11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2018, Sayfa 165 

Sayfa 165

6. “İmbikten Süzülen Gülüş” adlı röportajda yazar, Muzaffer İzgunün zor geçen çocukluk yıllarını ilgi çekici bir girişle anlatmıştır. Röportaj yazılarında, yazının ilgi çekici bir nitelik taşımasının önemini söyleyiniz.

Cevap:
İlgi çekici bir nitelik taşıması yazının etkileyiciliğini ve okunurluluğunu artırır.

7. “Maket Sazlar” adlı metinden alınan aşağıdaki cümleleri bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımından inceleyiniz. Cümlelerdeki anlatım bozukluklarının nedenlerini belirtiniz.

Cevap:• Belli bir oran dâhilinde yapılan sazlar güzel olurlar. (Nedeni: Özne-yüklem uyumsuzluğu... Cümlenin öznesi cansız bir varlığın çoğulu olduğu için yüklem tekil olmak zorundadır. Cümlenini doğru şekli şöyle olmalıydı: "Belli bir oran dâhilinde yapılan sazlar güzel olur.") 

• Sonradan öğrendiğime göre Burdur’da maket saz yapan iki tane daha ustamızın olduğunu belirledim.

Cevap:
Cümlenin doğru şekli şöyle olmalıydı: Burdur’da maket saz yapan iki ustamızın daha olduğunu sonradan öğrendim.

8. “İmbikten Süzülen Gülüş” adlı metinden alınan aşağıdaki paragrafı akıcılık, bağlaşıklık bağdaşıklık bakımından inceleyiniz. Paragraftaki cümlelerde akıcılığı bozan, bağlaşık ve bağdaşık olmayan birimler olup olmadığını belirtiniz.

O günden başlayarak kütüphanenin, Halkevinin miçosuydu artık. Evde, kargıdaki çiviye asılı Kur’an-ı Kerim’den başka kitap yok. Çivi zamanla eğilir eğilir, Kur’an yere düşmeden kim tutarsa o birinci. Öpüp başa konur, çiviye asılır. Kütüphanedeki kitaplar ise kitaplıkta, gani. Soba da var, oh be! Zihni amca desen, şeker adam. Zihni amcanın evi okula yakın, Tepebağı’nda. Her öğlen fırla Zihni amcalara, kap gel sefertasını. Karısı başka yemek bilmiyor galiba. Her gün, üst gözde biber turşusu, alt gözde patates, yarım ekmek de havluya sarılmış. Zihni amca da iştahsız mı iştahsız. “Sıyır.” diyor. “Sıyır.” dediği, yemeğin yarısı. Yemek bedava, çay bedava, ısınma bedava, okuma bedava. Cumartesi, pazar orada. Bacak kadar çocuk, kütüphanede, tiyatro kurslarında, biçki-dikiş yapan kadınların arasında; incecik bir boyun, kitap sayfalarını deviriyor, oyun provalarını, yapma bebeklerin dikimini izliyor.

Cevap:
 Paragraftaki cümlelerde akıcılığı bozan, bağlaşık ve bağdaşık olmayan birimler yoktur.

9. “İmbikten Süzülen Gülüş” adlı metinde ünlem, üç nokta, iki nokta, eğik çizgi, tırnak ve kesme işaretlerinin hangi amaçlarla kullanıldığını belirleyiniz. Yaptığınız tespitleri diğer gruptaki arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ünlem:
Sevinç, korku, acıma, şaşma vb. duyguları ifade etmek için kullanılmıştır.
Üç Nokta: Bitmemiş cümlelerin sonuna konulmuştur.
İki nokta:  Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konmuştur.
Eğik Çizgi:  Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konmuştur.
Tırnak: Başkalarından alıntılanan sözlerde kullanılmıştır. 
Kesme: Özel isimlere getirilen ekleri ayırmak için kullanılmıştır.

www.edebiyatfatihi.net 

10. “İmbikten Süzülen Gülüş” adlı metinde sayıların yazılışını, büyük harflerin kullanıldığı yerleri ve bitişik ve ayrı yazılan birleşik kelimeleri inceleyiniz. Tespitlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Büyük harflerin kullanıldığı yerler:
Cümleler büyük harfle başlar.
Cümle içinde başkasından aktarılan ve tırnak içine alınan cümleler büyük harfle başlar.
Örnek: "B.B olacaktı ki şimdi"
İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar
Örnek: Hep böyle yapardı zaten:
-Kız Feride bize soğuk turunç şerbeti getir.
Özel adlar büyük harfle başlar:
Örnek: Zeynep Hanım, Feride, Adana, Fransız, Yusuf Ziya Ortaç, Akbaba...

Sayıların Yazımı:

Örnek: Tam on yedi kez gitmiş. 
20-25 kişilermiş. 
O kitabı okumak için 22 kova su çekmiş.
Metinde sayılar bazı yerlerde harfle, bazı yerlerde de rakamla yazılmıştır.

Bitişik ve Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler:

Metinde kurallı birleşik fiiler bitişik (yıkılıverdi gibi)  anlamca kaynaşmış birleşik fiiler ayrı yazılmıştır. (Örneğin kafasına koymuştu)


11. Hazırlık yaptığınız röportaj konusu ile ilgili bilgilerden hareketle bir metin yazarak bu metni sınıfta okuyunuz. Arkadaşlarınızın yazdığı röportajları dinleyiniz. Dinlediğiniz metinler hakkında düşüncelerinizi ifade ediniz.

Cevap sizin...

12. Sınıfınızda üç grup oluşturunuz. “Orta Anadolu’da En Sağlıklı İnsanların Şehri: Yozgat”, “İmbikten Süzülen Gülüş” ve “Maket Sazlar” adlı röportajları her gruba bir metin gelecek şekilde paylaşınız. Metinleri akıcılık, bağlaşıklık, yazım ve noktalama bakımlarından inceleyiniz. İnceleme sonuçlarını birbiriyle karşılaştırınız. Yaptığınız çalışmayı arkadaşlarınıza sununuz.

Cevap: Metinlerde bağlaşıklığa uymayan cümleler kullanılsa da genel olarak akıcı, bağlaşıklık ve bağdaşıklığa uygun metinlerdir diyebiliriz.

13. Yazdığınız röportaj metnini açıklık, akıcılık, bağlaşıklık, bağdaşıklık, yazım ve noktalama bakımlarından inceleyiniz. Tespit ettiğiniz hatalar varsa bu hataları düzeltiniz.


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

أحدث أقدم

Reklam

Reklamlar