23 Şub 2016

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,117.SAYFA (yeni baskıya göre)

Reklamlar


117.SAYFA
1. Aşk-ı Memnu adlı romanın olay örgüsünü tespit ederek şemalaştırınız.
.Aşk-ı Memnu adlı metnin olay örgüsü:
WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET

  • -Bihter ile annesinin konuşmaları
  • -Bihter’in eniştesinin ve Peyker’in gelmeleri
  • -Behlül ile Bihter’in konuşmaları
  • -Nihal’in bayılması
  • -Beşir’in Adnan Bey ile konuşması
  • -Bihter ile Behlül’ün konuşmaları
  • -Bihter’in intihar etmesi
  • -Nihal’in iyileşmesi ve babası Adnan Bey ile Ada’ya gitmeleri

2. Aşk-ı Memnu romanının olay örgüsünü aşağıdaki gibi bir doğru olarak ifade edersek romandan alınan metni, bu doğrunun neresinde gösterirdiniz? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu def­terinize yazınız.
Aşk-ı Memnu'nun başlangıcıAşk-ı Memnu'nun sonu
2) Aşk-ı Memnu’dan Alınan bölüm sonra yakın kısımda bulunur.Çünkü alınan bölüm Romanın olaylarının çözüldüğünü, sonuca bağlandığını gösteren çözüm kısmındadır.

3. Aşağıda Aşk-ı Memnu adlı romandan bazı olaylar verilmiştir. Bu olayları birbirine bağlayan ana olayı ve bu ana olayın romanın olay örgüsü içindeki yerini tespit ederek noktalı yerlere yazınız.
Metin parçasındaki olaylar bütünlük
kazandıran olay:Behlül’ün Bihter
İle olan yasak ilişkisi

Metne bütünlük kazandıran olayın
roman olay örgüsündeki yeri:Romanın
kurgusunu oluşturan olayların merkezidir.

2.ETKİNLİKSınıf iki gruba ayrılır. Birinci grup Tolstoy'un Anna Karenina adlı romanının yapısını ve Anna'nın romandaki işlevini; ikinci grup, Flaubert'in Madam Bovary adlı romanının yapısını ve Emma'nın romandaki işlevini belirler. Grup sözcüleri sonuçları açıklar. Buradan hare­ketle Aşk-ı Memnu romanının kahramanlarından biri olan Bihter'i Anna ve Emma ile karşılaştırarak aralarında benzerlikler olup olmadığı tartışılır. Ulaşılan sonuçlar deftere yazılır. 
1.GRUP:Tolstoy’un Anna karenina adlı romanının yapısını olay örgüsü,kişiler,zaman ve mekan oluşturmaktadır.Romanın birinci derece kahramanı olan Anna temel karakter olarak Vronski ile yaşadığı ilişki sonucunda hazin sonla karşılaşmıştır.Romanda Anna,temsil ettiği aristokrasinin köksüzlüğünü yansıtmaktadır
2.GRUP:Madam Bovary adlı romanın yapısını olay örgüsü,kişiler,zaman ve mekan oluşturmaktadır.Romanda Emma, birinci derece temel karakter olarak okuduğu romanların etkisiyle aristokrasiye ve büyük burjuvaya hayranlık duyan aristokrasinin bir parçası olmayı hayal eden, buna ulaşmak için çabalayan bu sınıfa giremese de en azından onlara yakın olmayı arzulayan güzel ve hayalperest  bir kadındır. Bunun için de tek yol olarak o sınıftan bir erkekle birlikte olmayı tercih etmiştir.

4. a. Aşk-ı Memnu adlı metindeki mekân değiştirildiğinde romanın yapısında nasıl bir değişiklik meydana gelir? Buradan hareketle mekânın önemi ve gerçeklikle ilişkisi ile ilgili neler söylenebilir? Sözlü olarak ifade ediniz.
4.A) Romanda yer alan kişilerin kendine has özellikleri ile benzer romanlardaki kişilerden ayırt edilebilme özelliği olduğundan karakterdirler.

Sonuç:Anna ve Emma ile Aşk-ı Memnu romanının kahramanı olan Bihter, yaşadıkları aşklar yüzünden hüsrana uğramış kadınlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar


4. a. Aşk-ı Memnu adlı metindeki mekân değiştirildiğinde romanın yapısında nasıl bir değişiklik meydana gelir? Buradan hareketle mekânın önemi ve gerçeklikle ilişkisi ile ilgili neler söylenebilir? Sözlü olarak ifade ediniz. 

4.     a.Aşk-ı Memnu romanındaki Mekanlar olan konak,ada ve çamlıktan herhangi birinin değiştirilmesi romanın yapısının ve kurgusunun bozulmasına sebep olur.Bu nedenle mekan, romanın yapısını oluşturan temel unsurlardan birisidir.Romanda verilen mekanlar, insanda gerçeklik duygusu uyandıran, gerçekliği olan mekanlardır.

b. Siz Aşk-ı Memnu’nun yazarı olsaydınız metindeki olaylar için nasıl bir mekân seçerdiniz? Neden? Sözlü olarak ifade ediniz. 

YORUM SİZİN...
5. Aşk-ı Memnu adlı metinde zamanın işlevini belirleyerek metindeki zamanla metnin yazıldığı dönemin sosyal yapısı arasında bir ilişki olup olmadığını tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz. Zaman yapıyı oluşturan unsurlardan biridir.Dönemin sosyal yapısı romanda;konaklarda yaşantı, sandal gezileri vb. gibi biçimlerde anlatılmaktadır.Bu nedenle roman ile sosyal yapı doğrudan ilişikilidir.

6.SORU CEVABI:    Verilen şemaya göre Aşk-ı Memnu romanındaki olayları, kişiler belli bir zaman ve mekanda yaşamaktadır.Bu sebeple yapı unsurları arasında çözülemeyecek güçlü bir bağ vardır.


11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!