11 Nis 2016

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,182.SAYFA CEVAPLARI

Reklamlar

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,182.SAYFA CEVAPLARI

182.SAYFA CEVAPLARI

WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET HAZIRLADI

1. Hakk-ı Sükût hikâyesi bize yazıldığı dönemin sosyal, siyasi ve ekonomik özellikleri ile ilgili hangi ipuçlarını verir? Sözlü olarak ifade ediniz.
Hakkı süküt adlı hikaye yazıldığı dönemdeki fabrika ve işçi manzarasını sergilemektedir.

2. Hakk-ı Sükût (Sus Payı) ad hikâyenin olay örgüsünü bularak şemalaştırınız.

OLAY ÖRGÜSÜ İÇİN TIKLAYINIZ

3. Hikâyede anlatılanların günlük hayatta karşılaşılabilecek olaylar olup olmadığını sebepleriyle birlikte tartışınız. Ulaştığınız sonuçtan hareketle hikâyenin evrensel ve yerli yönlerini sözlü olarak ifade ediniz. 

3)Hikayede anlatılanlar günlük hayatta karşılaşılabilecek türden ,sosyal gerçekliği olan olaylardır.işçilerin kötü şartlarda çalıştırılması konusu hikayenin evrensel,hikayedeki olayların Bursada yaşanması ve bursanın yaşantısından sahneler sunması ise yerli yönünü gösterir.
4. Yazar, hikâyesinde anlattığı kişilerle yaşadığı dönemde karşılaşmış olabilir mi? Refik Halit KARAY'ın bu kişileri seçmesi yazarın yönelimleri hakkında size neler düşündürüyor? Sözlü olarak ifade ediniz.

4)yazarın yaşadığı dönem itibariyle anlattığı kişilerle karşılaşması mümkündür.yazarın hikayesinde bu kişileri seçmesi,topluma ve toplumsal konulara yöneldiğini gösterir.5. Hikâyedeki kişiler ile Tanzimat ve Servetifünun dönemlerine ait roman ve hikâyelerde yer alan kişiler arasında yaşadıkları çevre ve mekânlar bakımından nasıl bir farklılık vardır? Hakk-ı Sükût adlı hikâyenin yer aldığı kitabın ismini de göz önünde bulundurduğumuzda bu farklılıktan hangi sonuca ulaşırız? Sözlü olarak ifade ediniz.
Tanzimat ve Servet-i Fünun döneminde olaylar daha çok İstanbul'da geçmiş ,İstanbul dışına pek çıkılmamıştır.Özellikle Serveti Fünun romanlarda konaklarda yaşayan aydın kesimlerden kişiler seçilmiştir. Milli edebiyat döneminde ise Anadolu'ya yönelinmiş ve toplumsal temalar işlenmiştir.
6. Hakk-ı Sükût adlı hikâyedeki temel çatışmayı ve buradan hareketle hikâyenin temasını bulunuz. Bu temayla hikâyenin adı arasında bir ilişki kurulabilir mi? Niçin? Sözlü olarak ifade ediniz.
6)Temel çatışma maddiyat-maneviyat üzerine kurulmuştur.hikayedeki tema ise vicdan muhasebesidir.hikayenin teması ile hikayenin adı ,vicdan muhasebesine kaynaklık eden hakk-ı sükuttur.7. Hakk-ı Sükût adlı hikâyede Anadolu ile ilgili hangi özellikler ön plana çıkmıştır? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçlardan hareketle metnin yazıldığı dönemde Anadolu'nun genel manzarası ile ilgili çıkarımlarda bulununuz. 

7)ipekböcekçiliği ve işçiliği ön plana çıkarılmıştır.bu durum anadolunu işçi manzarasını gözler önüne sermektedir.

8.Yukarıdaki ifadelerde anlatıcının anlatmada, tasvirde ve tahlilde dile yüklediği yeni değerleri belirleyiniz. Siz de metinden benzer örnekler bularak defterinize yazınız.

7)yazar anlatımda, tasvirde ve tahlilde , dile sözcükleri kendi anlamları dışında kullanıp, mecaz ve benzetmeler yeni değerler yüklemektedir.

Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup hikâyenin mekânını ve mekânın işlevini, ikinci grup zamanını ve zamanın işlevini tespit eder. Grup sözcüleri tarafından açıklanan tespitlerden hareketle bu unsurların hikâyedeki olay ve kişiler­le ilişkisi tartışılır. Ulaşılan sonuçlar deftere yazılır.

CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

9 Hikâyenin temasını, temel çatışmasını ve dönemin zihniyetini bir arada düşündüğünüzde metni güncel olarak nasıl yorumlayabilirsiniz? Sözlü olarak ifade ediniz.

HİKAYEDEKİ OLAYLAR GÜNÜMÜZDE DE YAŞANABİLECEK TÜRDENDİR. 

10. Hakk-ı Sükût adlı hikâye, olay ve durum hikâyesi tarzlarından hangisine örnek olabilir? Neden? Sözlü olarak ifade ediniz.

OLAYLAR ÜZERİNE KURULU OLDUĞU İÇİN OLAY ÖYKÜSÜ ( MAUPASSANT TARZI)

11) REFİK HALİT KARAY EDEBİ VE FİKRİ YÖNÜ...TIKLA...

12) MEMLEKET HİKAYELERİ ADLI HİKAYELER TOPLUMSAL OLAYLARI YAŞAMI DÖNEMİN ZİHNİYETİNİ YANSITMASI VE AYDINLATMASI YÖNÜYLE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPTİR.

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
2015-2016 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, 2015-2016 MEB  YAYINCILIK 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, SAYFA  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!