11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, Sayfa 96-105 Sayfa Cevapları

FIKRA(KÖŞE YAZISI)

HAZIRLIK

 • Gazetelerde yayınlanan fıkralar belli sütun ve köşelerde yayımlandığı için köşe yazısı adı verilir.
 • Köşe yazılarında güncel, siyasi, ekonomik ve sosyal konulara değinilmiştir.
 • Medyanın toplum hayatındaki etkileri 
 • Medya, kamuoyu oluşturmada çok önemli bir iletişim aracıdır. Medya ile kamuoyu arasında yakın bir ilişki vardır. Medya toplumu
  bilgilendirir
  kamuoyu oluşturur.
  yönlendirir
  toplumsallaştırır.
SAYFA 100

1. Sarnıçlara Dönmek-Yeni Türkiye'ye Yeni Eğitim Modeli

Yazılış Amacı: Her ikisinin de yazılış amacı yazarların ele aldığı konuyla ilgili  görüş ve düşüncelerini aktarmak

Gerçeklikle İlişkisi: Her iki metinde anlatılanlar gerçekliği olan konulardır.

İşlevi: Her iki metnin işlevi de güncel konularla ilgili görüşleri açıklamak

2. Sarnıçlara Dönmek adlı metnin konusu suyun önemi ve su israfının önüne geçilmesi, Yeni Türkiye'ye Yeni Eğitim Modeli adlı metinde ise eğitimin amacı, önceliği ve Türkiye'deki eğitim sistemidir. 

3. Metinlerin hedef kitlesi gazete okurlarıdır.

4.  Köşe yazılarında herkesi ilgilendiren güncel, siyasi, ekonomik ve sosyal konular ele alınır. 

5. Metinlerde genellikle açıklayıcı ve öğretici anlatım türleri kullanılmıştır.

6. Köşe yazılarında açıklayıcı, öğretici anlatım  türleri kullanılır.

7. Sarnıçlara Dönmek adlı metinde yazar sürekli artan su sarfiyatına karşı suyu korumanın tek yolunun su tüketiminin kısıtlanmasını ileri sürüyor. Yeni Türkiye'ye Yeni Eğitim Modeli adlı metinde ise yazar zorunlu eğitimin öncelikli amacının önce insan yetiştirmek olduğunu eğitimin  doğru amaçlar için kullanıldığında doğru insanlar yetiştirmenin mümkün olduğunu, yeni Türkiye'deki eğitim modelinin nasıl olacağına tüm Türkiye'nin karar vermesi gerektiğini ileri sürüyor.Yazarlar düşüncelerini kanıtlama yoluna başvurmamışlardır.


8. Metinlerde ileri sürülen düşünceler kesin sonuca bağlanmamıştır.

11.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları

SAYFA 101

9. Köşe Yazarı adlı metne göre bir köşe yazarında bulunması gereken özellikler:
İçten olmak
Yazılan konu hakkında bilgi sahibi olmak
Güçlü bir Türkçe bilgisine sahip olmak
Üsluba dikkat etmek
Adaletli olmak
Yıkıcı değil yapıcı olmak
Sakin ve kararlı olmak
Kışkırtmamak, tahrik etmemek
Sansasyondan uzak durmak

10. Metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.

11. Köşe Yazısının Özellikleri
1. Günlük olaylar veya düşüncelerle ilgili konular işlenir.
3. Düşünceyi ön plânda olmalıdır.
4. Konular çok değişik açılardan ele almadan, ayrıntılara inmeden işlenir.
5. Yazılanlara okuyucuyu inandırma zorunluluğu yoktur.
6. Yazılanlar okuyucunun ilgisini çekmelidir.
7. Nükteli fıkralardan, kıssalardan, vecize ve atasözlerinden faydalanılmalıdır.
8. Açık, sade ve akıcı bir dil kullanılmalıdır.

SAYFA 103

1. Yeni Kütüphaneler Açmalıyız adlı metinde ele alınan konu günceldir.

2. Metin köşe yazısının özelliğini taşıyor. Çünkü güncel bir konuda yazar kişisel düşüncelerini kanıtlama gereği duymadan ifade etmiş. 

3. Gazetelerdeki köşe yazıları güncel konularda yazılmıştır.

4. Köşe yazılarını diğer metin türlerinden ayıran özellikler
Örneğin fıkra-deneme farklılıkları:
Makale yazarı ele aldığı fikirleri bilimsel bir yaklaşımla incelerken fıkra yazarı yazarı kişisel görüşle ele alıp inceler.
Makalelerde yazılanları ispatlama kaygısı vardır; ancak fıkralarda yazılanları ispatlama kaygısı yoktur.
https://www.edebiyatfatihi.net/
Makalelerde ciddi, yapmacıksız, bilimsel bir anlatım vardır. Fıkralarda açık, sade ve anlaşılır bir dil kullanılır.
Fıkralar günübirlik yazı türüdür.Makalede ise böyle bir durum yoktur.
Makalede yazar doğruyu ; fıkrada ise yazar kendi doğrusunu anlatır.
Makale fıkraya göre daha uzun bir yazı türüdür.

Fıkra-Sohbet Yazısı Farklılıkları

Sohbet yazılarında, fıkradan farklı olarak, sohbet  üslubu vardır. Yazar karşısında biri varmış gibi sorular sorar, cevaplar verir. Fıkralarda yazar serbest bir anlatımla düşüncelerini okuyucuya benimsetmeye çalışır. Sohbetlerin dışa dönük bir yapısının olması da onun fıkradan ayrılan yönlerinden biridir.

SAYFA 104

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Y, D, Y, D


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

fıkra
sade, açık ve anlaşılır
güncel, toplumsal, siyasal, kültürelC. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. E

2. E

3. A

SAYFA 105

4. C

5. E

6. D ("iş birliği" sözcüğü  ayrı yazılır)

7.  E


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar