11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, Ekoyay,SAYFA 188

SAYFA 188

www.edebiyatfatihi.net 

8.Hikâyedeki zaman takvimle gösterilecek bir zaman dilimidir. Olaya yazar kendi kurgusunu katsa da hikâyedeki kişiler gerçekten yaşamış insanlardır. (16. yüzyıl) Metindeki zamanla eserin yazıldığı zaman arasındaki farklılık edebî eserin kurmaca olduğunu gösterir.

9.Hikâyede olay padişahın otağında geçer. Padişah, bir soruya cevap aramaktadır. Padişahın otağı padişahın ihtişamını, heybetini yansıtacak görkemliktedir. Kişilerin padişah karşısındaki davranışları o dönem hiyerarşisini yansıtır. Padişah, devletin en üst noktasını; sadrazam, vezirler, kazaskerler, saray sınıfını, yöneticileri, hikayede aynı zamanda aydınları, bilgili kişileri; sıradan askerler orduyu, ordu da halkı temsil eder. Bu özellikler 16. yüzyılda Osmanlı’nın sosyal ve siyasi ortamına uygundur.
10. Hikayenin teması Kızıl Elma’nın neresi olduğudur. Tema kurmaca gerçekliğe sahiptir.

11. Milletin sadakati, milletin devletine bağlılığı metne yansıyan özelliklerdir.

12.Hikaye ilahi bakış açısına sahip,herşeyi bilen , olaylardan haberdar olan anlatıcı tarafından anlatılmaktadır.

1.etkinlik

13.Kızıl Elma, Türk milleti için fethedilcek son yer ise fetih tarihinin bitmesiyle günümüzde  modern dünya için bilimsel ve teknik alanda varılacak son nokta olarak sayılabilir.
14.Metnin yazıldığı döneme ait unsurlar :

 Hikayedeki olay 16. yüzyılda geçmektedir. " Kızıl Elma Neresi" Milli Edebiyat Döneminde 1910'lu yıllarda yazılmıştır. Milli bir konunun seçilmesi Milli edebiyat zihniyetiyle ilişkilidir.

Hikayedeki mekan (padişah otağı) kişiler (padişah , sadrazam ,askerler vb)16. yüzyılda Osmanlı’nın sosyal ve siyasi ortamını yansıtmaktadır.

15.Kızıl elma neresi adlı hikaye Maupassant tarzı (OLAY HİKAYESİ ) hikayeye göre yazılmıştır. Çünkü yazarın amacı olayı anlatmak , olay üzerine kurmaca bir metin oluşturmaktır.

16. ÖMER SEYFETTİN EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ MADDELER HALİNDE...


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar