11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı, Ekoyay, 2018, Sayfa 161

1. “Sanat Dergisi’nin Soruşturması” adlı metinden hareketle röportaj türünün özelliklerini açıklayınız.

Cevap:
Röportaj, gazete haberlerinin daha genişletilmiş ve yazarın kişisel görüşleriyle zenginleştirilmiş hâlidir.
Genellikle gazete ve dergilerde yayımlanan yazı türüdür.
Toplumsal, sanatsal olay ya da olgular işlenir.
Röportajlarda; birden fazla kişiye yöneltilen soru, araştırma ve gözlemler yer alır.
Yazar anlattıklarının doğruluğunu; konuşma, bilgi toplama ve fotoğraflarla destekler. Konu ile ilgili fotoğraf, belge ve filmlere yer verilir.
Röportajı gerçekleştiren kişinin o konu veya yer ile ilgili kişisel düşünceleri de yer alır.
Röportajlarda birçok insanın gördüğü ve bildiği şeyler ustaca dile getirilir.
Açıklayıcı, öyküleyici, betimleyici ve tartışmacı anlatım yollarından yararlanılır.
Belli bir plana göre yazılır.
 Kısa cümlelerle metin hareketli hâle getirilir.

2. Röportaj türünün hangi metin türleriyle benzerlikler gösterdiğini, röportajı bu türlerden ayıran özellikleri belirtiniz.

Cevap: Haber yazıları, gezi yazısı, mülakat, biyografi gibi türlerle benzerlik gösterir.

WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET ÖZGÜN VE KALİTELİ 

Haber Yazılarından Farkı:  

Haber yazıları; olayları olduğu gibi, objektif olarak yansıtırken rö­portajda ise yazarın kişisel görüşleri vardır ve daha ayrıntılıdır.
Haberde yorum son plândayken, röportajda öne çıkar. Röportaj; haberin genişle­tilmiş, yazarın kişisel görüşleriyle zenginleştirilmiş hâlidir.
Röportajda esas olan, bir araştırma veya soruşturma sonucunda elde edilen bilgilerin kamuya duyurulmasıdır.
Haber yazılarında 5N 1K ilkesi bulunur , röportajda bulunmaz. edebiyatfatihi.net

Gezi Yazısı Farkı: Röportaj, dil ve anlatım yapısıyla, öyküleme yönüyle gezi yazılarından ayrılır. Röportajın gerçeği arama, ülke ve insanların sorunlarını dile getirme yönü ve yönelimi vardır. Röportajda yazarın bir amacı, iletmek istediği bir mesajı vardır. Gezi yazılarında ise yalnızca gezilen yerlerle ilgili izlenimler dile getirilir.
Mülakat ve Röportaj: Mülakat, herhangi bir alanda ün kazanmış bir kişiye sorular sorarak cevaplar alma biçiminde tanımlanabilecek bir türdür. Röportajdaki gibi yazarın kendi tespit ve düşünceleri yoktur. 
3. Hikâye ve röportajı anlatıcıları bakımından karşılaştırınız. Anlatıcılar arasındaki farkı açıklayınız.

Cevap:
Hikayelerde anlatıcı kurmaca kişidir, röportajlarda ise gerçek kişidir. Her ikisinde de kahraman anlatıcı veya hakim anlatıcı olabilir.

4. Röportaj ve haber yazılarını amaçları bakımından karşılaştırarak bu türler arasındaki benzer ve farklı yönleri söyleyiniz.

Cevap: Cevabı maddeler halinde...Tıklayınız

5. “Sanat Dergisi’nin Soruşturması” adlı metin, röportaj türüne örnek gösterilebilir mi? Düşüncelerinizi açıklayınız.

Cevap:
Metin daha çok soru-cevap şeklinde yapılan "mülakat" türüne örnek gösterilebilir.


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

أحدث أقدم

Reklam

Reklamlar