23 Şub 2016

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,118.SAYFA (yeni baskıya göre güncellendi)

Reklamlar

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,118.SAYFA
 (yeni baskıya göre güncellendi)118.SAYFA
Sınıf üç gruba ayrılır. 9 ve 10. sınıflarda işlenmiş olan anlatmaya bağlı edebî metinlerin yapı özellikleri göz önünde bulundurularak birinci grup Aşk-ı Memnu adlı romandaki zaman ve mekânı destandaki zaman ve mekân, ikinci grup masaldaki zaman ve mekân, üçüncü grup mesnevideki zaman ve mekân ile karşılaştırır. Buradan hare­ketle romandaki zaman ve mekân özellikleriyle destan, masal ve mesnevinin zaman ve mekân özellikleri arasındaki benzer ve farklı yönler belirlenerek tahtaya yazılır. www.edebiyatfatihi.net

1.GRUP:Aşk-ı Memnu’daki zaman ve mekan belirli ve gerçekliği bulunan bir zamn ve mekan iken, destandaki zaman ve mekan belirsiz, olağanüstü ya da gerçekliği olmayan zaman ve mekandır.
2.GRUP:Yine masalda da belirsiz, olağanüstü ya da gerçekliği olmayan zaman ve mekan kullanılırken Aşk-ı Memnu’da belirli zaman ve mekan vardır.
3.GRUP:Mesnevilerde ise bazen belirli zaman ve mekan bazen de belirsiz olağanüstü ya da gerçekliği olmayan zaman ve mekanlar vardır.
Romandaki zaman ve mekanın destan, masal, ve mesnevideki zaman ve mekan ile bu farklılıkların yanı sıra anlatmaya bağlı metinlerin yapı unsurları olmaları bunların ortak yönüdür.


7. Aşk-ı Memnu adlı metni yapı ve anlam bakımından inceleyiniz. Buna göre metnin kendi içinde bir bütünlük oluşturup oluşturmadığını tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Aşk-ı Memnu adlı roman yapı ve anlam bakımından kendi içinde başlayan,  gelişen ve biten bir bütünlüğe sahiptir.

8. Okuduğunuz metnin;
a. Temasını bulunuz.

yasak aşktır

b. Tema ile romanın adı arasında bir ilişki olup olmadığını sözlü olarak ifade ediniz.
   b.Tema tam bir biçimde romanı özetlemektedir.


c. Günümüzde Aşk-ı Memnu romanının temasıyla aynı ya da benzer temayı işleyen yerli ve yabancı film, roman, hikâye, tiyatro vb. eserlere rastladınız mı? Buradan hareketle Aşk-ı Memnu romanında işlenen temanın insana özgü gerçeklikle ilişkisi ile ilgili neler söylenebilir? Sözlü olarak ifade ediniz.Romandaki tema ile aynı yada benzer pek çok filme,romana,hikayeye vb.rastlamak mümkündür.Bu da temanın süregeldiğini ve insana özgü bir gerçeklik olarak her zaman işlenebileceğini göstermektedir.

9. Aşk-ı Memnu romanındaki anlatıcının bakış açısını belirleyerek anlatıcının kişi ve olaylar karşısındaki tutumu ile ilgili düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

Aşk-ı Memnu romanındaki anlatıcı ilahi bakış açısı’’na sahiptir.Kişi ve olaylardan tamamen haberdar, her şeyin bilincinde bir anlatıcıdır.

10. Yazar, mekân ve kişilerle ilgili tasvir ve tahlil yaparken neleri göz önünde bulundurmuştur? Buradan hareketle metindeki tasvir ve tahlillerin özelliğini sözlü olarak ifade ediniz.

Yazar, mekan ve kişilerle ilgili tasvir ve tahlil yaparken sanatsallığa ve edebi değeri göz önünde bulundurmuştur.Bu nedenle metindeki tasvir ve tahliller okuyucunun kendisini romanla bütünleşmesini ve anlatılmak istenenin en iyi şelikde anlatılmasını sağlamaktadır.
www.edebiyatfatihi.net 11. Aşk-ı Memnu adlı romanı Tanzimat'la birlikte ortaya çıkan Batılı hayat tarzını işlemesi bakımından yorumlayınız. Buradan hareketle aynı hayat tarzının günümüzdeki yansıması ile ilgili neler söylenebilir? Defterinize yazınız.

Aşk-ı Memnu romanındaki kahramanlar ve yaşam tarzları Tanzimat’la birlikte ortaya çıkan Batılı yaşam tarzını yansıtmaktadır.Tanzimat Dönemi eserlerinde yerilen beğenilmeyen bu yaşam tarzı , Aşk-ı Memnu romanında yerilip hor görülmemiş, onların yaşam tarzından kesit olarak sunulmuştur.Bu, Tanzimat Dönemi eserleriyle bir farklılık göstermektedir.

Aynı hayat tarzı günümüzde de bir ikilik göstermekte geleneksel ile modern arasında sıkışan  ama ne geleneksel ne de modern yaşama bağlanamayan bir tuhaflık olarak karşımıza çıkmaktadır.www.edebiyatfatihi.net
12. Aşk-ı Memnu romanındaki olaylar ve bu olayların sonuca bağlanması ile dönemin ahlak anlayışı ve sosyal yapısı arasındaki ilişki hakkında düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

Aşk-ı Memnu’daki yasak aşk ve sonucu döneminin ahlak anlayışı ve sosyal yapısı ile uyuşmaz.Yazar, eserin konusunu seçip kurgusunu oluştururken Batılı eserler ve bireyselliği tercih etmiştir.

13. a. Aşk-ı Memnu romanı tür ve edebî akım bakımından yerli ya da yabancı hangi geleneğin devamıdır? Tartışınız. Tartışma sonuçlarını sözlü olarak ifade ediniz.

13.  a. Aşk-ı Memnu romanı, roman geleneğinin ve realizm akımının bir devamıdır.
WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET

b. Romanın bütününü dikkate alarak okuduğunuz metinde hangi edebî akımın etkilerinin görüldüğünü metinden örnekler vererek defterinize yazınız.

  b.Romanda realizmin etkileri görülür.Romandaki kişilerin ruh çözümlemelerine ilişkin kısımlar ile tasvirlerin yapıldığı yerler realizmin etkisini gösterrmektedir.


14. Aşk-ı Memnu romanını ve romandan alınan metni göz önünde bulundurduğunuzda roman, bağlı olduğu edebî akımı ne derecede yansıtabilmiştir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Roman’daki başarılı ruh çözümlemeleri ve tasvirleri realizmin etkili birbiçimde yansıtıldığını göstermektedir.

15.Araştırma sonuçlarına Aşk-ı Memnu romanının edebiyat tarihimizdeki yerini sözlü olarak ifade ediniz...


DEVAMI VE DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!