10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Biryay, Sayfa 104-105-106

SAYFA 104

13. METİN:

Divan Edebiyatı (Şarkı)
Metne Hazırlık

Yukarıdaki resimler Osmanlı İmparatorluğunun hangi dönemini yansıtmaktadır? Bu dönem hakkında neler bilmektesiniz? Anlatınız.


Lale Devri'ni yansıtmaktadır. Osmanlı devletinin egemen olan anlayış zevk, sefa ve eğlence dönemi olan Lale devridir. Bu dönemde Osmanlı savaşlardan uzak durmuş, saray ve çevresindeki bürokratlar eğlenceyle vakit geçirir olmuşlardır. Bütün ekonomik dayanağı vergiler ve savaştan elde ettiği ganimetler olan Osmanlı artık gerilemeye başlamış ve halk arasında ekonomik sıkıntılar belirginleşmiştir. Fakat padişah ve çevresi gelen bu tepkilere kayıtsız kalması zaman içerisinde sosyal bir patlamaya dönüşmüş ve Patrona Halil İsyanı ile bu dönem kanlı bir şekilde sonlanmıştır. Bu dönemde bir lale tohumuna binlerce altın verildiği bilinmektedir. Yine en çok olarak saraylar ve köşkler yapılmaktadır. Gezi yerleri çok meşhurdur ki şiirde de geçen Sa’d-âbâd, Feyz-âbâd, Asaf-âbâd bu dönemin en önemli gezi yerleridir.


SAYFA 105


• Metin Soruları
1. Okuduğunuz şarkının yapı özelliklerini aşağıdaki maddelere göre değerlendiriniz.
a. Şiirlerin birim değerini ve sayısını yazınız.


Birim değeri ve sayısı: Dörtlük/5

b. Birimlerde anlatılanları ve şiirin temasını yazınız.

Teması:
Eğlence, zevk ve sefa

edebiyatfatihi.net
c. Okuduğunuz şarkının kafiyesini, kafiye örgüsünü ve varsa rediflerini bulup aşağıdaki tabloya yazınız.


2. Şiirde “Müjdeler gülşene kim vakt-i Çirâğan geldi” dizesinin tekrar edilmesinin nedeni ne olabilir?
“Müjdeler gülşene kim vakt-i Çirâğan geldi” dizesinin tekrar edilmesinin nedeni sözün etkisini artırma, anlamı vurgulama, şarkının akılda kalıcığılığını sağlamaktır.

3. Şiirde kullanılan “teşbih, istiare ve kinaye” sanatlarına birer örnek veriniz.


4. Şiirde kullanılan imgeleri bulunuz. Bu imgelerin şiire katkısı hakkında çıkarımlarda bulununuz.

Bülbülün keyfe gelip meclise gazel okuyarak gelmesi 
yanık seslerin alevlerinin yine canları ateşe verecek olması

İmgeler anlatımı daha etkileyici hale getirmek ve şiirselliği sağlamak için kullanmıştır.

5. İncelediğiniz şiirde divan şiirine ait hangi özellikler görülmektedir?
  • Aruz ölçüsüyle yazılması
  • İmgeli ve sanatlı bir dilin kullanılması
  • Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaların kullanılması
  • Daha çok tam ve zengin kafiyelerin kullanılması
  • Duygu ve düşünceler kalıplaşmış sözlerle; yani “mazmun”­larla anlatılmıştır.
6. Şarkıyı bir çiçekle ifade etmek isteseniz hangi çiçeği seçerdiniz? Neden?

Bu çiçek aşkı ve eğlenceyi anlatan bir çiçek olmalı... Mesela  zarif, asil ve aşk anlamını ifade eden lale olabilir.

Eleştirel Okuma

1. Şarkı türü hangi halk edebiyatı nazım şeklinden etkilenerek oluşturulmuş olabilir? Tartışınız.

Türkü nazım şeklinden etkilenerek oluşturulmuş olabilir.

2. Nedim’in bir şarkısında “Gülelim, oynayalım, kâm alalım dünyadan” dizesiyle ifade ettiği hayat felsefesini okuduğunuz şiiri de düşünerek değerlendiriniz. Bu düşünceye katılıyor musunuz? Anlatınız.

Okuduğumuz şarkı Nedim'in edebi kişiliğini ve epiküryen hayat anlayışını yansıtmaktadır. Nedim epiküryen dünya görüşüne sahiptir. Hayattan zevk alma, günü güzel yaşama, yaşanan zamanı mutlu geçirme Nedim’in şiirlerinin temel özelliğidirŞair bu şiirde de  Lale Devri'nin eğlencelerine ve mekanlarına yer vermiştir. edebiyatfatihi.net 

SAYFA 106

Yazma
Sevgili öğrenciler, bu bölümde mani ve koşma yazma çalışması yapınız. Koşma ve maninin daha
önce öğrendiğiniz özelliklerini aşağıdaki kutulara yazınız.

Yazma çalışmasından önce  aşağıdaki örnekleri mutlaka inceleyiniz...

MANİ ÖRNEKLERİ:                    KOŞMA ÖRNEĞİ-1 - 2 -

Mani ve koşmayı yazarken tür özelliklerine dikkat ediniz. Dersimizde okumak üzere dört mani türünden birini yazabileceğiniz gibi koşma nazım şekillerinden de güzelleme, koçaklama, ağıt, taşlama türlerinden birini seçerek yazabilirsiniz. Yazacağınız manilerde ve koşmalarda dersimizde öğrendiğimiz söz sanatlarından en az bir tanesini de kullanınız.

Diğer Sayfalar için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız...

10.sınıf Türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları 2017-2018,Biryay Yayınları,Yeni Kitap Cevapları Sayfa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.


Yazıya Tepkini Göster!

6 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar