11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı, Ekoyay, 2018, Sayfa 161

Sayfa 161

10. ‘Maket Sazlar” adlı metinde yazar röportaj konusu olan eşyayla ilgili ne gibi bilgilere yer vermiştir? Yazarın, metinde maket sazları dikkat çekecek ve okuyanları düşündürecek şekilde anlatıp anlatmadığını söyleyiniz.

Cevap:  ‘Maket Sazlar” adlı metinde yazar röportaj konusu olan maket sazların nasıl yapıldığıyla ilgili tüm bilgileri ustalarının ağzından anlatmıştır. (Yapılacak sazın 1/10 oranında çizimi, çizimde kullanılan kağıtlar, kalıpların çıkarılması, kalıplara uygun gövdeler, yapımda kullanılan araç-gereçler vb.) Bu bilgiler dikkat çekecek ve okuyucuyu düşündürecek şekilde anlatılmıştır.

11. İncelediğiniz örneklerden ve röportaj türünün gelişimi ile ilgili yaptığınız araştırmadan hareketle röportaj ile gazetecilik arasındaki ilgiyi açıklayınız.

Cevap: 
Röportaj türü 20.yüzyılda gazetenin ortaya çıkmasından sonra gelişmiştir. edebiyatfatihi.net

12. ‘Orta Anadolu’da En Sağlıklı İnsanların Şehri: Yozgat”, “İmbikten Süzülen Gülüş” ve “Maket Sazlar” adlı röportajları konularına göre gruplandırınız. Konuları bakımından röportaj türlerinin özelliklerini aşağıdaki tabloya yazınız.

Cevap: 

RÖPORTAJ TÜRLERİ -                        ÖZELLİKLERİ


Bölgeyi ya da bir Yeri Konu Alan Röportaj: (
Orta Anadolu’da En Sağlıklı İnsanların Şehri: Yozgat) Röportaj yapılan yerde sürdürülen yaşam, her yönüyle bilinir. O yerin farklı yönleri ses, film ve fotoğraflarla kanıtlanır.

İnsanı Anlatan Röportaj: (
 “İmbikten Süzülen Gülüş” ) Bu tür röportajlarda belli bir alanda ün kazanmış kişilerin dikkat çeken, insanı düşündüren yönleri ele alınır.

Eşyayı anlatan röportaj: (Maket Sazlar) Röportaja konu olan eşya her yönüyle bilinir. Eşyanın dikkat çekici, ilginç, düşündürücü yönleri ele alınır. Eşya röportajlarında, bütün yük, yazarın omuzlarındadır. Eşyanın en belirli ayrıntılarını yakalaması, eşya ile yakından ilgilenmesi; o eşya üzerinde gerekli bilgileri edinmesi; eşyayı konuşturabilme yeteneğinde olması; kendisinde bir hikayeci niteliğinin bulunması gerekir.

13. ‘ ‘İmbikten Süzülen Gülüş” ve “Maket Sazlar” adlı metinlerin röportajlarda olması gereken özellikleri taşıyıp taşımadığını tablodaki sorulara göre belirleyiniz. Bunun için tablonun ilgili sütunlarına işareti koyunuz.

Cevap: Tablodaki soruların hepsine verilen metinler için "EVET" denilebilir.Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

أحدث أقدم

Reklam

Reklamlar