11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2018, Sayfa 178-179
MÜLAKAT ÖLÇME-DEĞERLENDİRME CEVAPLARI
A. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(D) Mülakat, zamanın isim yapmış kişilerini herhangi bir gazetecinin ziyaret ederek o kişiye uzmanlık alanıyla ya da o sırada olan önemli olaylarla ilgili sorular sorması yoluyla yapılır.
(Y) Gazeteci, mülakat sırasında aldığı cevapları kendine göre değiştirerek, yorumlayarak yazabilir.
(D) Mülakat yapan kişinin konuşacağı kişi hakkında önceden bilgi edinmesi gerekir.
(Y) Mülakatı yapacak kişinin soruları önceden hazırlamasına gerek yoktur. Görüşmenin seyrine göre istediği soruları hazırlıksız sorabilir.
(D) Mülakatı yapacak kişi, görüşme yapacağı kişiyi bilgilendirmeli ve ondan görüşme için randevu almalıdır.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
• Ünlü kişilerin çeşitli yönlerini tanıtmak veya toplumu ilgilendiren önemli bir konuyu aydınlatmak için yapılan görüşmelere mülakat denir.
• Mülakat yazıları, genellikle gazete ve dergilerde  yayımlamak için hazırlanır.
• Mülakat  bilgi vermek ve tanıtmak gibi   amaçlarla yapılabilir.
• Mülakatta sorulan sorular tarafsız biçimde önceden hazırlanmış olmalıdır.
• Mülakatlar; alanında ün yapmış sanatçı, siyasetçi, sporcu, edebiyatçı, ekonomist gibi kişilerle yapılabilir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. B

2. A

SAYFA 179

3. D

4. D

5. A

6. B

www.edebiyatfatihi.net

Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Mülakat öncesinde ne gibi hazırlıklar yapılması gerektiğini belirtiniz.
Görüşülecek kişiyle bir ön görüşme yapılmalıdır, yer, zaman ve konu önceden belirlenmelidir.
Yazar konuyla ilgili ön çalışma yapmalı, bilgi kaynaklarına başvurarak soruları hazırlamalıdır.
Soruları tarafsız bir bakış açısıyla hazırlamalıdır.
Soruları belli bir sıraya koymalıdır.


2. Mülakatın röportajdan farklı yönlerini açıklayınız.
Röportajda konu, mülakatta kişi öne çıkar.
Röportaj yayımlanırken fotoğraf, belge ve resimlerle zenginleşti­rilir. Mülakatta ise sadece mülakat yapılan kişi ile çekilmiş bir fo­toğraf kullanılır.
Röportajda herhangi bir kişiyle görüşme mecburiyeti yoktur. Ama birden fazla kişi ile görüşülüp bu görüşmelerin hepsi birlikte yansıtılabilir.
Mülakatta mümkün olduğunca görüşme yapılan kişi ile konuşulanların dışına çıkılmaz. Özel görüş, duygu ve yorumlara pek yer verilmez.
Röportaj yazarı süslü bir dil tercih edebilecekken mülakatta açık ve kısa bir anlatım tercih edilir.
Röportajda mülakat olabilir, bu yüzden röportaj mülakattan daha geniş kapsamlı bir türdür.


3. Mülakat yapacak kişide olması gereken özellikleri söyleyiniz.


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

أحدث أقدم

Reklam

Reklamlar