10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Biryay, Sayfa 103

Sayfa 103

SU KASİDESİ

• Metin Soruları

1. Okuduğunuz kasidenin bölümlerini aşağıdaki tabloya yazınız.

Nesib-Teşbib:: 1-15.beyitler
Girizgâh: 16.beyit
Methiye: 17-29.beyitler
Fahriye: 30.beyit
Dua: 31-32.beyitlerİmge, yazarın kelimelere yüklediği özel anlamdır. İmge sanatçının çeşitli duyularıyla algıladığı durumun öznel yorumudur.

“Yeşil pencerenden bir gül at bana,
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapma
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ”
Ahmet Muhip Dranas
Dizelerinde gözlerde bulut, saçlarda çiğle sevgilinin kapısına bir mevsim gibi gelme imgedir.

2. Bu şiirde kullanılan mazmunlara ve imgelere ikişer örnek bularak bunların şiire katkısını açıklayınız.


Mazmunlar:
Sevgilinin boyunun selviye, bakışlarının kılıca, kirpiklerinin ok temrenine(peykan), aşığın gönlünün parçalanmış duvara benzetilmesi; gül – bülbül aşkı gibi mazmunlar örnek verilebilir.

gül-bülbül mazmunu:  ek bilgi: gül-bülbül mazmunu nedir? Tıkla


İmgeler:
  • Gönlümdeki ateşlere gözyaşımdan su saçma
  • sevgilinin ok temrenine benzeyen kirpikleri
  • gözünden akan yaşların dönen kubbeyi kaplaması (ilk beyitte)
  • Suyun Hz. Muhammed’in yoluna uyması ve bu hâli ile temiz yaratılışını dünya halkına açıkça göstermesi (16.beyitte)
  • İnsanların efendisi, seçkin inci denizi (olan Hz. Muhammet) (17.beyitte)

3. Fuzûlî’nin “Su Kasidesi” söyleyiş güzelliği ve sanat gücü açısından divan edebiyatının seçkin
eserleri arasındadır. Her beyitte en az iki söz sanatına yer verilmiştir. Daha önce öğrendiğimiz söz sanatlarından teşbih, teşhis, mecaz-ı mürsel, istiare, kinaye, tenasüp, telmih, tecahül-i arif, tevriye, tariz sanatlarına birer örnek bulup defterinize yazınız.


teşbih: 3.beyitte Aşığın parça parça olan gönlü üstünde yarıklar olan duvara benzetilmiş.
teşhis: 11.beyitte suyun aşık olması
mecaz-ı mürsel: 4.beyitte mecazı mürsel  (Parça -bütün): “Temren” söylenerek okun hepsi kastedilmiştir.
 istiare:  4.beyitte Açık istiare: Sevgilinin kirpikleri oka benzetilmiştir.
8.beyitte Sevgilinin bakışları kılıca benzetilmiş. Yalnızca kendisine benzetilen söylenmiş(açık istiare)
 kinaye: 12.beyitte Toprak olmak (a.Ölmek, b. Öldükten sonra toprağa karışıp suyun önüne set olmak)
tenasüp: 13.beyitte Tenasüp: “toprag – kûze – su” kelimeleri arasında anlam ilgileri vardır.
8.beyitte Gam güni, dil-i bimar, karanu gice, bîmar, hayr, su” kelimelerinin arasındaki anlam ilgisi göz önünde bulundurularak bir araya getirilmiş.
telmih: 15. beyitte gül – bülbül hikâyesine telmih vardır.
30.beyitte  İncinin, nisan yağmurundan olduğu inancına hatırlatma bulunmuş.
tecahül-i arif: 2.beyitte Gökyüzünün neden mavi olduğunu bilmezlikten geliyor.
tevriye: 5.beyitte  ‘Tek’ kelimesinin hem ‘bir’ anlamı hem de ‘gibi’ anlamı vardır.
tezat: 17.beyitte ateş-su kelimleri arasında tezat(zıtlık) sanatı var.
4. Şiirde su kelimesinin tekrarı ve kasidenin isminin “su” olmasının şiirin ahengine ve içeriğine
katkıları nelerdir? Açıklayınız.

Su kelimesi şiirde birçok kez berraklığı ve saflığı  ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. Güzelliği anlatmak amacıyla ve su kelimesi kelimesinin şiirin ahengine katkısı da vardır.

5. Gazellerde olduğu gibi kasidelerde de en güzel beyit seçilir ve “beyt’ül kasid” adı verilir. Sizce Su Kasidesi’nde beyt’ül kasid hangi beyit olabilir, neden ?

“Dest busı arzusıyla ger ölsem dostlar
Kuze eylen topragum sunun anunla yara su” beyiti şairin kişisel duyarlılığını ve hayal gücünü en iyi ifade eden beyittir.şair bu beyitte onun elini öpmek arzusuyla ölürsem toğrağımdan bir testi yaparak onunla yare su verin,böylece mezar toğrağım onun eline değecek ve elini öpmüş olacaktır ifadesini kullanmaktadır. Bu hayal gücü ve duyarlılık şairin şiir kudretinin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir.

Konu Bakımından Kasideler: Allah'ın birliğini anlatan kasidelere tevhit, Allah'a yalvarıp yakarmak
için yazılanlara münacat, Hz. Peygamber veya dört halifeyi övmek için yazılanlara naat, devlet
büyüklerini övmek için yazılanlara methiye, ölen bir kişinin ardından duyulan üzüntüyü dile getirmek
için yazılanlara mersiye, padişahların tahta çıkışları sebebiyle yazılanlara cülusiye, bir kişiyi eleştirmek için yazılanlara hicviye, bayramda sunulan kasidelere iydiyye adı verilir.

6. Su Kasidesinin işlediği konuya göre kaside türü nedir? Açıklayınız.
NAAT'TIR. Çünkü Hz. Peygamberi övmek için yazılmıştır. 


Eleştirel Okuma
1. Okuduğunuz kasidede öne çıkan değer nedir? Bu değerle ilgili ne tür edebi eserler verilmiştir. Açıklayınız.

Kasidede öne çıkan değer Hz. Muhammet'e duyulan büyük sevgi, bağlılık ve hürmettir. Mesnevi, divan, ilahi, tevhid ve münacaat gibi türler verilmiştir. 

2. Edebiyatımızda Leyla ile Mecnun konulu birçok mesnevi yazılmıştır. Bunlar içinde en bilineni Fuzuli’nin yazdığı "Leyla ile Mecnun" mesnevisidir. Fuzuli’nin eserini diğer eserlerden değerli kılan unsurlar neler olabilir? Değerlendiriniz.

Leyla ile Mecnun  Mesnevisi  Fuzuli'nin  ilahi aşkı  estetik heyecanlarla zenginleşen ruhunda billurlaşmış bir şekilde anlattığı  şaheseridir.   Buna göre Fuzûlî, eserinde “mecaz yolu” olarak nitelendirdiği edebiyat aracılığıyla  ilâhî hakikatleri ve sırları açıklamak istemiş, “Leylâ” ismi altında “Al­lah’ın sıfatlarını”, “Mecnûn” kimliği ile de “Allah’ı arayan ve ona ulaşma yoluna meşakkatlere katlanan insanı” ifade etmeyi amaçlamıştır. 

Diğer Sayfalar için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız...

10.sınıf Türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları 2017-2018,Biryay Yayınları,Yeni Kitap Cevapları Sayfa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.


Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

  1. inanılmaz kaliteli ve net cevaplar bunlar, saygılarımı sunuyorum size

    YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar