruhu kadar her şeyi unutan, Bir çocu ruhu kadar şimdi nurlu, lekesiz uyuyor.

Şairin ruh haliyle ilgili kelime ve ifadeler :bütün bir gecelik kederlerimin coşkunluğu , o perişan hayal , şikayetçi ve dargın ,karanlıklar çöktüren bakışım ,kederli ve aciz ,

Mai Deniz şiiri yazarın kendi "ben"ini ifade eden bir şiirdir.

2.Mai Deniz şiirinde deniz akşam coşkun ve heyecanlı iken sabah durulmuştur.Şair, denizi canlı bir varlık olarak düşünmüş, kendi ruhsal durumuyla onun hırçın ve sessiz hallerini karşılaştırmıştır.

3. Elhan-ı Şita şiirinde kendi anlamı dışında kullanılan kelime ve ifadeler :
"Beyaz titreyiş, dumanlı uçuş kalplerin çılgın ezgileri, güvercinlerin şarkıları, derin sessizlik, beyaz melek kanadının saçağı, mavi tüyler, tabiatın ruhu, gölgeler siyahlıklar ve ümitsizlikler yığını, beyaz örtü, emelller gibi yağan kar, hayal gibi koşan kar, sessiz rüzgar, saf kanat, sükut ilahilerinin ezgileri, semanın eli, cömertliğin eli, kışın eli, kuşların ezgileri, ümit sessizliği."

Bu kelimeler ve ifadeler şiirin imgeli ve sanatlı olmasına katkı sağlıyor.

6.etkinlik:
Şiirlerdeki tabiat ögeleri duyguları ifade ederken tabiat unsurlarını  bir araç olarak kullanmak amaçlanmıştır.

4. Mai Deniz ve Elhan-ı Şita şiirleri ahenk , ritim ve söyleyiş özellikleri , daha önce hiç kullanılmamış çok farklı imgeler , şiir dilinin düzyazıya yakınlaştırması bakımından Türk şiirine yenilik getirmiştir.


5.Yorum sizin...

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
A.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
.......PARNASİZM.....SERVETİFÜNUN....
.....ANJAMBMAN....

7 Ara 2016

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI,EKOYAY,SAYFA 99

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI,EKOYAY,SAYFA 99
SAYFA 99


2.ETKİNLİK
Mai Deniz şiirinde anlatılanlar resimle ifade edilebilir.
13.Mai Deniz şiirini yorumlayınız.
👉BURADAKİ AÇIKLAMALAR SİZE YARDIMCI OLABİLİR ...

 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-11sinif-turk-edebiyati-ekoyay.html#.V-GF-PCLTIU



5 Eki 2016

2016-2017 MEB 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI TÜM CEVAPLARI,ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ...

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB KİTABI TÜM CEVAPLARI,ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 2016-2017

23 Nis 2016

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI ,MEB,190.SAYFA

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI ,MEB,190.SAYFA 
11.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI ,MEB,190.SAYFA 
11.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI ,MEB,190.SAYFA
190.SAYFA CEVAPLARI

www.edebiyatfatihi.net

15. Yazarın kişi ve mekân tasvirlerinde, olayları tahlilde nelere dikkat ettiğini ve nasıl bir anlatıma başvurduğunu tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinize yazınız.

YAZAR TASVİRLERDE DİLE YENİ ANLAMLAR YÜKLEYEREK EDEBİ BİR DİL OLUŞTURMUŞTUR16.Aşağıdaki şemadan hareketle Ateşten Gömlek romanından alınan metnin yapı unsurlarının (kişi, zaman, mekân, olay örgüsü) birbirleriyle ilişkisini yorumlayınız.

VERİLEN ŞEMADA  OLAYLAR ,  BELLİ BİR ZAMAN DİLİMİNDE BELLİ KİŞİLER VE BELLİ MEKANLARDA BİRBİRİYLE UYUMLU ŞEKİLDE GEÇMEKTEDİR.

Sınıf iki gruba ayrılır. Birinci grup, türünden yola çıkarak metnin Türk edebiyatında hangi edebî geleneğe bağlı olduğunu; ikinci grup, Türk edebiyat tarihindeki yeri ve değerini sözlü olarak ifade eder. 



17. Ateşten Gömlek adlı metnin anlatım özelliklerinden yola çıkarak Ateşten Gömlek adlı romanın hangi edebî akımın etkisinde yazıldığını tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinize yazınız.


18. Yaptığınız araştırmadan hareketle Ateşten Gömlek romanının tema ve anlatma biçimi bakımından, aynı dönemde yazılmış diğer romanlarla ortak noktaları olup olmadığını belirleyerek defterinize yazınız. 

AYNI DÖNEMDE MİLLİ VE MİLLİYETÇİ ANLAYIŞLA YAZILAN ROMANLAR DA VARDIR
19. Okuduğunuz metinden ve yaptığınız araştırmalardan hareketle Halide Edip ADIVAR'ın fikrî ve edebî kişiliği hakkında çıkarımlarda bulunarak eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirleyiniz. 



ANLAMA YORUMLAMA

1. Millî Edebiyat Dönemi romanlarının dil, anlatım, yapı ve tema bakımından ortak özeliklerini maddeler hâlinde defterinize yazınız.



2.Ateşten Gömlek romanında beğendiğiz ya da beğenmediğiniz, kuvvetli veya zayıf bulduğunuz yönleri gerekçelerinizle birlikte sözlü olarak ifade ediniz. 

YORUM SİZİN...
3. Ateşten Gömlek’te işlenen temanın Türk tarihi ve toplumuyla ilişkisinden hareketle romanı güncel olaylar açısından yorumlayınız. 

ROMANDA ANLATILANLAR GÜNÜMÜZDE BİR FELAKET ANINDA MİLLET OLARAK NELER YAPILABİLECEĞİMİZİ GÖSTEREN BİR REHBER NİTELİĞİNDEDİR.
4. Klasik Türk edebiyatında Leyla, Mecnun ve benzeri kahramanlar hep ulaşılmak istenen bir hayalin veya bir arayışın simgesi olarak karşımıza çıkar. Buradan hareketle Ateşten Gömlek romanıyla bu gelenek arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Tartışınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

İDEAL OLANA ULAŞMA ARZUSU , ATEŞTEN GÖMLEK ROMANINDA İDEAL OLANA ULAŞMA ÇABASI OLARAK KARŞIMIZA ÇIKAR

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
2015-2016 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, 2015-2016 MEB  YAYINCILIK 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, SAYFA  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

12 Mar 2016

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 142.SAYFA CEVAPLARI ,ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 142.SAYFA CEVAPLARI ,ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI www.edebiyatfatihi.net

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI,MEB,141.SAYFA CEVAPLARI

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI,MEB,141.SAYFA CEVAPLARI www.edebiyatfatihi.net

21 Şub 2016

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI,MEB 109-110.SAYFA CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncellendi)

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI,MEB
109.SAYFA CEVAPLARI
 (yeni baskıya göre güncellendi)

7.ETKİNLİK

6 Ara 2015

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI 72-86.SAYFA CEVAPLARI

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI  CEVAPLARI
SAYFA 72
2015-2016 YEPYENİ CEVAPLAR

12 Eki 2014

11.SINIF EDEBİYAT LİDER YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 45

SAYFA 45:
Anlama ve Yorumlama
1. Yaptığınız çalışmalar sonucunda edindiğiniz bilgilerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
a. Bir edebî eserle yazıldığı dönem arasında nasıl bir ilişki vardır?
Bir edebî eser yazıldığı dönemin siyasi, dinî, sosyal, ekonomik askerî ve sivil yaşamından etkilenir.b. Bir edebî eserle onun yazarı arasında ne tür bir ilişki vardır? Açıklayınız.
sorunun cevabı burada...tıklayınız...
c. İncelediğiniz metinlerin temalarıyla farklı bakış açılarına sahip başka romanlar yazılabilir mi? Bu
durum anlatmaya bağlı edebî eserlerin hangi özelliğini gösterir.
Yazılabilir, bu durum edebi metinlerin sanatçısının bakış açısını yansıttığı gösterir.
2. Metindeki kişiler, olayların geçtiği zaman ve mekânlar arasındaki ilişki sizde gerçeklik duygusu
uyandırmakta mıdır? Neden?
Uyandırmaktadır, çünkü mekanlar zamana göre uyumlu ve buna göre şekillendirilmiştir.
3. Okuduğunuz romanlarda yazarların yaşadıkları döneme göre sade bir dil kullanmış olmaları etkilendikleri romantizm akımının hangi özelliği ile ilgilidir?
Romantizmin akımının toplumsal sorunları ele alması ve sanatçılarının toplumsal ıslaha çalışmaları özelliğiyle...
4. Bir insan her zaman iyi ya da her zaman kötü olabilir mi? Tartışınız. Tartışmanızın sonucuna göre
gerçek hayatta yaşayan kişilerle metinde anlatılan kişiler arasındaki farklılıkları belirleyiniz. Bu farklılıkların sebebini söyleyiniz.
Sorunun cevabı kişiden kişiye göre değişebilir, gerçek hayatta yaşayan kişilerle metindeki kişiler arasındaki farklılığın temel sebebi romanların kurmaca olmasındandır.
11. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi seçiniz. Bir masal ile incelediğiniz “Sergüzeşt”
adlı romanı aşağıda verilen açılardan karşılaştırınız (birinci grup):
a. Anlatılanlar
b. Anlatıcı
c. Dil ve üslup
ç. Mekân-zaman özellikleri 


  • Masalda hayali ve olağanüstü olaylar anlatılırken Sergüzeşt'te sosyal gerçekliği bulunan bir olay anlatılmıştır.
  • Masal da Sergüzeşt romanında ilahi bakış açılı hakim anlatıcı kullanılmıştır.
  • Masalın dili Sergüzeşt'e göre sadedir, Sergüzeşt'te Arapça ve Farsça kelimeler sıkça kullanılmıştır.
  • Masalda hayali ve olağanüstü özelliklere sahip mekanlar ve belirsiz zaman ifadeleri varken Sergüzeşt'te gerçekçi ve kısmen de olsa betimlenmiş mekanlar kullanılmıştır.Sergüzeşt'teki zaman belirlidir.

Destan ve mesnevilerdeki mekân ve zaman unsurlarını “Felâtun Bey ile Râkım Efendi” adlı romanın
mekân ve zaman unsurları ile karşılaştırınız (ikinci grup). Grup sözcülerinden ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade etmelerini isteyiniz.
DESTAN  MESNEVİ   FELATUN BEYLE RAKIM EFENDİ

MEKAN:Destanda ve mesnevide genel olarak  hayali ve olağanüstü özelliklere sahip mekanlar 
Felatun Beyle Rakım Efendi'de gerçekçi ve betimlenmiş mekanlar


ZAMAN:  Destanda ve mesnevide belirsiz zaman ifadeleri varken Felatun Beyle Rakım Efendi'de belirli ve dolaylı zaman ifadeleri vardır.

Ölçme ve Değerlendirme
1. Okuduğunuz romanların konularına göre hangi roman türüne ait olduğunu karşısına yazınız.
• Sergüzeşt (Samipaşazade Sezâi) :SOSYAL ROMAN
• Felâtun Bey ile Râkım Efendi (Ahmet Mithat Efendi) : SOSYAL ROMAN 
2. Ahmet Mithat Efendi ile ilgili aşağıda verilen yargılardan doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
• Eski edebiyat geleneğine bağlı kalmıştır. (Y )
• Yer yer nükteli ve hicivli anlatımlara da başvurmuştur. ( D)
• Öğüt ve ders verici didaktik bir roman anlayışını benimsemiştir. (D )
• Romanları tiyatrolarına göre daha başarılıdır. (Y )
3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Tanzimat edebiyatının ilk romancıları, AHMET MİTHAT EFENDİ ve SAMİ PAŞAZADE SEZAİ'dir.
• Tanzimat edebiyatının ilk romancıları, ROMANTİZMİN . akımının etkisinde kalarak eser
vermişlerdir.
• Edebiyatımızdaki ilk roman denemesi Şemsettin Sami’nin .TAAŞŞUK-I TALAT Ü FİTNAT'tır
adlı eseridir.
• Edebiyatımızdaki ilk çeviri roman YUSUF KAMİL PAŞA’nın Telemak’ıdır.

19 Nis 2014

11.SINIF EDEBİYAT YILDIRIM YAY. 213-223.SAYFA CEVAPLARI

Sayfa 213

Göstermeye Bağlı Metinler

Sayfa 220

Değerlendirme

1)DDY
2)Darülbedayi-i Osmani-Darülelhan, gerçek hayattan-İstanbul, İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci
3)E
4)Milli edebiyat tiyatrosu, sahne tekniğine uygun olması, toplumun gündeminde olan güncel ve tarihi konuları ele alması ve drama türünün yapı özelliklerini taşıması bakımından Batı tiyatro tekniğine uyumludur.

11.SINIF EDEBİYAT YILDIRIM YAY. 193-212.SAYFA CEVAPLARI

Sayfa 193

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler(Hikaye)

Hazırlık
2)Milli edebiyat dönemi sanatçıları halkın yaşam tarzı ve kültürüne, tarihi konulara önem vermişlerdir.

Sayfa 197

1)Kütük adlı metinde Osmanlı döneminin Balkanlardaki yayılmacı siyasi anlayışı ve ordu sisteminin işleyişi ile ilgili özellikler ön plana çıkmıştır.

11.SINIF EDEBİYAT YILDIRIM YAY. 188-192.SAYFA CEVAPLARI

Sayfa 188

1)Okuduğumuz şiir Milli Edebiyat Döneminin  sosyal yaşamında sağlık sorunlarının insanlar üzerindeki etkisini ele almıştır.
2)aa, bb, cc, dd… biçiminde kafiyelenmiştir.
Bentler halinde ve serbest müstezat nazım şeklinde yazılmıştır.
Toplumsal bir problem ele alınmıştır.
Olay, kişi, yer ve zaman unsurlarıyla kurgulanmış bir olay örgüsü vardır.
3) Hasta manzumesi bentler halinde yazılmıştır.
4)Yaşamdan umudu kesmektir.

11.SINIF EDEBİYAT YILDIRIM YAY. 182-187.SAYFA CEVAPLARI

Sayfa 182

Saf(öz) Şiir

Hazırlık
3)Ahenk ve ritim şiirin yanı sıra resim, müzik ve tiyatro gibi sanat dalllarında da çok önemli unsurlardır.

11.SINIF EDEBİYAT YILDIRIM YAY. 179-181.SAYFA CEVAPLARI

Sayfa 179

Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir

Hazırlık
1)Dilde Sadelik: Anlaşılması kolay olan, imge, sanat, mecaz bakımından çok derin olmayan ve halkın konuşma diline yakın bir dil anlayışıdır.
Ağır Dil: Yabancı kelime ve kavramların kullanıldığı, imge ve mecazların, sanatlı söyleyişin yoğun olduğu dil anlayışıdır.
3)Bir dile yabancı sözcüklerin girmesi, toplumlar arasındaki kültürel etkileşimin bir sonucudur.

9 Nis 2014

11.SINIF EDEBİYAT 176-177.SAYFA CEVAPLARI (İLK KEZ)

SAYFA 176:
3.Mehmet Akif'in toplumu bilinçlendirme, ona mesaj verme çabası hemen hemen tüm şiirlerinde görüldüğü için aynı dönemde eser veren sanatçılardan farklı olarak halkın yaşama tarzı ve değerleri üzerinde durmuştur.. Şair, toplumsal bir duyarlılık oluşturmak için  Seyfi Baba manzumesinde yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

8 Nis 2014

FECR-İ ATİ İLE MİLLİ EDEBİYAT ŞİİRİNİN BENZERLİK VE FARKLILIKLARI (TABLO)

Milli edebiyat şiiri ile Fecriati şiirinin benzerlikleri
Milli edebiyat şiiri ile Fecriati şiirinin ses ahenk , tema , yapı özellikleri, dil-anlatım özellikleri bakımından farkları , karşılaştırılması


BENZERLİKLERİ
Milli Edebiyat dönemi şairlerinin zaman zaman Fecr-i Ati gibi şiirden faydalanmaları ,şiiri estetik bir zevk uyandıran edebi ürün olarak görmüşlerdir.

FARKLARI

SES VE AHENK : Fecriati'de Aruz ölçüsü ve sanatsal söyleyiş , Milli Edebiyat'ta hece ölçüsü ve halk söyleyişi

TEMA : Fecriati'de aşk ,doğa , ölüm gibi bireysel temalar ; Milli edebiyatta toplumsal ve milliyetçi temalar

YAPI ÖZELLİKLERİ: Fecriati şiirinde Beyit nazım birimi kullanılmakla serbest şiire yaklaşılmış.Serbest müstezat ve Batı’ya ait nazım biçimleri kullanılmıştır. Milli edebiyatta ise Halk şiiri ve modern şiirden alınan bir yapı.

DİL VE ANLATIM : Fecriati şiirinde bol imgeli ,süslü , sanatlı ve ağır bir dil varken Milli Edebiyat şiirinde süsten ve sanatta uzak günlük konuşma dili kullanılmıştır.


11.SINIF EDEBİYAT 171.SAYFA CEVAPLARI (İLK KEZ)

SAYFA 171
3.COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER(ŞİİR)
ARAŞTIRMA SORULARI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTILARI TIKLAYINIZ...
HAZIRLIK

11.SINIF EDEBİYAT(YILDIRIM YAY.) 169-170.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)



SAYFA 169
1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.
 
( Y) Milli Edebiyat Döneminde daha çok anı ve sohbet türlerine önem verilmiştir.
 
Y ) Milli Edebiyat Dönemi sanatçıları, Servetifünun ve Fecriati Dönemi sanatçılarının bireysel sanat anlayışına uymuşlardır. 
 
D ) Milli Edebiyat Döneminde Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi düşünce akımları etkili olmuştur.
 

25 Mar 2014

YILDIRIM YAY.11.SINIF EDEBİYAT 157.SAYFA CEVAPLARI


2013/2014 11.sınıf Türk Edebiyatı YILDIRIM Cevapları 
Sayfa 157

1.Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.

(D) Millî edebiyat, millî kaynaklara yönelme hareketi olarak tanımlanabilir.

( D) Milliyetçilik hareketi 1908'den sonra Türkçülük adıyla önce kültürel yönde, Balkan Savaşların'dan sonra ise siyasi yönde bir akım hâline gelmiştir.

YILDIRIM YAY.11.SINIF EDEBİYAT 155-156.SAYFA CEVAPLARI

SAYFA 155:
•Üç Cereyan ve Bırak Beni Haykırayım adlı metinlerden hareketle milliyetçi edebiyatın sade dil hece vezni ve Türkçülük hareketi çevresinde nasıl oluştuğunu ve geliştiğini tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları defterinize yazınız.
Üç Cereyan ve Bırak Beni Haykırayım adlı metinlere dikkat edilirse birinci metin bu konudaki fikri tartışmaları ve milliyetçi bir edebiyatın oluşmasına zemin hazırlayan unsurları dile getirmektedir. İkinci metin ise bu düşünceler üzerine kurulmuş bir anlayışı ortaya koymaktadır. İlk metinde tartışılan düşünceler ikinci metinde hayata geçirilmiştir.

2013 2014 11.sınıf Türk Edebiyatı YILDIRIM Cevapları Sayfa 156
Millf Mücadele Döneminde Atatürk'ün Mudanya konuşması

1. Araştırma sonuçlarınızdan ve okuduğunuz metinden hareketle Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesi hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.