11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2018, Sayfa 166-167

RÖPORTAJ ÜNİTESİ  ÖLÇME-DEĞERLENDİRME 

A. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(D) Röportajlarda gözlem, inceleme ve araştırmaların önemli yeri vardır.
(D) Olayları olduğu gibi yansıtmaları yönünden haber yazıları ve röportaj birbirine benzer.
(D) Röportaj, tek bir yazı olabileceği gibi aynı konuda yazılmış bir yazı dizisi biçiminde de olabilir.
(D) Röportaj; bir olayı, bir durumu, bir gerçeği araştırma, inceleme, gezip görme yoluyla ya da soruşturma yöntemiyle yansıtan bir yazı türüdür.
(Y) Röportaj yazarı, metin içerisinde kendi duygu, düşünce ve izlenimlerini aktarmaz.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
• Herhangi bir olay, kişi, kurum, yer veya eşyayı çeşitli yönleriyle tanıtmak amacıyla hazırlanan gazete ya da dergi yazısına röportaj denir.
• Röportajda öyküleyici, betimleyici, açıklayıcı, öğretici  anlatım biçimlerinden yararlanılabilir.
• Röportaj, konularına göre bir yeri anlatan röportaj, eşyayı anlatan röportaj, insanı anlatan röportaj gibi türlere ayrılır.
Türk edebiyatında röportaj türünde eser veren sanatçılar arasında Yaşar Kemal, Fikret Otyam, Bekir Yıldız, Dursun Akçam, Yılmaz Çetiner, Halit Çapın, Hikmet Çetinkaya, Işıl Özgentürk, Refik Durbaş, Ruşen Eşref Ünaydın, Hikmet Feridun Es, Mete Akyol  sayılabilir.
• Röportajlar fotoğraf, film, ses kayıtları, belgelerle  desteklenerek röportajların görselliği ve ilgi çekiciliği artırılır.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. C

2. A 

SAYFA 167

3.D

4.E

5.D

6.D


www.edebiyatfatihi.net  Özgün ve Güncel Kaynak

Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Röportajın gazetecilikteki önemini söyleyiniz.


Röportajlar, en çok kamuoyu toplayan gazete yazısıdır. Çok yönlü anlatım olanakları vardır. Bu yönüyle diğer düşünce yazılarından zengindir. Toplumsal bir soruna çözüm bulmak, kamuoyu oluşturmak için kullanılan yazı türlerinden biridir. 

2. Röportajların fotoğraf, belge ve istatistiki  bilgilerle desteklenmesinin nedenleri neler olabilir?
 Fotoğraf, belge ve istatistiki  bilgiler bir röportaja inandırıcılık ve ilgi çekicilik kazandıran ögelerdir. Bu yüzden röportaj yazısı bunlarla desteklenir.

3. Haber yazısı ile röportaj arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları söyleyiniz.

Haber yazıları; olayları olduğu gibi, objektif olarak yansıtırken rö­portajda ise yazarın kişisel görüşleri vardır ve daha ayrıntılıdır.
Haberde yorum son plândayken, röportajda öne çıkar. Röportaj; haberin genişle­tilmiş, yazarın kişisel görüşleriyle zenginleştirilmiş hâlidir.
Röportajda esas olan, bir araştırma veya soruşturma sonucunda elde edilen bilgilerin kamuya duyurulmasıdır.
Haber yazılarında 5N 1K ilkesi bulunur, röportajda bulunmazYazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

أحدث أقدم

Reklam

Reklamlar