11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 128-129
SAYFA 128
1. “1924 Anayasası’nın Kabulü” adlı metni aşağıdaki soruları dikkate alarak inceleyiniz.
a. Metnin yazılış amacını belirtiniz.
1924 Anayasası hakkında bilgi vermek

b. Metinde öne sürülen düşünceler nelerdir?
 1924 Anayasası ufak değişikliklerle muhafaza edilebilirdi.
Türkiye halen anayasa yapma özlemi içinde bir toplumdur.

c. Metnin ana düşüncesi nedir? Bu düşünce, yardımcı düşüncelerle nasıl desteklenmiştir?
 1924 Anayasası ufak değişikliklerle günümüzde de  muhafaza edilebilirdi.

ç. Metinde kullanılan anlatım türleri nelerdir? Bu anlatım türlerinin metnin yazılma amacıyla nasıl bir ilişkisi vardır?

Metin bilgi vermek, aydınlatmak amacıyla yazıldığı için  metinde açıklayıcı, kanıtlayıcı anlatım türleri kullanılmıştır.

d. Metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangilerine başvurulmuştur?
Metinde örneklendirme, somutlama, kanıtlama gibi  yollara başvurulmuştur.

e. Metnin dil ve anlatım özellikleri nasıldır?
Metinde açık ve sade bir anlatım kullanılmıştır.

f. Metinde yazar düşüncelerini kanıtlamaya çalışmış mıdır?

Metinde yazar düşüncelerini kanıtlamaya çalışmıştır.

g. Metinde kesin bir sonuca ulaşılmış mıdır?

 Evet, kesin bir sonuca ulaşılmıştır.

h. ‘Yaptığınız incelemeden hareketle “1924 Anayasası’nın Kabulü” adlı metni deneme, köşe yazısı, sohbet, makale türlerinden hangisine örnek gösterebileceğinizi belirtiniz. Bu kanıya nasıl ulaştığınızı açıklayınız.

Makale türüne örnek gösterilebilir, yazar öne sürdüğü görüşleri kanıtlamaya çalışmıştır.

2. “Atatürk ve Uygarlık” adlı metinden alınan aşağıdaki cümleleri bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımından inceleyiniz. Bu cümlelerde tespit ettiğiniz anlatım bozukluklarının nedenlerini belirtiniz.

İnsanlık tarihi boyunca birçok uygarlıklar görülmüştür. (Doğrusu "birçok uygarlık" olmalıydı. Tamlama yanlışlığı)
....benimse(n)meye girişildi. (çatı uyumsuzluğu)
Bir uygarlığın bütün ögeleri ................taşır(lar)( Yüklem tekil olmalıydı: özne-yüklem uyumsuzluğu) www.edebiyatfatihi.net ÖZGÜN ve KALİTELİSAYFA 129

4. “Atatürk ve Uygarlık” adlı metinde yay ayraç, soru, tırnak, kesme ve kısa çizgi işaretlerinin hangi amaçlarla kullanıldığını belirleyiniz. Bu noktalama işaretlerinin kullanılma amacını metinden örnekler vererek açıklayınız.

Yay ayraç:
 Cümlede ek olarak verilmesi gereken bilgiler ve açıklamalar parantez içinde yazılır.
Soru işareti:  Soru anlamı taşıyan, soruya cevap gerektiren cümlelerin veya sözcüklerin sonuna soru işareti konur:
Tırnak işareti:. Başka bir kişiden ya da yazıdan hiçbir değişiklik yapılmadan aktarılan sözler tırnak içine alınır.
Okuyucunun dikkatini çekmek amacıyla, cümle içinde vurgulanmak istenen  kelime veya kelime grubu tırnak içine alınır.
Kesme işareti: 1. Özel isimlere getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır:
Kişi isimlerinden sonra gelen saygı ve ünvan sözcüklerine getirilen ekler kesme işareti ile ayrılır
Kısaltmalara getirilen ekler kesme işareti ile ayrılır
Kısa Çizgi:  
1.Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur:
2. Ara sözleri, ara cümleleri, cümle içinde açıklanacak bir detayı belirtmek için söylenecek ara sözün başına ve sonuna kısa çizgi konur:
5. “Atatürk ve Uygarlık” adlı metinde büyük harflerin nerelerde kullanıldığını tespit ediniz. Tespitlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Özel isimler, cümle başları büyük harfle başlamıştır. 

6. Bilgisayar ve Genel Ağ’ın (Internet) toplum hayatı üzerindeki etkileri konusunda yaptığınız araştırmadan hareketle bir makale yazınız.

Verilen önergeler doğrultusunda makalenizi yazınız.


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar