12 Nis 2016

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,183.SAYFA CEVAPLARI

Reklamlar

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,183.SAYFA CEVAPLARI
183.SAYFA CEVAPLARI

İLK KEZ VE SADECE BURADA

www.edebiyatfatihi.net 1. Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU'nun Çağlayanlar adlı hikâye kitabı ile Ömer Seyfettin'in Kızıl Elma Neresi? ve Refik Halit KARAY'ın Hakk-ı Sükût hikâyelerinden yola çıkarak Millî Edebiyat Dönemi hikâyeciliğinin; yapı, tema, konu, dil, anlatım ve hikâye tarzı bakımından genel özellikleri­ni maddeler hâlinde defterinize yazınız.

CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ

2. Servetifünun Dönemi hikâyeciliği ile karşılaştırdığınızda Millî Edebiyat Dönemi hikâyesinin Türk edebiyatındaki yeri, önemi ve bu dönem hikâyecilerinin günümüz açısından değeri hakkında- ki düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKAYELERİ YAZILDIKLARI DÖNEMİ YANSITMALARI BAKIMINDAN TARİHİ BİR İŞLEVE SAHİPTİR.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

- Millî Edebiyat hikâye ve romanlarında genellikle..REALİZM... akımına bağlı kalın­mıştır.

- Realist hikâye tarzında başarılı örnekler veren......REFİK HALİT KARAY ..... Millî Edebiyat Döneminin büyük hikâyecisidir. Tasvir ve tahliller bakımından zengin, sa­natlı bir anlatımı vardır. Dili dönemine göre oldukça sadedir. Anadolu'yu ve Anadolu in­sanının hayatını eleştirel bir yaklaşımla ele aldığı......MEMLEKET HİKAYELERİ........ adlı hikâye  kitabı Türk edebiyatının köşe taşları arasında yer alır.

2. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi hikâyeciliğinin özelliklerinden biri değildir?
A) Sosyal hayata yer verilmesi

B) Arapça ve Farsça tamlamalardan kaçınılması

C) İstanbul Türkçesinin kullanılması

D) Anlatımın gerçeklikten uzak olması
e) Yazı dilinde yalnız millî ve basit dil bilgisi kurallarının hâkim kılınması

3. Aşağıdakilerden hangisi M. Emin YURDAKUL, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin’in ortak özelliğidir?


A) Fecriati Topluluğuna dâhil olmaları

B) Genç Kalemler hareketinin başında bulunmaları

C) Hem nesir hem de nazım alanında eser vermeleri

D) Fikir adamı kişiliklerinin, sanatçı kişiliklerinden güçlü olması

e) Türkçülük akımının öncüleri sayılmaları (1991/II)
4. “Devleti ve hükümeti kendi malı ve koruyucusu tanımak, bir millet için büyük nimet ve maz­hariyettir. Türk milleti bu neticeye cumhuriyette varmış ve her sene bunun artan semerele­rini görmüş ve göstermiştir. Milletimizin maddi ve manevi huzuruna, her şeyden fazla ehem­miyet verişimizin ne kadar yerinde olduğu anlaşılıyor.”

Mustafa Kemal ATATÜRK Yukarıdaki paragraftan çıkardığınız sonucu defterinize yazınız.

DEVLET , MİLLETİNİN HAYATINI HER YÖNDEN TAMAMLAYAN MİLLETİNE ÖNEM VEREN BİR KURUMDUR

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
2015-2016 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, 2015-2016 MEB  YAYINCILIK 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, SAYFA  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!